Stockholm Pride hjälper polska HBT-grupper

reportage | 2006-06-07

Lördagen den 10 juni ska det bli Pride-parad i Polens huvudstad Warszawa. Men i ett land där situationen för HBT-personer blivit allt tuffare är det inte alla som vill att den ska genomföras. Till förmån för paraden drog Stockholm Pride tillsammans med auktionssajten eBay igång en välgörenhetsauktion den 9 mars, vilken drog in 87 000 kronor.

I samband med auktionsstarten bjöd Stockholm Pride in Tomasz Baczkowski, chef för organisationen Jämställdhetsparaden. Tomasz Baczkowski gästade då också Amnestys sekretariat i Stockholm för att berätta om situationen för HBT-personer __i Polen. Och Amnesty Press passade på att intervjua honom.
- Jag är djupt oroad över situationen för HBT-personer i Polen och över att den för närvarande inte ser ut att förändras. Snarare håller den på att försämras. Och det värsta i allt det här är att våra motståndare har politiskt stöd, från regeringen och i sejmen (riksdagen), säger han.

Tomasz Baczkowski upplever att det råder en slags skräckstämning med propagandan mot HBT-grupper i landet. Tomasz berättar att många av de som är verksamma inom HBT-rörelsen har blivit slagna och attackerade. Om incidenten sedan har anmälts så gör polisen ingenting för officiellt säger de att förövaren ändå inte kommer kunna avslöjas.
- Och nu är frågan om de inte vill avslöja **och jaga någon eller om de helt enkelt ignorerar det här?, säger Tomasz.

Oron som Tomasz beskriver handlar inte bara om HBT-grupper, utan också om att det finns en skräck från maktens håll för allt som är avvikande och främmande. Presidenten och regeringen är också EU-skeptisk. Dessutom poängterar Tomasz att HBT-gruppen inte är den enda minoriteten som har det svårt, andra grupper är till exempel romer och feministiska organisationer.

Tomasz Baczkowski är oroad över situationen för HBT-personer i Polen.

Polen har, efter valet i höstas då Lech Kaczynski blev president och hans konservativa parti PiS, Lag och rättvisa, fick regeringsmakten, präglats av ett turbulent politiskt klimat. Sedan i maj i år styrs landet av PiS i koalition med det bondepopulistiska Självförsvar, med EU-motståndaren Andrzej Lepper som ställföreträdande premiärminister samt det nationalklerikala högerextrema LPR, Polska familjers förbund. Premiärministern Kazimierz Marcinkiewicz har också framhållit att ”homosexualitet inte är naturligt”. Den nya regeringen har lagt ner den myndighet som ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, vilken också i uppdrag hade att arbeta för sexuella minoriteters rätt att slippa diskriminering.

Samtliga regeringspartier får stöd av och stödjer en fundamentalistisk och nationalistisk fraktion inom den katolska kyrkan. Den leds av Tadeusz Rydzyk, präst i den katolska klosterordern Santissicimi Redemptoris. Han är mannen bakom den mäktiga radiostationen Radio Maryja, som har flera miljoner lyssnare, särskilt bland äldre på landsbygden. Den har anklagats för både antisemitism och främlingfientlighet och starkt kritiserats och fördömts av påven och den katolska kyrkans ledning. Vatikanen och ledande polska biskopar har försökt att bromsa Radio Maryja och dess ledare.

Till HBT-personernas värsta motståndare hör LPR:s ungdomsgren, Mlodziez Wszechpolska, Allpolsk ungdom, som går till våldsamma attacker mot HBT-personer. Senast de gav uttryck för sina åsikter var när de attackerade en marsch i Krakow för sexuellt likaberättigade den 28 april i år.

Kaczynski har styrt Polen i över ett halvår nu och under denna tid har propagandan mot homosexuella och andra minoriteter tilltagit. Lech Kaczynski var, innan han blev landets president, borgmästare i Warszawa, och såväl 2004 som 2005 förbjöd han ”Warszawa- paraden för lika rättigheter”. Kaczynski hade bland annat sagt att Jämställdhetsparaden skulle ”förolämpa den allmänna moralen”. Kaczynskis förbud väckte protester både inom och utom Polens gränser. Paraden genomfördes ändå och förra året deltog flera tusen personer.

Efter händelserna i Warszawa i fjol skickade Jämställdhetsparaden __in en anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Men enligt Tomasz Baczkowski tar sådana här ärenden två till tre år:
- Jag tror att vi vinner det här målet, men om det tar så här lång tid så funderar jag på vad som kan inträffa under tiden, säger han.

Ytterligare ett problem som Tomasz tar upp är hur de polska myndigheterna visar prov på total ignorans ifråga om alla internationella normer **och konventioner. Sedan ett par år tillbaka kritiseras Polen av olika organisationer, däribland Amnesty och Human Rights Watch och får också kritik från Europeiska kommissionen för brott mot de mänskliga rättigheterna, huvudsakligen inom HBT-området.
- Men den polska regeringen ignorerar detta, eftersom det inte utfärdas några sanktioner mot dem. Från EU:s sida borde det införas sanktioner, säger Tomasz.

Ett typiskt exempel på hur de polska myndigheterna har brutit mot mänskliga rättigheter är just förbudet av parader, enligt Tomasz. Strax efter presidentvalet i november 2005 hölls en demonstration i Poznan som inte bara organiserades av bögar och lesbiska, utan var även en demonstration för att hylla toleransen gentemot alla grupper i samhället som på något sätt avviker ifrån majoriteten. Den hölls den 16 november, den dag som UNESCO utropat som den internationella toleransdagen och det skulle vara en demonstration där alla minoriteter samlades. Demonstrationen förbjöds, trots att Europakonventionen säger att varje demonstration som är fredlig, oavsett om den är laglig eller inte, ska få hållas och skyddas. Men i Poznan var det precis tvärtom och Tomasz upplevde för första gången hur brutal polisen kan vara mot demonstranter.
- Vi var en fredlig demonstration med olika grupper som förenades, till och med handikappade fanns bland demonstranterna i egenskap av, och det måste man betona, en minoritet som upplever sig vara diskriminerad. Och demonstranterna attackerades av polisen. Det är hemskt. Polisen kom på hästar och hade med sig tårgas och vattenkanoner. Människor släpades ur demonstrationen och tjejer drogs i sitt hår på gatan. Det var just den största chocken. Tidigare hade jag aldrig väntat mig att polisen i ett civiliserat land, medlem i EU, och förpliktat att följa demokratiska normer, **skulle attackera fredliga människor, säger Tomasz.

Polen har nu varit EU- medlem i två år och 17 år har förflutit sedan järnridån kollapsade och landet blev en demokrati. **Under kommunisttiden ignorerades homosexualiteten av de dåvarande myndigheterna och betraktades som en företeelse som enbart existerade i väst. Först efter 1989 började det bildas HBT-grupper i Polen och de första personerna kom ut, berättar Tomasz.
Den första HBT-organisationen som bildades i Polen var Lambda och det var på 1990-talet. Från att ha varit en rikstäckande organisation upplöstes den och kvar blev den mycket starka Lambda Warszawa (organisationen är delvis nationell, men de flesta aktiviteterna finns i Warszawa). I dag är den tillsammans med Kampanjen mot homofobi och Jämställdhetsparaden en av Polens tre stora organisationer som arbetar för HBT-personers rättigheter.

Jämställdhetsparaden bildades på initiativ av Kampanjen mot homofobi och Lambda Warszawa för två år sedan när situationen för HBT-personer försämrades i Polen. I Krakow hade det 2004 hållits en Pride-parad och de personer som deltog i den attackerades. Bland annat fick de stenar och flaskor kastade på sig.

Över hela Polen har Lambda Warszawa runt 60 medlemmar och Kampanjen mot homofobi har cirka 100. Och det är väldigt lite för en nation som har nästan 40 miljoner invånare, berättar Tomasz Baczkowski.
- I Polen säger man att det polska samhället och dess invånare inte tycker om att engagera sig i föreningsliv. Och det här antalet vittnar om det. Det tycks mig att människor i Polen inte vill engagera sig i HBT-organisationer, men det är inte allt. Det finns generellt någon slags blockering, jag vet inte om den kvarstår från den gamla tiden, för det förhåller sig på liknande sätt med politiska partier och andra NGO:s. Och i vårt fall tillkommer dessutom problemet att det är organisationer för just homosexuella personer. Antingen är de rädda för att avslöjas som homosexuella, eller så ignorerar de helt enkelt sådana organisationer på grund av den polska mentaliteten, säger han.

Tomasz Baczkowski är glad över hjälpen från Stockholm Pride.

När incidenterna i Krakow inträffade hade Polen en annan president och en annan regering. Tomasz anser att den förra regeringen och presidenten, socialdemokraten och ex-kommunisten Aleksander Kwasniewski, var för passiv i frågor som rörde HBT-personer. Kwasnieski var mer liberal och ville alla väl, men Tomasz tycker att man kan förebrå honom just för att han inte ställde sig på någons sida. Och detta gäller också den förra regeringen:
- Den förra polska regeringen var vänsterorienterad och borde därför ha stöttat minoriteter och ha sörjt för mänskliga rättigheter. Och den regeringen gjorde inte heller någonting för HBT-personerna, eftersom den inte ville beröra kontroversiella ämnen.

Det är inte bara i Polen som HBT-personer möter motstånd, homofobin sprider sig över Östeuropa och som exempel nämner Tomasz här Estland, Lettland och Ryssland. I Rysslands huvudstad Moskva hade borgmästaren Jurij Ljuzkov förbjudit Rysslands första pride någonsin som skulle hållas den 26 maj i år. Förbudet, som också har fördömts av Europarådet, trotsades av drygt 200 demonstranter som försökte genomföra paraden och attackerades. **

Väldigt många personer från andra sidan om Polens gräns i öster hör av sig till Jämställdhetsparaden_._ Och Jämställdhetsparaden __upprätthåller kontakter med organisationer i Vitryssland, Ukraina och Ryssland.
- Vi försöker att hjälpa dem, trots att vi själva inte har det bra. Men jag misstänker att i framtiden kommer vi att vara den motor som Sverige eller Tyskland en gång var när de hjälpte oss, säger Tomasz.

Och hur ser Tomasz på framtiden?

Han är glad över hjälpen från Stockholm Pride. Och höjdpunkten är att den svenska popgruppen ABBA har gemensamt gett sitt stöd för detta ändamål, exklusivt för auktionen har de signerat affischer, fotografier och skivor.
- De stöttar bögar och lesbiska aktivt, säger Tomasz.

Med intäkterna från auktionen vill Jämställdhetsparaden __organisera en konferens, till vilken internationella politiker ska bjudas in så att de ser vilka problem som finns för HBT-personer i Polen. Och där återstår mycket att göra:
- Vi vet inte hur det blir. Men vi måste fortsätta att göra det som vi är bäst på och reagera på det som händer. Vårt hopp är målet i Strasbourg, det är bara det att det kommer ta två tre år innan ärendet avgörs. Det andra hoppet finns i att det nuvarande styret tar slut och att det polska samhället besinnar och behärskar sig vid nästa val.

Text & Bild: Agnes Franzén, praktikant Amnesty Press

Läs mer:

Amnesty Press notis om ”Offentlig homofobi hotar mänskliga rättigheter”

reportage | 2006-06-07