Vittnesmål om MR i Öst

Läst & Sett | 2007-11-14
Av: Lisa Olsson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007

»Brännpunkter öst. Mänskliga rättigheter i de forna sovjetrepublikerna«
Sofia Uggla (red)
Ersatz

»Jag har svårt för talet om respekt för mänskliga rättigheter och om utrotande av könsdiskriminering, när man så fullständigt ignorerar kvinnors rätt till ett tryggt och värdigt liv. Till ett liv utan våld. Till en miniminivå av fysisk och psykisk hälsa.«

Orden är Tatiana Tofans som arbetar på ett kriscenter för kvinnor i Moldavien. Hon är en av nio personer som har bidragit med texter till antologin Brännpunkter öst som är sammanställd av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, en oberoende organisation som arbetar för fred och demokrati i Östeuropa och Centralasien. Människorättsaktivister från fem före detta sovjetrepubliker berättar om sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Vi får bland annat följa tjetjenska kvinnor som har gått samman för att hitta sina försvunna söner, kampen mot trafficking i Tadzjikistan trots samhällets fördomar om att bara »dåliga« flickor råkar ut för det och arbetet för homosexuellas rättigheter i Ukraina. Den text som sticker ut mest är Pavel Kutsevs, en före detta narkoman, som tvingades finansiera sin egen avgiftning genom att sälja droger. Han startade en organisation som idag hjälper narkomaner och hiv-positiva i Kiev.

Brännpunkter öst är en intressant och lättläst bok som i första hand är en personlig skildring av hur just dessa personer i sin vardag arbetar för mänskliga rättigheter. Om man vill lära sig mer i detalj om de politiska konflikterna i de forna sovjetrepublikerna bör man läsa en annan bok.

Som svensk blir man imponerad av hur de orkar uppbåda kraft att kämpa emot de många orättvisorna i sina hemländer. Vitryssen Ales Bjaljatski framförde en uppmaning till svenska folket i Sveriges Radio häromåret: »Försök att uppskatta er frihet!«

Lisa Olsson

Läst & Sett | 2007-11-14
Av: Lisa Olsson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007