Hätsk valdebatt om Israel/Palestina

Det militära samarbetet med Israel debatterades när politiker möttes för en diskussion om konflikten i Israel och Palestina. Åsikterna gick isär mellan blocken och vissa varnade för att en tvåstatslösning snart har blivit omöjlig. Det var också olika uppfattningar om Sverige inom EU ska driva att unionen säger associationsavtalet med Israel.

reportage | 2014-09-08
Av: Charlie Olofsson
Valdebatt om Israel/Palestina. Från vänster:  Foujan Rouzbeh (Fi), Hans Linde (V), Veronica Palm (S), Mehmet Kaplan (MP), Sofia Arkelsten (M), Kerstin Lundgren (C), Dèsirèe Petrhus (KD) och Gunnar Andrén (FP).

Valdebatt om Israel/Palestina. Från vänster: Foujan Rouzbeh (Fi), Hans Linde (V), Veronica Palm (S), Mehmet Kaplan (MP), Sofia Arkelsten (M), Kerstin Lundgren (C), Dèsirèe Petrhus (KD) och Gunnar Andrén (FP). Foto: Charlie Olofsson

Med drygt en vecka kvar till valet möttes representanter från olika partier den 4 september på Klara konferens i centrala Stockholm. Ett 50-tal personer kom för att höra vilka satsningar partierna är beredda att göra för fred i Israel och Palestina.
– Ni är i stort sett eniga i era mål. Skiljelinjen ligger i hur ni ska nå dem, sade moderatorn Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap och aktiv i Ship to Gaza, innan han satte igång debatten.

Första frågan till politikerna gällde frågan om riktade sanktioner mot Israel.
– Om bosättningarna fortsätter måste vi fundera över hur vi tydliggör vår hållning. Ockupationen är illegal, sade Kerstin Lundgren (C) men tillade att hennes parti i allmänhet är tveksamt till sanktioner som verktyg.

De övriga allianspolitikerna i panelen sade klart nej till sanktioner, åtminstone så länge det inte finns en gemensam sådan linje inom EU. De röd-gröna beskrev i stället sanktioner som en möjlig åtgärd.
– Folkrättsbrott ska få konsekvenser. Det ska inte spela någon roll om de utförs av Ryssland, USA eller Israel, sade Hans Linde (V).

Stämningen var stundvis hätsk under debatten, som arrangerades av Palestinagrupperna i Sverige och Judar för israelisk-palestinsk fred. Bland paneldeltagarna fanns representanter från Feministiskt initiativ och alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna.

I flera frågor gick åsikterna isär mellan de politiska blocken. Oppositionspartierna vill till exempel kalla hem Sveriges militärattaché från Israel till skillnad från allianspartierna. Debatten visade också att det finns en skiljelinje i synen på Sveriges vapenhandel och militära samarbete med Israel, ett ämne som har aktualiserats genom sommarens krig mellan Hamas och Israel.
Sverige exporterar inte vapen till Israel eftersom landet befinner sig i konflikt. Däremot importeras militär utrustning från Israel vilket S, MP, V och Fi vill stoppa. Allianspolitikerna i panelen betonade i stället behovet av att undersöka frågan närmare för att bättre förstå konsekvenserna av vapenhandeln.

 Rök stiger från stadsdelen Tuffah i Gaza City den 29 juli efter en israelisk flygattack.

Rök stiger från stadsdelen Tuffah i Gaza City den 29 juli efter en israelisk flygattack. Foto: Mohammed Saber/EPA/AI

Under debatten framhöll flera av politikerna att Sverige ensamt har begränsade möjligheter att påverka situationen i Israel och Palestina. EU lyftes fram som en central aktör för för fredsarbetet. Samtidigt konstaterade Veronica Palm (S) att det i dagsläget är riskabelt att alls lyfta frågor som rör Israel och Palestina i EU på grund av risken för en backlash. Hon är till exempel tveksam till om det är strategiskt att kräva av EU att man säger upp associationsavtalet med Israel. Associationsavtalet innebär ett långtgående samarbete och avtalet innehåller en klausul om respekt för mänskliga rättigheter.
– Det är skillnad på vad man tycker och vad som är möjligt. Självklart har Israel förbrukat rätten till avtalet men om vi säger det i EU riskerar vi att göra det värre, sade Veronica Palm (S).

Mehmet Kaplan (MP) höll inte med.
– För vilket annat land som helst hade det blivit konsekvenser. Vi driver frågan, sade han under debatten.

Invånare i Nabi Saleh på Västbanken har tillsammans med aktivister protesterat i över fyra år mot att israeliska bosättare stjäl deras land och vatten.

Invånare i Nabi Saleh på Västbanken har tillsammans med aktivister protesterat i över fyra år mot att israeliska bosättare stjäl deras land och vatten. Foto: Saleh Hijazi/AI

På väggen bakom paneldeltagarna visades en bild med kartor över hur det palestinska territoriet har krympt sedan staten Israel utropades år 1948.
– Nu är alla svenska riksdagspartier för en tvåstatslösning. Så var det inte då, sade Gunnar Andrén (FP), fast flera av politikerna i panelen framhöll att tvåstatslösningen med tiden blir allt svårare att realisera.

– Det pågår ett krig om varje kvadratmeter. Steg för steg bygger Israel bort tvåstatslösningen, sade Hans Linde (V) och fick medhåll från bland andra Mehmet Kaplan (MP):
- Kartorna bakom oss säger mycket. I praktiken är vi långt ifrån en tvåstatslösning men det är vad vi måste tro på.

Foujan Rouzbeh (Fi) höll inte med. Hon framhöll att en majoritet av palestinierna inte längre tror att en tvåstatslösning är möjligt.
– Det finns olika linjer inom mitt parti men jag och andra har slutat att förespråka en tvåstatslösning. Vi vill erkänna en palestinsk stat, sade hon men beskrev inte närmare hur en enstatslösning skulle fungera i praktiken.

Även Kerstin Lundgren (C) framhöll att tvåstatslösningen kan komma att behöva läggas åt sidan.
– Om vi inte når dit måste vi hitta en enstatslösning med lika rättigheter för alla, sa hon.

Charlie Olofsson

Läs mer
Israel/De ockuperade områdena: Olaglig konfiskering av mark måste stoppas (Amnesty 1 september)

Israel and Occupied Palestinian Territories: The International Criminal Court must investigate war crimes (Amnesty 1 augusti)

reportage | 2014-09-08
Av: Charlie Olofsson