Hotat Maldiverna vill ha plats i säkerhetsrådet

Solnedgång över Maldiverna. Nu vill landet ha en plats i FN:s säkerhetsråd.

Solnedgång över Maldiverna. Nu vill landet ha en plats i FN:s säkerhetsråd. Foto: Ibrahim Iujaz from Rep. Of Maldives/Upoaded by Allstarecho/Wikimedia

Maldiverna är en av de små fattiga önationer i världen som riskerar att utplånas på grund av stigande havsnivåer. Nu vill landet bli medlem i FN:s säkerhetsråd – och få ett ökat stöd till förebyggande insatser.

På Maldiverna pågår arbetet med att stärka skyddet runt landets kuster inför hotet om framtida katastrofer. Förhoppningen är att det internationella stödet till dessa insatser ska öka.

– Stigande havsnivåer utgör en verklig fara inte bara för Maldiverna och andra lågt liggande önationer, utan också stora kuststäder som New York och Miami, säger Maldivernas avgående FN- ambassadör Ahmed Sareer till nyhetsbyrån IPS.

Han påpekar att även om bedömningarna skiljer sig åt, så beräknar forskarna att havsnivåerna kan komma att stiga med minst 90 centimeter framåt slutet av detta århundrade. Detta riskerar att slå mycket hårt mot Maldiverna och flera andra små fattiga önationer, så kallade Sids.

– Vi håller på att bygga upp skydd runt kusterna för att motverka riskerna, men behöver mer stöd, säger Ahmed Sareer, som nyligen blev Maldivernas utrikesminister.

Vid sidan av Maldiverna hotas även flera andra önationers själva existens av de stigande havsnivåerna – däribland Marshallöarna, Kiribati, Nauru, Salomonöarna, Tuvalu, Palau och Mikronesiska federationen.

Ahmed Sareer säger att det internationella samfundet på senare år i högre grad har börjat uppmärksamma de risker som dessa små fattiga önationer står inför på grund av klimatförändringarna. Men han menar också att mycket återstår att göra.

Maldiverna består av ett stort antal atoller belägna i Indiska oceanen, med en sammanlagd befolkning på drygt 400 000 invånare. Örepubliken drabbades mycket hårt av tsunamin 2004, en katastrof som ledde till enorma ekonomiska skador.

För att bemöta hotet från stigande havsnivåer och nya tsunamier har myndigheterna byggt en mur runt huvudstaden Malé.

Världsbanken har varnat för att hela landet riskerar att hamna under vatten på grund av att ”havsnivåerna beräknas stiga med mellan 10 och 100 centimeter fram till år 2100”.

För närvarande bedriver Maldiverna en kampanj för att få en kommande icke-permanent plats bland de 15 nationerna i säkerhetsrådet, FN:s mäktigaste organ. Det är första gången landet har lagt fram en sådan kandidatur. Under de senaste 25 åren har bara ett fåtal fattiga små önationer varit representerade i säkerhetsrådet. Maldivernas kampanj har pågått under lång tid inför det val av nya medlemmar som kommer att göras av generalförsamlingens 193 medlemmar under nästa år.

Ahmed Sareer säger att Maldiverna hoppas kunna bidra med nya perspektiv på gamla problem. Han påpekar att landet sedan länge varit en tydlig röst i frågor som rör klimatförändringar och små nationers intressen.

Sri Lankas tidigare FN-ambassadör Palitha Kohona säger till IPS att Maldiverna som medlem av säkerhetsrådet skulle ges nya möjligheter att arbeta för åtgärder mot klimatförändringarna.

Det är dock ingen enkel uppgift med tanke på att den mäktiga permanenta medlemmen USA nyligen beslutade sig för att dra sig ur Parisavtalet.

Palitha Kohona menar dock att det skulle vara viktigt för många fler små önationer om Maldiverna valdes in i säkerhetsrådet.

– De står inför utmaningar som har globala efterverkningar, säger han.

Palitha Kohona menar att Maldiverna skulle vara högst lämpade att föra fram de risker som klimatförändringar och stigande havsnivåer för med sig, något som på sikt utgör hot mot hela mänskligheten.

Thalif Deen

3 augusti 2017

Läs mer om Maldiverna från Amnesty Press

Maldiverna: De första avrättningarna sedan 1954 kan komma ”inom några dagar” medan den politiska krisen i landet skärps (2 augusti 2017)

Maldiverna: Maktkamp i turistparadiset (28 juni 2016 – även i nummer 2/2016)

Tre journalister greps i Maldiverna (Amnesty Press 27 mars 2015)

Fortsatt maktkamp i Maldiverna (Amnesty Press nummer 4/2012)

Presidenten avgår - kravaller och rykten om kupp (Amnesty Press 7 februari 2012)

Kravallerna i Male fortsätter - oppositionen kräver presidentens avgång (Amnesty Press 2 maj 2011)

Protester mot att Maldiverna ska ta emot Guantánamofångar (Amnesty Press 17 maj 2010)

Att rädda ett paradis - Maldivernas president är årets Anna Lindh-pristagare (Amnesty Press 17 juni 2009

Maldivernas president lovar utreda fångars död (Amnesty Press 22 september 2009)

Thalif Deen
IPS/New York