Afrikanska ambassadörer marscherar mot aids

reportage | 2005-05-19

I lördags gick alla ambassaderna från södra Afrika samman för att uppmärksamma hiv-epidemin i Afrika. En sex kilometer lång promenad genomfördes i Stockholm för att samla in pengar till barn i regionen som är drabbade av hiv.
- Vi måste börja prata om problemet och våga ställa frågor om sexualitet och om våra traditioner i kampen mot hiv-epidemin. En hel generation i ekonomiskt aktiv ålder håller på att gå under, sa Sydafrikas ambassadör Sonto Kudjoe.

Sydafrikas ambassadör, Sonto Kudjoe, håller öppningstalet vid Norrmalmstorg.

Jan-Olof Morfeldt, chef för Noaks Ark och en av arrangörerna, ser det som ett stort och viktigt steg att de åtta ambassadörerna öppet visade sig och erkänner omfattningen av problemet.

  • Vi hade också problem att prata om aids i Sverige i början. Så när ambassadörerna kom och bad oss om hjälp med att prata om hiv var det självklart för oss, sa Jan-Olof Morfeldt.

  • Både Sydafrikas och Zimbabwes ambassadörer har varit väldigt tydliga med att hiv är en viktig fråga för dem. Jag tror att det har varit lättare att genomföra projektet eftersom de flesta av ambassadörerna är kvinnor. En öppenhet i aidsfrågan är otroligt viktig.

Yves Mely, från DRCs ambassad, Tina Nevin från RFSU och Jan-Olof Morfeldt, chef för Noaks Ark, deltog i Röda korsets insamling för barn i södra Afrika som drabbats av hiv.

Södra Afrika är den värst drabbade regionen i världen. 25 procent av befolkningen lever med hiv. Men antalet varierar från land till land och på vissa ställen är 40 procent av de gravida kvinnorna smittade. De testas i samband med förlossningen och därför är det en statistisk säker siffra i en region där man inte riktigt vet hur många som är smittade eftersom man helt enkelt inte har någon möjlighet att testa alla.

Andra siffror som bekräftar att problemet med aids ökar är att de totala dödstalen för kvinnor och män mellan 15-49 år tredubblats under en tioårsperiod i många länder i södra Afrika. I Sydafrika var aids den främsta dödsorsaken för vuxna 2004. Det här betyder förstås att många barn lämnas ensamma utan någon som kan försörja dem. Över hela världen finns det 15 miljoner föräldralösa barn. 90 procent av dem bor i Afrika (UNAIDS 2004).

I länder där skolavgift, skoluniform och skolskjuts är en stor och kostsam utgift drabbas barnen dubbelt. Kanske har de inte råd att gå i skolan. I Zambia uppskattas det att 30-40 procent av de föräldralösa barnen inte går i skolan.

Ambassadörer från Zambia, Zimbabwe, Moçambique, och Botswana.

Flickorna är extra utsatta och blir ofta sexuellt utnyttjade. Det är stor risk att de blir smittade av hiv.

  • Om de inte har pengar till skolskjuts kan de tvingas betala för skjutsen med sex, sa Jan-Olof Morfeldt till Amnesty Press.

Det här är ett fenomen som kallas överlevnadssex som går allt längre ned i åldrarna. I utbyte mot pengar, mat, kläder eller skolavgifter tvingas de fattiga barnen till sex.

Alla åtta länder i södra Afrika står bakom insamlingen: Sydafrika, Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Moçambique och Demokratiska Republiken Kongo. Pengarna som samlas in kommer att via lokala Röda korset i varje land gå till barn som på något sätt är drabbade av hiv.

Projektet att samla alla ambassader i södra Afrika kring aidsfrågan startades av Ophelia Haanyama Örum vid Noaks Ark. Ett flertal seminarier har genomförts där man diskuterat frågor som tillgång till behandling, reproduktiv hälsa och kultur, och infrastrukturen som behövs kring distribueringen av bromsmediciner. Personal från ambassaderna har deltagit tillsammans med företrädare för Sida, svenska kyrkan och näringslivet.

Ophelia Haanyama-Örum, från Noaks Ark är initiativtagare till projektet som samlar alla åtta ambassader från södra Afrika för att lyfta hiv-frågan.

Vid Noaks Ark bedriver de speciella aktiviteter för afrikaner i Sverige som är hiv-smittade. Sedan nya bromsmediciner togs fram 1996 kan de flesta leva ett ganska vanligt liv i ett land som Sverige där alla har tillgång till medicinerna.

  • Men det är viktigt att vi når ut med information om hiv-smittan framförallt till unga afrikaner i Sverige, förklarar Jan-Olof Morfeldt. Många reser till sina släktingar i Afrika på sommarlovet och gör kanske sin sexualdebut då.

Text och bild: Solveig Hauser
praktikant Amnesty Press och media

reportage | 2005-05-19