Broderskap och systerskap

Läst & Sett | 2006-05-25

»Fotboll förklarar världen – en
(osannolik) teori om globaliseringen«
Franklin Foer
Översättning: Henrik Gundenäs
Ordfront

Fotboll förbrödrar!
Jomenvisst, hur många gånger har vi inte hört den?

Att det är bröderna som gör upp på planen och systrarna som förväntas vara tillgängliga efteråt har väl inte undgått någon som håller sig à jour i frågan kring fotbolls-VM och traffickingen i Tyskland!

Frågan är om inte Franklin Foer går ytterligare ett steg då han påstår att Fotboll förklarar världen. Foer, till vardags politisk journalist på New York Times och New Republic, tog ett sabbatsår för att förklara »en (osannolik) teori om globaliseringen«. Och Foer, fotbollens John Pilger, har ett eget perspektiv: »Utifrån min horisont i tv-fåtöljen tycktes fotbollen ha kommit mycket längre i globaliseringsprocessen än någon annan ekonomi på jorden.«

I tio olika »Så förklarar fotboll«-kapitel redogör han bland annat för hur den globala fotbollskapitalismen socialt och ekonomiskt fjärmat människor med arbetarklassbakgrund från fotbollen, den socialgrupp som till för bara några decennier sedan förknippades med fotboll och dess kultur. Eller som han säger: »Den multinationella kapitalismen berövar de lokala institutionerna deras lokala karaktär...«. Även om Foer i stort är positiv till fotbollens utveckling har myntet (läs kapitalismen/globaliseringen) som bekant en baksida också, som i Brasilien: »Det utländska kapitalet hade inte gjort den brasilianska fotbollen till den globala fotbollens NBA eller rensat sporten från korruption...«

Fotbollen försystrar!
Jo, det är sant, den gör det: I bokens bästa kapitel »Så förklarar fotboll hoppet för Islam« berättar Foer om den stora »fotbollsrevolutionen«. Vänd på årtalet 79, tidpunkten för den islamistiska revolutionen, och du får 97, året då Iran för första gången kvalade in till VM sedan Khomeinis maktövertagande 18 år tidigare. Och faktum är att president Ahmadinejad så sent som den 24 april meddelade att man släpper på det gamla förbudet att låta kvinnor närvara vid sportevenemang. Så kanske sitter Foer på rätt förklaring ändå.

Rikard Rehnbergh

Läst & Sett | 2006-05-25