Presidentval utlovas till sommaren i Somaliland

reportage | 2010-02-11

Inför det planerade presidentvalet i Somaliland är arbetet i full gång med att registrera landets väljare. Trots oroligheter i regionen har Somaliland lyckats upprätthålla fred och stabilitet sedan landet förklarade sig självständigt 1991. Men allt är inte felfritt och Amnesty rapporterar om kränkningar av mänskliga rättigheter och om hur yttrandefriheten i landet ständigt hotas.

Somaliland har 3,5 miljoner invånare och ligger längst upp på Afrikas horn. 1991 bröt sig Somaliland loss från Somalia och förklarade sig självständigt. Under 2000-talet har landet genomfört tre fria val och ännu ett presidentval planeras att gå av stapeln under sommaren. Men vägen fram till det kommande valet har varit krokig och egentligen var det planerat att hållas redan 2008.

Fredagen den 5 februari höll SILC (Swedish International Liberal Center) ett seminarium i riksdagshuset i Stockholm, med det planerade somaliländska valet och dess utmaningar som tema. Representanter för Somalilands parlament, Sveriges regering och Amnesty International var några av deltagarna.

Ibrahim Mahdi Buba__, ledamot i det somaliländska parlamentet, och __Abdirahman Mohamed Abdillahi, talman i Somalilands parlament.

Abdirahman Mohamed Abdillahi, talman i Somalilands parlament, är förvissad om att valet kommer att ske inom en snar framtid, förhoppningsvis under sommaren. Anledningen till att man ännu inte har satt något exakt datum för valet menar han beror på att alla förberedelser först måste vara avklarade för att undvika nya problem. Han anser att den nationella valkommitté som bildades i november förra året utgör en av de viktigaste delarna i förberedelserna inför valet. Kommittén har bland annat rekryterat internationella experter som kommer att vara behjälpliga inför och under valet. Abdirahman Mohamed Abdillahi tror att det kommande valet kommer att skilja sig från tidigare val på flera sätt. En skillnad han lyfter fram är att i år vet myndigheterna hur många som kommer att kunna rösta.

  • Med det i åtanke, förväntar vi oss att årets val kommer att vara mer transparent, säger Abdirahman Mohamed Abdillahi. Inför det här valet har vi genomfört en väljarregistrering, vilket också är en av anledningarna till att valet skjutits fram. Ny teknik och registrering i avlägsna byar utan el har inte varit helt oproblematiskt.

Marika Fahlén, ambassadör och regeringens särskilda sändebud till Afrikas horn, beskriver Somaliland som en källa av hopp för regionen men hon påpekar också att landet står inför några viktiga utmaningar. En av de viktigaste frågorna anser hon är hur man ska kunna bibehålla stabilitet i Somaliland samtidigt som oroligheter genomsyrar resten av regionen. Det förra valresultatet var mycket jämnt och Marika Fahlén understryker hur viktigt det är att alla parter accepterar resultatet från det kommande valet, oavsett vem som tar hem presidentposten. På en fråga från publiken om huruvida det regerande partiet kommer att acceptera en förlust, svarar Abdirahman Mohamed Abdillahi:

  • En överenskommelse har undertecknats av partierna och jag hyser inga tvivel om att valresultatet kommer att accepteras.

Marika Fahlén, __ambass__adör och regeringens särskilda sändebud till Afrikas horn__, __och __Lena Rösell, svenska Amnestys Somaliasamordnare.

Somalilands regering har under det senaste årtiondet lyckats upprätthålla fred och stabilitet i landet. Regeringen har dock inte lyckats med att skydda, främja och respektera specifika mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, pressfrihet samt mötes- och föreningsfrihet, anser Lena Rösell, svenska Amnestys Somaliasamordnare.

  • Händelser under 2007-2009 visar på tendenser på en tillbakagång i synen på mänskliga rättigheter. Exempelvis användes skarpa skott **för att skingra demonstranter som protesterade utanför parlamentet i september 2009.

Lena Rösell påtalar också att trots flera artiklar rörande yttrande- och pressfrihet i landets konstitution, har regeringen godtyckligt arresterat journalister som de ansett har ifrågasatt deras trovärdighet eller auktoritet.

Somalilands konstitution tillåter att politiska partier bildas samt skyddar föreningsfriheten. Antalet nationella politiska partier är dock begränsat till tre och regeringen ser i dag de tre partier som fick flest röster i valet 2002 som de permanenta nationella partierna. Det finns dock inga uttalade bestämmelser för hur nya partier ska kunna ta sig in i parlamentet. Lena Rösell påpekar vikten av att Somalilands regering förhåller sig till internationell standard när det gäller skydd för yttrande-, förenings- och mötesfrihet, speciellt under tiden fram till det planerade valet.

  • Jag kan inte förneka att det ibland förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter. Men det händer inte bara i Somaliland utan i hela världen, kommenterar Abdirahman Mohamed Abdillahi. Journalis ter utsätts för kränkningar ibland, men inte varje dag, och vi försöker rätta till de misstag vi gör.

Abdirahman Mohamed Abdillahi__ tar emot en gåva från SILC:s generaldirektör Martin Engeby.

Somaliland har inte erkänts internationellt, en omständighet som har försvårat landets ekonomiska utveckling.

  • Vi hoppas att årets presidentval kommer att erkännas internationellt, säger Abdirahman Mohamed Abdillahi och låter dessa ord avsluta dagens samtal om Somaliland.

Text: Malin Eriksson
Foto: Stina Thomsson

Läs mer:

Somaliland: Fragile Democracy Under Threat (Pressnotis från Human Rights Watch 13 juli 2009)

Somaliland: A Way out of the Electoral Crisis (Rapport från International Crisis Group 7 december 2009)

reportage | 2010-02-11