Stark nutidshistoria

I ”Utvisad” ger Martin Schibbye, Jonatan Fried, Brit Stakston, Annika Hamrud, Göran Engström, och Adam Sjöborg ett stycke nutidshistoria när de beskriver afghanska ungdomar som skickas ut från Sverige och den rörelse som vill låta ungdomarna stanna i Sverige.

böcker | 2018-03-05
Av: Malin Österberg
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018
Utvisad.

Utvisad. Foto: Blank Spot Project

Bok: Utvisad. Den deltagande journalistiska berättelsen om svensk historias största deportationsvåg
Redaktör: Jonatan Fried
Förlag: Blankspot

169 sidor nutidshistoria, en bok skriven med hjälp av deltagande journalistik, alltså texter där vi som läsare är med och formar innehållet. Ämnet är högaktuellt och författarna till “Utvisad” skildrar delar av den svenska migrationspolitiken.

Vi får bland annat följa Josef Moradi och vad det innebär för honom att efter ett par år i den dalsländska huvudorten Åmål stå inför risken att utvisas till ett krigshärjat och osäkert Afghanistan. Josef har ingen familj eller andra anhöriga i Afghanistan. Tiden i Sverige har för Josef präglats av hopp och förtvivlan, glädjen över fotbollen har blandats med ålderstester och omprövningar hos migrationsdomstolen.

I boken får vi följa flera unga afghanska personer där utvisning hänger som ett ständigt hot över dem.

Parallellt med historien om Josef och andra ungdomar får vi läsa om hur rörelsen “Vi står inte ut – men vi slutar aldrig kämpa” växer fram och mobiliserar människor på gator och torg runt om i landet. När gränserna stängs ökar aktivismen.

Skildringarna i boken är ärliga och den oberoende journalistikens kall att rapportera om allt utan omskrivningar får plats. Boken täcker in många aspekter; de personliga historierna, den rådande politiken och den mobilisering människor försöker skapa när kalla vindar blåser.

Språket är enkelt och har ett bra driv vilket gör att jag som vanligtvis aldrig kan sträckläsa lyckas läsa hela boken på bara några timmar.

Malin Österberg

böcker | 2018-03-05
Av: Malin Österberg
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018