ÅRSMÖTE2023: Valberedningen anklagas för diskriminering

Valberedningen fick skarp kritik under Amnestys årsmöte i Hallunda och anklagades för diskriminering. Två styrelseledamöter och en valberedare har under våren avgått i protest mot hur nomineringsarbetet har skötts. En beskriver händelserna som det värsta hon har varit med om under sitt 10-åriga föreningsengagemang.

reportage | 2023-05-06
Av: Charlie Olofsson
Tanvir Mansur.

Tanvir Mansur. Foto: Annie Beckman

Kritiken mot valberedningen handlar om att gruppen beslutade att inte nominera den sittande styrelseledamoten Tanvir Mansur för omval. Under våren blev han uppringd av en representant från valberedningen som meddelade att det fanns många kompetenta kandidater till styrelsen och att gruppen hade beslutat att inte nominera honom utan istället lyfta andra namn.

Under Amnestys årsmöte, som hålls 6-7 maj, berättade Tanvir Mansur för deltagarna att han blev både förvånad och ledsen:

− Det kändes konstigt. Förra valberedningen tyckte ju att jag var kompetent. Jag har suttit i styrelsen i ett år och då har jag deltagit på möten och varit aktiv.

Han reagerar särskilt på att valberedningen aldrig intervjuade honom, så som de gjorde med de andra kandidaterna. Han upplever att han inte fick samma möjligheter som övriga kandidater att berätta om sin kompetens.

− Som rasifierad i en organisation där majoriteten är vita drar man sig för att använda ord som rasism och diskriminering, men jag känner att jag kan säga att jag har blivit diskriminerad, sade han under årsmötet.

Valberedningens beslut att inte nominera Tanvir Mansur förvånade inte bara honom utan hela styrelsen, som uttrycker sitt fulla stöd för honom.

− Jag vill tacka dig för att du berättar öppet på det här sättet. Det är inte lätt, sade Amnestys styrelseordförande Parul Sharma på årsmötet.

Det är valberedningen, och inte styrelsen, som nominerar till förtroendeuppdrag så att styrelsen har åsikter om valberedningens arbete kan uppfattas som kontroversiellt.

− Det vi har opponerat oss mot är hur arbetet har gått till. Inte vem som nominerades, framhöll styrelseledamoten Aygül Kabaca.

På lördagen inleddes svenska Amnestys årsmöte i Hallunda.

På lördagen inleddes svenska Amnestys årsmöte i Hallunda. Foto: Annie Beckman

Under årsmötet lästes ett brev från valberedningen upp och där uttryckte gruppen självkritik. De beskriver det som att de delar bilden att de har utsatt Tanvir Mansur för diskriminering. I brevet ber de om ursäkt för de ”systematiska fel” som har skett och beskriver det som att de har ”full förståelse för att det inte längre finns något förtroende för valberedningen”. De skriver att de hoppas att ett nytt förtroende ska växa fram.

I och med årsmötet kommer i princip hela den gamla valberedningen att bytas ut. Från gamla valberedningen sitter två ledamöter kvar. Bara en av dem deltog i årsmötet. Sedan starten har valberedningen haft en uppdelning och var och en har fokuserat på sitt område. En av de kvarvarande ledamöterna, som har jobbat med kandidater för Amnestyfonden, pekade under årsmötet på behovet av en krishanteringsgrupp inom Amnesty. Den funktionen anser han saknas i dagsläget.

När Tanvir Mansur inte blev nominerad av valberedningen valde han istället att nominera sig själv till omval. Då ändrade sig valberedningen och ville nominera honom trots allt. Tanvir Mansur valde ändå att gå vidare på egen hand och se det som ett tillfälle att öppet berätta för årsmötet om vad som hade hänt under nomineringsprocessen.

− Jag kände att antingen drar jag mig ur organisationen eller tar jag upp det här på årsmötet, sade han.

Med på länk när kritiken mot valberedningen diskuterades under årsmötet var den före detta valberedaren Mohima Mumin. Hon valde att lämna valberedningen under våren på grund av behandlingen av Tanvir Mansur.

Mohima Mumin är också kritisk till hur man inom valberedningen plötsligt vände och ville nominera honom. Hon ser det som att man på det sättet ”försökte rädda sitt ansikte”.

− Jag har tio års erfarenhet från föreningslivet och detta är det värsta jag har varit med om, sade hon.

I en paus under årsmötet fick Amnesty Press en kort intervju med Tanvir Mansur. Han säger att han hoppas att det ska komma något positivt ur händelsen.

− Jag är glad att det tas på allvar, både av sekretariatet och av årsmötet. Att vi har det här samtalet nu tror jag bidrar till att jämlikhetsarbetet tas på större allvar framöver, säger han.

Han upplever att han har fått ett bra stöd inom organisationen.

− Jag hade inte velat fortsätta inom Amnesty om jag inte hade känt att jag har styrelsens stöd, säger Tanvir Mansur.

Charlie Olofsson
[email protected]

Läs också

Nomineringar till nationella förtroendeuppdrag (Amnesty 26 april 2023)

Brevet från valberedningen som lästes upp under årsmötet

  • Vi vill också vara öppna och tydliga med att det har funnits delar i vår process som har varit bristfälliga under bedömnings- och urvalsprocessen vad gäller sektionsstyrelsen. Vi borde kallat samtliga aktuella kandidater till intervju under bedömningsfasen, inklusive de som ställt upp för omval. Vi ser också att det har funnits behov av mer informationsinhämtning vad gäller styrelsens sammansättning och arbetssätt inför den avslutande urvalsprocessen. 

  • I samband med detta har också kommunikationen, både internt inom valberedningen och externt mot sektionsstyrelsen fungerat bristfälligt vilket har förvärrat situationen ytterligare. 

  • Vi förstår att detta har lett till att personer har blivit diskriminerade och vi är uppriktigt ledsna för att vi har låtit detta ske. Vi ber om ursäkt för de systematiska felen som vi har begått och medger att detta inte borde ha skett från första början. Detta är något vi tar på största allvar och något vi kommer ta lärdom av framöver för att undvika att något liknande händer i framtiden. 

  • För att det inte ska ske igen kommer vi att göra en utförlig utvärdering av året som har varit och upprätta en mer inkluderande och rättvis plan för kommande urvalsprocesser. Framöver kommer vi se till att en rekonstruktion kommer att ske, detta kommer innebära att nya såväl som omvals- kandidater ska genomgå en likadan intervjuprocess och utvärderas utifrån likvärdiga kriterier. Detta inkluderar även en mer omfattande informationsinhämtning kring Amnestys olika organ.  

  • Vi kommer även sätta upp rutiner för hur den kommunikativa delen ska se ut, både intern och extern. Detta för att säkerställa att samtliga förtroendevalda både inom valberedningen likväl utanför tar del av samma information och beslut som har fattats. 

  • Avslutningsvis, har vi full förståelse för att förtroende för valberedningen inte längre finns. Detta är något vi tar på största allvar och ser som ett stort misslyckande från vår sida. Vi är angelägna om att förbättra oss gällande ovanstående delar och det är något vi tar fullt ansvar för. Vi mottar gärna konstruktiv kritik i syfte att utveckla vår verksamhet vidare och är fortsatt öppna för dialog. Med hårt arbete hoppas vi att ert förtroende för valberedningen kan under tid växa fram.

Läs mer från Amnesty Press om årsmötet i Hallunda

ÅRSMÖTE2023: ”Jag känner mig förrådd” – Horia Mosadiq om Afghanistan efter talibanernas återkomst (14 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Skilda åsikter kring vad Amnesty ska prioritera (12 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Livlig debatt om prostitution slutade i jämn omröstning (11 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Medlemsavgiften i Amnesty höjs (10 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: ”Vi jobbar med problemen även om det är smärtsamt” (8 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: ”Kollektiv Sorg” vill synliggöra gatuvåldets offer (8 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Så ska lokal aktivism främjas – distrikten avskaffas (7 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Ett år när mänskliga rättigheter backade i världen (6 maj 2023)

reportage | 2023-05-06
Av: Charlie Olofsson