Slagen Dam i Berzelii Park

reportage | 2003-11-28

Minst 21 500 kvinnor blev misshandlade i fjol- manifestation i Berzelii Park med fokus på mäns våld mot kvinnor

  • Det behövs människor som ställer frågor till kvinnor. Människor som frågar hur de fick sina blåmärken. Alla behövs, konstaterar Elisabeth Kindblom, kammaråklagare, under en manifestation i Berzelii Park på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

1993 antog FN en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. Deklarationen fördömer fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor vart det än sker och vem som än är förövare. Medlemsländerna uppmanas att fördöma och skydda kvinnor från mäns våld och inte hänvisa till seder, traditioner eller religion för att undvika att ta ansvar för våldet.

I facklors och marschallers sken samlas ett 50-tal personer i Berzelii Park. Gunvor Ngarambe, ordförare i Stockholms FN:s förening, är konferencier på manifestationen som anordnas av drygt tjugo organisationer. Det är fjärde året i rad som manifestationen anordnas.

Människor från rättsväsendet, departement och olika ideella organisationer står uppskrivna på talarlistan.

Kammaråklagare Elisabeth Kindblom berättar att de i mars startade ett projekt med Söderortspolisen för att lyfta fram mäns våld mot kvinnor liksom våld mot barn. Polisen ute på fältet utbildas och lär sig att ställa de rätta frågorna på rätt sätt. I projektet deltar olika kvinnoorganisationer.

  • Vi är bäst i landet på att lagföra kvinnofridsskränkningsbrott, säger Kindblom.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under förra året 21 504 fall av misshandel eller grov misshandel mot kvinnor. Antalet anmälda sexualbrott var 9786, av de var 2184 våldtäkt eller grov våldtäkt. Mörkertalet beräknas vara stort. Enligt forskningsrapporten "Slagen Dam", genomförd på uppdrag av regeringen, är mäns våld mot kvinnor utbrett i Sverige. Rapporten vittnar om att var fjärde kvinna, 25 %, efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld från någon man. Var tredje kvinna, 34 %, har åtministone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för sexuellt våld av en man och nästan var femte kvinna, 18 %, har erfarenheter av att bli hotad av en man efter sin 15-års dag.

En man svär till. Han gick av misstag rakt på en marschall. Det röda stearinet rinner över hans blänkande skinnskor.
- Vad händer här? frågar han.

Johnny Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, talar om skolans roll i arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor och flickor. Han anser att skolan måste vara en trygg plats. Vuxna måste vara tydliga och ta ansvar för vilka värderingar som implementeras.
- Skolan får inte vara en plats för våld och kränkningar. Alltför många tjejer tycker idag att våld och kränkningar förekommer i skolan, sade Nilsson.
Nilsson anser att det är tre saker som måste förändras på nationell nivå. Ett förbud mot kränkningar måste finnas i skolan. De skolor som lyckats bra i sitt arbete för att minska våld och kränkningar ska bli ett föredöme och andra skolor ska ta efter konceptet.
- Alla vuxna på alla nivåer i samhället måste ta sitt ansvar, säger Nilsson.

  • Tror ni att vi står här igen nästa år? säger Ngarambe.
    En hopplöshet blåser igenom publiken. Ingen svarar.

Manifestationen börjar gå mot sitt slut och scenen lämnas öppen för frågor. En man i röd jacka tar mikrofonen i sin hand.

-Vi pratar om att mannen ska ta sitt ansvar men ska inte kvinnan ta sitt? Mannen har varit likadan sedan grottiden. Kvinnan följer med modet och går och eggar upp mannen. Men kvinnan är alltid oskyldig.

Ngarambe ser förvånad ut. Publiken är tyst. Knäpptyst. En stund senare brakar buropen ut.
- Ja, där fick du publikens svar, säger Ngarambe.
Mannen i den röda jackan är inte nöjd med svaret. Mikrofonen lämnas över till en av de manliga talarna.
-Eh, jag tycker att publikens svar var väldigt talande. Jag tycker inte att vi behöver säga mer, svarar han.

Talarna får varsin halvmeter chokladpengar i guld. Med brinnande facklor jonglerar Cirkus Cirkör medan mannen i den röda jackan och talare och publik skingras i mökret. Tills nästa år. Då det åter är dags att manifestrera mot mäns våld mot kvinnor.

Emma Forsberg
praktikant på Amnesty Press

reportage | 2003-11-28