Zunars serier är ett hot anser myndigheterna i Malaysia

Zulkiflee Anwar Ulhaque, ”Zunar” i folkmun, har under hösten synts i Amnesty Internationals kampanj ”Skriv för frihet”. Han är serietecknare och riskerar ett långt fängelsestraff i hemlandet Malaysia. Detta på grund av en samling serierutor och ”tweets” där han kritiserar landets regering. Nyligen var han i Sverige, bland annat för att besöka den svenska Amnestysektionen.

reportage | 2015-12-29
Av: Daniel Gyllenpistol
Seriebilder är väldigt slagkraftiga, förklarar Zunar. De är direkta och väcker människors fantasi. Hans teckningar innehåller ofta skämt, men det får enligt honom aldrig stå i vägen för budskapet, från allvaret.

Seriebilder är väldigt slagkraftiga, förklarar Zunar. De är direkta och väcker människors fantasi. Hans teckningar innehåller ofta skämt, men det får enligt honom aldrig stå i vägen för budskapet, från allvaret. Foto: Daniel Gyllenpistol

Under en på sedvanligt skånskt vis gråkall torsdagsförmiddag i december, tar sig Zunar från hotellet vid Triangeln till Malmö Stadsbibliotek. Det är den internationella dagen för mänskliga rättigheter och vid lunch håller han föredrag om yttrandefrihet.

– Malaysia har styrts av ett och samma parti i 60 år, allt sedan frigörandet från Storbritannien, inleder han inför ett 30-tal lyssnande biblioteksbesökare. Maktfullkomligheten, utvecklar Zunar, har med tiden gjort landets ledning allt mer korrupt:
– Och så länge människor håller tyst kommer detta fortgå. Därför är det viktigt att våga ställa sig upp och säga ifrån.
Neutralitet gentemot orättvisor är eskapism, klargör han:
– När en kris uppstår måste man ta ställning.

För Zunar, som vigt hela sitt liv åt att skapa satir i serieformat, är humor det perfekta protestvapnet.

– Det bästa sättet att bemöta korrupta politiker är att skratta åt dem, särskilt när de försöker vara allvarliga.

Genom att förlöjliga politikerna riktar Zunar sin pennudd mot en ytterst öm punkt. I sina seriebilder beskriver han nämligen hur högt uppsatta politiker, med premiärminister Najib Razak och hans fru i spetsen, rutinmässigt förskingrar skattemedel.

– Jag tar upp det faktum att politikerna är kriminella, säger Zunar. Alla påstår att mina serier handlar om politik, fast jag håller inte riktigt med. Mina serier handlar om kriminalitet. Kriminalitet som involverar politiker.

Zunar berättar att vissa tycker att han går för hårt åt makthavarna när han beskriver hur de stjäl från befolkningen, att han är för rättfram och att humorn är för mörk:
– Då svarar jag att det är precis rätt strategi. Varför nöja sig med att nypa, när man kan nita?

Bara några timmar innan releasen av hans seriealbum ”Cartoon-O-Phobia, grips Zunar av malaysisk polis. Ingen, förutom han själv och publicisten kände då till innehållet i boken.

Bara några timmar innan releasen av hans seriealbum ”Cartoon-O-Phobia, grips Zunar av malaysisk polis. Ingen, förutom han själv och publicisten kände då till innehållet i boken. Foto: Daniel Gyllenpistol

I Malaysia är Zunars bitska tuschrutor bannlysta från bokhandlarna sedan flera år tillbaka. Den som säljer hans seriealbum riskerar därför rättsliga följder. Själv står han nu åtalad enligt den så kallade uppviglingslagen, en kvarleva från britternas koloniala lagstiftning. Den ger i praktiken regeringen fritt utrymme att söka ställa alla som anklagar regimen för oegentligheter inför domstol.

– I takt med att regimen förlorar stöd bland befolkningen, sluter de greppet om makten genom att stifta nya lagar, förklarar Zunar.
Målsättningen är, enligt honom, att tysta kritiker och öka kontrollen över befolkningen:
– Nyligen röstade man till exempel genom en ny nationell säkerhetslag som innebär att premiärministern när som helst kan utlysa undantagstillstånd, vilket i sin tur ger honom rätt att häkta vem som helst, utan rättslig grund.

Det talas även om att införa en ny internetlag, förklarar Zunar vidare. Detta för att kunna övervaka befolkningens aktiviteter på nätet. Ett desperat försök att skrämma kritiker, anser han:
– Ju hårdare regimen knyter handen runt kritikerna, desto tydligare är det att de förlorar greppet.

De allt mer repressiva medlen leder istället till att människor blir mer kreativa i sina protester. Det gäller särskilt den yngre generationen, förklarar Zunar. De ifrågasätter mer.
– Därför jagar regimen studenter. De begränsar deras möjligheter att engagera sig politiskt. Om de till exempel sprider oppositionella åsikter, riskerar de att åtalas enligt uppviglingslagen, säger han.

Zunar förklarar att i princip alla åtal enligt denna lag saknar rättslig grund. De är snarast resultatet av påtryckningar från regeringen. Detta är även något som Amnesty International påpekat, när de riktat kritik mot den malaysiska regeringens tillämpning av uppviglingslagen.

Som ett led i denna kritik har Amnesty International under hösten valt att belysa rättsläget kring Zunar i kampanjen ”Skriv för frihet”.

– Att ha varit en del av den här kampanjen har betytt oerhört mycket för mig. På grund av den pratar folk över hela världen om mitt rättsfall, förklarar han.

Utöver det stöd och den mentala styrka som uppmärksamheten skänkt Zunar, hoppas han även att den sätter press på regeringen hemma i Malaysia.

– Mitt rättsfall har ju även lockat de internationella mediernas intresse. Därför försöker jag göra så mycket intervjuer som möjligt. Inte för min egen skull, utan för att berätta om vad som händer i Malaysia.

Under Zunars Malmövistelse anordnade Amnesty en namninsamling för honom och de övriga personerna i kampanjen Skriv för frihet. Zunar uppmuntrade människor att rita serieteckningar tillsammans med honom under aktionen.

Under Zunars Malmövistelse anordnade Amnesty en namninsamling för honom och de övriga personerna i kampanjen Skriv för frihet. Zunar uppmuntrade människor att rita serieteckningar tillsammans med honom under aktionen. Foto: Daniel Gyllenpistol

En vanlig fråga han brukar få under dessa intervjuer är varför han inte stannar utomlands, istället för att återvända och riskera ett långt fängelsestraff.
– Jag svarar då att jag vill stå upp för min rätt i hemlandet. Jag vill gå över min egen rädslas tröskel, för att kunna utmana regimen. Detta sätter nämligen också press på dem.

Rättegången mot Zunar är planerad att inledas den 27 januari. Fälls han på samtliga åtalspunkter riskerar han ett 43 år långt fängelsestraff.

– I så fall släpps jag när jag är 96 år.

Det enda sättet att hantera en sådan utgång, förklarar Zunar, är helt enkelt att inte fundera så mycket på det:

– Då tappar jag fokus och kanske börjar tänka: om jag är snäll mot regeringen i fortsättningen, kanske de sänker mitt straff. Därför tar jag en dag i taget, för att kunna fortsätta kämpa mot korruptionen genom allt detta. Fast eftersom motiven bakom mitt rättsfall är helt och hållet politiska, är mina chanser att vinna såklart lika med noll.

Hans förhoppning är istället att målet mot honom läggs ner.
– Under rättegången måste de jobba hårt för att motivera sina anklagelser. Jag har stor press på mig, visst. Jag riskerar 43 år i fängelse, men pressen är i min mening större på premiärministern. I förlängningen är det på sätt och vis han som riskerar 43 år i fängelse.

Rättegången kommer synliggöra hur korrupt systemet är. Därför är mitt rättsfall så viktigt.

Zunar berättar att åtalet till och med motiverar honom att rita ännu mer:
– Jag började förstå att jag kan använda rättsövergreppet för att tydliggöra mitt budskap. Jag tänkte: Om de reagerar på det här sättet, måste det betyda att mina serier har verkan. Annars hade de låtit det passera.

Ett urval av Zunars teckningar kunde beskådas under december, då Seriefrämjandet i Malmö visade vandringsutställningen ”Freedom of Speech in Comics Today”.

Ett urval av Zunars teckningar kunde beskådas under december, då Seriefrämjandet i Malmö visade vandringsutställningen ”Freedom of Speech in Comics Today”. Foto: Daniel Gyllenpistol

Att regeringen försöker tysta serietecknare är precis sådant Zunar vill upplysa befolkningen om. Åtalet har, enligt honom, till och med bidragit till att fler malaysier läser hans serier i dag än tidigare, bannlysningen till trots. Många läser dem nämligen på internet och sprider serierna vidare via sociala medier, förklarar han.

– Därför tänker jag fortsätta rita mina serier, till sista bläckdroppen, lovar Zunar.

Daniel Gyllenpistol
[email protected]

Fakta/ Zunar och rättvisan

Zunar är åtalad på nio punkter enligt 1948 års uppviglingslag. Åtalet kom sedan Zunar i en serie inlägg på twitter hade kritiserat Malaysias regering sedan Anwar Ibrahim återigen hade fängslats i februari 2015. Amnesty International och andra människorättsorganisationer anser att Anwar Ibrahim är samvetsfånge och att anklagelserna mot honom för sodomi är politiskt motiverade. Anwar Ibrahim har sedan han bröt med regeringspartiet och bildade ett oppositionsparti år 1998 utsatts för ett antal rättsprocesser. Han leder idag Malaysias största oppositionsparti men är åter i fängelse.

Zunar hölls fängslad ett par dagar i februari i år men har under hösten rest runt i ett antal länder för att berätta om sin situation. Sedan år 2009 har myndigheterna ökat trycket mot Zunar och ett antal böcker har förbjudits. År 2010 tillbringade Zunar ett par dagar hos polisen i samband med att boken ”Cartoon-O-Phobia” skulle publiceras. Även återförsäljare, internetleverantörer och medarbetare till Zunar har utsatts för trakasserier från myndigheterna.

När boken ”ROS in Kangkong Land” skulle publiceras i februari 2015 dök polisen upp och konfiskerade hundratals exemplar av boken från tryckeriets lastbil. När boken skulle lanseras vid ett evenemang i huvudstaden Kuala Lumpur den 28 februari 2015 dök över 20 poliser upp och hotade med att gripa Zunar och beslagta böckerna. Zunar valde valde då att ställa in boklanseringen.

Rättegången mot Zunar väntas inledas i januari 2016.

1948 års uppviglingslag har enligt Amnesty använts allt flitigare under år 2015 för att tysta oppositionella röster i Malaysia. Lagen infördes av de brittiska myndigheterna under kolonialtiden för att bekämpa det kommunistiska upproret mot kolonialstyret. När Malaysia år 1957 blev självständigt behölls lagen. Amnesty har länge krävt att lagen avskaffas då den anses begränsa yttrandefriheten i Malaysia.
Ulf B Andersson

Läs mer om Malaysia från Amnesty Press

Möt Anwar Ibrahim – oppositionsledaren som åter hotas av fängelse (11 februari 2015)

Malaysias indier protesterar mot diskriminering (18 februari 2011)

Oppositionsledare gripen för sodomi (16 juli 2008)

Malaysia: Blommor mot tårgas (18 februari 2008)

Malaysias HD: Anwar Ibrahim frisläppt (2 september 2004)

reportage | 2015-12-29
Av: Daniel Gyllenpistol