Burma- fortfarande i militärens grepp

reportage | 2004-04-30

Militärregimen är densamma hela tiden. De byter bara namn.
Det sade Dr Sein Win, premiärminister i den burmesiska exilregeringen när han i tisdags gästade Stockholm. Han uppmanade också Sverige och EU att arbeta för en fredlig lösning i Burma.

Den 27 april anordnade Svenska Burmakommittén tillsammans med Olof Palmes Internationella Centrum ett seminarium på Utrikespolitiska Institutet. Gästerna var Dr Sein Win, premiärminister i Burmas exilregering och Dr Thaung Htun, ansvarig för FN-frågor i Burmas exilregering. Anledningen till besöket från exilregeringen, National Coalition Government of the Union of Burma, NCGUB, var att diskutera EU och Sveriges hållning gentemot Burma.

Burma har sedan 40 år varit en hårt kontrollerad militärdiktatur där landets militär utför systematiska kränkningar mot de mänskliga rättigheterna och förtrycker landets minoritetsgrupper.

År 1988 demonstrerade tiotusentals människor mot fattigdom och bristen på mänskliga rättigheter. Tusentals människor dödades av militären och många flydde till bergen mellan Burma och Thailand. Aung San Suu Kyi tog på sig rollen som oppositionsledaren. Hennes parti, National Leauge for Democracy, NLD, vann valet 1990, då man för första gången genomförde fria parlamentsval. Den sittande militärregimen ignorerade dock Aung San Suu Kyi och partiets framgång och vägrade att lämna ifrån sig makten.

Före valet hade Aung San Suu Kyi satts i husarrest av militärregimen. Hon tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin icke-våldskamp för demokrati. De sittande generalerna fick utstå starka påtryckningar med krav på hennes frisläppande och 1995 släpptes hon fri. För tillfället sitter Aung San Suu Kyi dock i husarrest igen, denna gång sedan maj 2003.

Sedan 1992 är general Tan Shwe ordförande för militärjuntan, SPDC, Statliga rådet för fred och utveckling. Många exilburmeser, där ibland Dr Sein Win, ingår i exilregeringen där han också är premiärminister.

Dr. Sein Win.

Dr. Sein Win inleder seminariet med att betona hur svårt det är för journalister att följa utvecklingen i Burma då de flesta journalister nekas visum.

– Militärregimen är densamma hela tiden. De byter bara namn, menar Dr Sein Win.

Han betonar också vikten av Amnestys rapporter om situationen i Burma, ett land där det förekommer ständiga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

– I Burma finns varken pressfrihet eller studentorganisationer. Militärregimen är skyldig till tortyr, slaveri och våldtäkter, säger Dr. Sein Win.

Han kritiserar Burmas nuvarande konstitution hårt. Den brukar kallas ”The 104 and six principles”. Där står det att premiärministern måste ha erfarenhet från militären. Dr. Sein Win ställer den retoriska frågan ”kan det verkligen vara möjligt i en demokrati att ställa de kraven?”

Den 6 mars i år, hölls ett möte om Burma i Irlands huvudstad Dublin, arrangerat av EBN, European Burma Network. På mötet medverkade stödgrupper från Irland, England, Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Nederländerna för att diskutera vilka krav som ska ställas om EU:s förhållande till Burma.

Vid mötet beslöts att kräva att EU ställer vissa minimikrav för att kunna stötta landet. Som exempel på ett sådant krav är att nuvarande styrande juntan SPDC måste starta en dialog tillsammans med de andra partierna i Burma. Aung San Suu Kyi parti, NLD, och representanter från etniska minoriteter måste delta i dialogerna.

Mötesplats i Stockholm.

Ett annat krav är att SPDC genast släpper Aung San Suu Kyi fri från husarresten. Om inte kraven uppfylls bör sanktioner införas mot Burma. Exempel på sanktioner kan vara att upphöra med köp av trä från Burma, en bransch som är monopoliserad i Burma och som ägs av militärjuntan.

År 2006 kommer Burma att ha ordförandeskapet i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN, något som EU redan godkänt. Då kommer det att bli mycket svårare att göra påtryckningar mot Burmas militärregim.

– Jag är själv väldigt pessimistisk inför Burmas framtid. EU och Sverige måste ta ställning. Vi kan inte göra något om inte EU ställer sig bakom, menar Dr. Sein Win.

Dr. Thaung Htun, som är ansvarig för FN- frågor i exilregeringen vill att Sverige ska agera för ett frisläppande av Aung San Suu Kyi.

– Vi vill också att EU ska agera och positionera sig mot Burma och försöka hitta en fredlig lösning, säger Dr Thaung Htun.

Exilregeringen vill alltså att EU ska hjälpa dem att nå en lösning och avsätta den militärregim som styrt Burma i 40 år. En lösning som bör nås på fredligt sätt. Och gärna före 2006 då Burma tar över ordförandeskapet för ASEAN.

Petra Kullander
Amnesty Press, praktikant

I Burma fortsätter slavarbetet – reportage i Amnesty Press (nr1/2004)

reportage | 2004-04-30