BOKMÄSSAN 2015: Freden byggs underifrån i Somalia

Lämna Somalia ifred. Det är fredsarbetaren Tomas Magnussons råd till det internationella samfundet. – Vi måste lita på den inhemska fredsprocessen, säger han.

reportage | 2015-10-24
Av: Charlie Olofsson
Freds- och försoningskonferens i Galkayo efter striderna år 2009, organiserad av Center for Peace and Development, sponsrad av Göteborgsinitiativet.

Freds- och försoningskonferens i Galkayo efter striderna år 2009, organiserad av Center for Peace and Development, sponsrad av Göteborgsinitiativet. Foto: Tomas Magnusson

– Det har varit för detaljerad styrning. Somalierna måste få bygga sitt eget land, säger Tomas Magnusson från scenen på bokmässan i Göteborg.

Han är kritisk till den internationella kontaktgruppen, där Sverige ingår. Gruppen ska främja fredsarbetet i landet men har i stället försvårat och förlängt konflikterna, menar han. Han ser ett land som inte har fått möjlighet att utvecklas i fredlig riktning. Om det berättar han i den nya boken Somalia – hot eller hopp? Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp.

Med på scenen under bokmässan fanns svensk-somaliern Suleiman Abdi Ali.
– Krig, svält, pirater och Al-Shabab. Det är vad Somalia förknippas med. Den här boken ger en annan bild, säger han.

Suleiman Abdi Ali samtalar med Tomas Magnusson på bokmässans internationella torg.

Suleiman Abdi Ali samtalar med Tomas Magnusson på bokmässans internationella torg. Foto: Charlie Olofsson

Bilden av Somalia som ett land i kaos stämmer i sin helhet, men inte i alla delar, menar Tomas Magnusson. Efter samtalet på bokmässans internationella torg fick Amnesty Press en kort intervju i Svenska freds- och skiljedomsföreningens monter. Stora delar av Somalia har haft en fredlig utveckling och i vissa regioner har ett fungerande styre vuxit fram underifrån. Somaliland är till exempel i praktiken ett eget land sedan nästan 25 år tillbaka även om inget land erkänt dess självständighet.

– Regionalt är det mycket som fungerar tack vare enskilda organisationer och lokala initiativ, säger Tomas Magnusson.
Han har arbetat med demokratifrågor i Somalia sedan 1990-talet. Under tio år koordinerade han biståndsprogram i landet med inriktning mot utbildning och demokrati. Han tycker att omvärlden har haft en för bestämd bild av hur Somalia ska fungera.
– Vi måste se Somalia som Somalia är, säger han.

Badriya Ahmed, till höger, utbildar nya elever till verkstadsmekaniker på skolan i Galayo.

Badriya Ahmed, till höger, utbildar nya elever till verkstadsmekaniker på skolan i Galayo. Foto: Tomas Magnusson

Enligt Tomas Magnusson har den internationella kontaktgruppen haft ett ensidigt fokus på att få till en fungerande centralmakt.

– Jag tror att vi måste vänta med att arbeta för ett enat land och i stället se till att varje område fungerar, säger han.

Tomas Magnusson berättar om den svenska ambitionen att öppna ambassad i huvudstaden Mogadishu som ett exempel på ett överdrivet fokus på huvudstaden. Ambassadplanerna har inte gått att genomföra på grund av säkerhetsläget, så när svenska politiker och diplomater åker till Somalia hålls mötena oftast på flygplatsen i Mogadishu.

– Att lämna flygplatsen där är för osäkert, men varför åker de inte någon annanstans? Det finns städer i Somalia som är säkra, säger han och berättar att han själv under sina 17 resor till Somalia aldrig har besökt huvudstaden.

Eleven  Kassim vid en verkstadsskola i Galkayo. Svarven på bilden är från Lernias yrkesutbildning i Svenljunga.

Eleven Kassim vid en verkstadsskola i Galkayo. Svarven på bilden är från Lernias yrkesutbildning i Svenljunga. Foto: Tomas Magnusson

Trots att läget fortfarande är osäkert i delar av Somalia menar Tomas Magnusson att situationen överlag har stabiliserats. Den islamistiska gruppen Al-Shabab har tvingats under jord och har inte längre kontroll över något område. Fredsprocessen är igång och nu vill Tomas Magnusson se en tydlig plan för hur det internationella samfundet ska avveckla sin närvaro i landet.
– Fred måste byggas underifrån, säger han.

Charlie Olofsson
[email protected]

Fotnot: Boken Somalia – hot eller hopp? Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp ges ut av Faun förlag.

Bakgrund/ Vägen till fred i Somalia

  1. Fred måste byggas underifrån och baseras på människors vilja, inte på krigsherrars önskan om makt.
  2. Varje samhälle inrymmer fredsmäklare. I Somalia måste de traditionella fredsmäklarna i äldreråden ges möjlighet och tid att agera.
  3. Alla parter måste ges röst. Kvinnor måste ges plats vid förhandlingsborden. Ungdomar måste få påverka sin framtid.
  4. Omvärldens inblandning har haft förödande konsekvenser. Hade inte västvärlden blandat sig i hade konflikterna kunnat lösas innan den religiösa fanatismen kom och försvårade processen.

  5. Omvärlden måste ta ett steg tillbaka och inte för snabbt tvinga fram allmänna val och andra lösningar som behöver mogna fram. Det finns ingen genväg till demokrati!

  6. Inhemska processer för fred måste få utrymme och tid att återskapa ett fredligt Somalia.
  7. Fred måste byggas med fredliga medel.

Ur Tomas Magnussons bok Somalia – hot eller hopp? Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp.

Nasro Dahir, elev vid yrkessskolan i Galkayo.

Nasro Dahir, elev vid yrkessskolan i Galkayo. Foto: Tomas Magnusson

Läs också

Amnesty Press nummer 3/2014

Presidentval utlovas till sommaren i Somaliland (Amnesty Press 11 februari 2010)

reportage | 2015-10-24
Av: Charlie Olofsson