Amnesty i Sierra Leone positiva till sanningskommissionen

Reportage | 2002-09-16
Även publicerad i AmnestyPress #3/2002

Amnestysektionen i Sierra Leone är mycket positiv till sannings- och försoningskommissionen.
– Den är ett bra instrument för att försöka få människor som tidigare varit fiender att möta varandra, säger ordförande Gassimu Nallo.

Gassimu Nallo tycker att det är bra att kommissionen redan åkt runt i större delen av landet och berättat om sitt arbete för lokalbefolkningen. Samtidigt har man också samlat in vittnesmål om brott mot mänskliga rättigheter från omkring tjugo personer varje dag.

– Grundtanken att kommissionens arbete ska hjälpa till att läka såren efter det tioåriga inbördeskriget är nog bra men den räcker inte långt. Många sierraleonier behöver psykiatrisk hjälp efter allt som hänt dem, tillägger Gassimu Nallo.

Problemet han pekar på är stort. En färsk undersökning visar att 60 procent av befolkningen lider av posttraumatisk stress och för det finns en enda pyskiatrisk klinik i landet.

– Krigstribunalen kommer att gå mera på djupet än sannings- och försoningskommissionen och ställa folk till svars för det som hänt. Det är viktigt att de som begått brott, amputerat, våldtagit och dödat, förhörs inför domstol och straffas för sina brott. Det stödjer vi helhjärtat, betonar Gassimu Nallo.

Det finns uppemot 700 Amnestymedlemmar i Sierra Leone fördelade påcirka 50 grupper, de flesta i Freetown. Gassimu Nallo är ordförande sedan 1988. Han säger dock inte särskilt mycket om det som hänt under inbördeskriget.

– Det räcker att gå till kvarteret kring Aberdeen road och se alla de amputerade, många av dem har stympats av rebellerna för att de inte skulle kunna gå till valurnorna. Nu har de kunnat göra det i alla fall – de har röstat med stortån i stället för med tummen.

I slutet av juli skickades 200 brittiska soldater ur FN-trupperna, UNAMSIL, hem. Det skapade en viss oro i landet, men fortfarande stannar mer än hundra brittiska soldater som ska utbilda lokala soldater. Och enligt Allan Doss, FNs generalsekreterares särskilda representant i landet, stannar större delen av den totala truppen på drygt 17 000 soldater åtmin-stone under några månader till.

– Vi hoppas på fortsatt fred och försoning. Därför vill vi att FN-trupperna stannar ett bra tag till. FN garanterar freden bättre än de lokala soldaterna som fått dåligt rykte efter inbördeskriget.

Text och bild: Holger Nilén

Reportage | 2002-09-16
Även publicerad i AmnestyPress #3/2002