Bättre förhållanden för migrantarbetare i Qatar välkomnas i Nepal

Qatar meddelade 30 augusti att flera förbättringar ska genomföras för migrantarbetare – som nu ska få rätt att byta arbetsgivare och erbjudas minimilön. Beslutet kan få stor betydelse i Nepal, där många familjer är beroende av inkomsterna från de över 350 000 nepalesiska medborgare som arbetar i Qatar.

reportage | 2020-09-04
Av: Upasana Khadka
Migrantarbetare i Qatar.

Migrantarbetare i Qatar. Foto: Amnesty International

Coronapandemin har försatt många nepalesiska migrantarbetare som befinner sig utomlands i en mycket svår situation präglad av osäkerhet. Men på sikt anses de reformer som nu genomförts i Qatar kunna bli betydelsefulla.

Beslutet den 30 augusti innebär att en minimilön på 1 000 rial, motsvarande drygt 2 300 kronor, i månaden införs för alla gästarbetare. Samtidigt ska de arbetsgivare som inte själva erbjuder sin personal mat och husrum erbjuda dem en hygglig ersättning för detta. Dessutom får gästarbetare nu rätten att byta jobb innan deras kontrakt löpt ut, utan att först ha fått ett godkännande från arbetsgivaren. Reformerna kommer även att gälla för hushållsarbetare, som tidigare inte omfattats av arbetslagarna.

Nepals ambassadör i Qatar, Narad Nath Bharadwaj, säger att man från nepalesiskt håll länge arbetat för att åstadkomma dessa reformer.

– Det är positiva nyheter för våra arbetare och visar att regeringen i Qatar vill reformera arbetsmarknaden, säger ambassadören.

Kritiken har varit hård mot de tidigare reglerna, som innebar att migrantarbetare kunde tvingas stanna kvar hos sina arbetsgivare – även om dessa bröt mot kontraktsreglerna.

Ett återkommande problem är att de firmor som rekryterar arbetare ofta överdriver eller kommer med falska löften om de jobb som erbjuds, vilket leder till att många migrantarbetare hamnar i en situation där de tvingas stanna kvar hos arbetsgivare som erbjuder dåliga villkor. I vissa fall har arbetsgivare även krävt en hög ersättning av den personal som velat avsluta sina anställningar.

 Migrantarbetare väntar på bussen på Al Adaid-gatan i Doha (bilden är från 1 februari 2014). Migrantarbetare spelar en viktig roll i Gulfstaternas ekonomi.

Migrantarbetare väntar på bussen på Al Adaid-gatan i Doha (bilden är från 1 februari 2014). Migrantarbetare spelar en viktig roll i Gulfstaternas ekonomi. Foto: Alex Sergeev/Wikimedia

Efter hårda internationella påtryckningar beslutade Qatar för två år sedan att ta bort de regler som innebar att migrantarbetare var tvungna att få ett tillstånd från sina arbetsgivare innan de kunde lämna landet.

Enligt FN:s arbetsorganisation ILO innebar detta ett viktigt steg för att undanröja det så kallade kafala-systemet, ett system som ofta jämförts med modernt slaveri.

Kampen för minimilön har också varit en viktig fråga för migrantarbetarna i Qatar, som var det första land som Nepal undertecknade ett arbetskraftsavtal med 2005. Sedan dess har Qatar förblivit ett av de länder dit flest nepalesiska migrantarbetare reser, och i dag beräknas det finnas över 350 000 nepaleser i landet.

Den svåra situationen för migrantarbetare i Qatar har blivit allt mer uppmärksammad internationellt sedan landet tilldelades värdskapet för fotbolls-VM 2022. De ökande påtryckningarna har sedan dess lett till reformer, men många problem återstår.

Den 24 augusti lanserade Human Rights Watch, HRW, en rapport som innehåller mycket hård kritik mot landet, bland annat genom att belysa att många arbetare inte fått sina löner utbetalda. Enligt HRW har situationen förvärrats den senaste tiden, eftersom många arbetsgivare hänvisat till coronapandemin.

Ambassadör Narad Nath Bharadwaj säger att nepalesiska migrantarbetare som jobbar för stora företag, i synnerhet de som arbetar med förberedelserna för fotbolls-VM, har fortsatt att arbeta även under pandemin.

– Men det finns även nepaleser som arbetar för mindre företag som påverkats av nedstängningarna – och som gått i konkurs, avskedat personal eller slutat betala ut löner.

Närmare 6 000 migrantarbetare uppges ha kunnat ta sig hem till Nepal från Qatar, samtidigt som ytterligare 20 000 väntar på att kunna resa tillbaka till hemlandet.

Konstnärlig bild hur Al Bayt-stadion ska se ut när den är klar för fotbolls-VM för herrar 2022.

Konstnärlig bild hur Al Bayt-stadion ska se ut när den är klar för fotbolls-VM för herrar 2022. Foto: LOC FIFA

Den 11 juni uppgav Amnesty International att nepalesiska migrantarbetare som anställts för att bygga fotbollsarenor i Qatar under förra året tvingades arbeta i upp till sju månaders tid utan att få ut sina löner.

Upasana Khadka
IPS/ Katmandu, Nepal
Fotnot: Denna artikel har även publicerats av The Nepali Times.

Läs också

Qatar: BWI welcomes important progress for workers' rights (BWI, Bygg- och Träarbetareinternationalen, 1 september 2020)

Qatar: New laws to protect migrant workers are a step in the right direction (Amnesty International 30 augusti 2020)

Dismantling the kafala system and introducing a minimum wage mark new era for Qatar labour market (ILO 30 augusti 2020)

Qatar: Little Progress on Protecting Migrant Workers (Human Rights Watch 24 augusti 2020)

Qatar: Government response to Amnesty International allegations of labour abuse on Al Bayt Stadium (Amnesty International 11 juni 2020)

Läs mer från Amnesty Press

Tusentals gästarbetare i karantän i Doha (30 mars 2020)

MR-DAGARNA2019: Arena-arbetarna i fokus (17 november 2019)

ALMEDALEN2019: Mord, förföljelse och slavliknande förhållanden – verklighet för arbetare i många länder (7 juli 2019)

»Han var bara 35 år« - de livsfarliga villkoren för gästarbetare i Qatar (5 mars 2014)

reportage | 2020-09-04
Av: Upasana Khadka