PRIDE2019: Få svar när RFSU mötte socialministern

Blir det något HPV-vaccin för pojkar? Hur påverkar regeringens nya SRHR-strategi hbtq-personer? Hur ska människor med funktionsnedsättning få tillgång till sin sexualitet? Frågorna var många men svaren färre när RFSU:s ordförande Hans Linde frågade ut socialminister Lena Hallengren i Pride House torsdagen den 1 augusti.

reportage | 2019-08-03
Av: Jennie Aquilonius

Den är en ganska liten publik som har samlats i en stor sal på Pride House. RFSU:s ordförande Hans Linde sitter på scenen tillsammans med socialminister Lena Hallengren. Han frågar när pojkar i Sverige kommer att inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn när det gäller det cancerframkallande viruset HPV. Sedan 2012 vaccineras flickor i årskurs fem och sex, eftersom viruset ligger bakom cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Men, säger Hans Linde, vaccinet skyddar också mot andra cancerformer, som analcancer, och även könssjukdomen kondylom.

– Ungefär var sjunde man som har sex med män bär på cancerframkallande HPV-virus och risken för till exempel analcancer är betydligt högre för män som har sex med män, säger Hans Linde.

Norge, Finland och Danmark inkluderar redan eller är på väg att inkludera även pojkar i vaccinationsprogrammen. Den svenska Folkhälsomyndigheten föreslog redan 2017 att pojkar borde ingå i programmet, och skickade även ett kompletterande underlag till regeringen den 1 april 2019.

Lena Hallengren förklarar regeringens syn på HPV-vaccin för pojkar för Hans Linde, RFSU:s ordförande.

Lena Hallengren förklarar regeringens syn på HPV-vaccin för pojkar för Hans Linde, RFSU:s ordförande. Foto: Jennie Aquilonius

– När får vi se det här i Sverige? undrade Hans Linde.

Lena Hallengren svarar att regeringen ska hantera frågan i samband med att budgeten tas i september.

– Frågan är angelägen. Jag tror att alla partier är rätt överens om att vi, när det är möjligt, ska införa de vaccinationer som myndigheterna menar är rätt och riktiga, säger hon.

Hans Linde (till höger) frågade ut minister Lena Hallengen om bland annat förlossningsvårdens bemötande av hbtq-personer.

Hans Linde (till höger) frågade ut minister Lena Hallengen om bland annat förlossningsvårdens bemötande av hbtq-personer. Foto: Jennie Aquilonius

Hans Linde berättar också att det sker en baby boom bland hbtq-personer. Men samkönade par har beskrivit ett bemötande från förlossningsvården som inte alltid fått dem att känna sig välkomna och trygga. Att fler transmän blir gravida och föder barn har också varit ett problem i flera regioner.

– När de första gravida transmännen kom, till exempel här i Stockholm, fanns det inte möjlighet att få en journal om du hade ett manligt personnummer. Du kunde inte göra ultraljudsundersökning utan barnmorskan var tvungen att låna ut sitt eget personnummer för att lösa det, säger Hans Linde.

Frågan ligger till stor del på regional nivå, men vad kan Lena Hallengren göra som socialminister för att säkerställa att det finns en förlossningsvård i hela Sverige med kunskap och ett gott bemötande för hbtq-personer? undrar han.

– Tack för att du uppmärksammade mig på frågan. Hbtq-perspektivet är inte det mest framträdanden i de här sammanhangen, så jag tar med mig den frågan, säger hon.

Den 1 augusti gick regeringen också ut med att Folkhälsomyndigheten ska ta fram en ny nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa. Målet är att ge förutsättningar för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa.

Hur kan strategin bidra till att förbättra hbtq-personers livssituation? undrar Hans Linde.

– Uppdraget ges till Folkhälsomyndigheten nu, de ska komma tillbaka den 20 september 2020. Då finns det anledning att diskutera; blir det här tillräckligt? Vad betyder de här målen och delmålen? svarar Lena Hallengren.

En person i publiken tar upp frågan om att sexualitet inte nämns i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur kommer det att se ut i framtiden? I Danmark har Socialstyrelsen gett ut tydlig information och lagt ansvaret på assistanssamordnarna. Det finns inte i Sverige.

– Det gör att det blir godtyckliga överenskommelser som leder till dåliga arbetsförhållanden och i många fall #metoo, säger personen.

Lena Hallengren svarar att det är ett viktigt perspektiv som få diskuterar och att sexualitet är ett grundläggande behov.

– Vi har inte något specifikt på gång och jag tror inte att det finns några förändringar med i den assistensutredning som lämnades i början på året, säger hon.

Lena Hallengren fick också frågor om en ny könstillhörighetslag, hennes svar går att läsa här.

Jennie Aquilonius
[email protected]

Programmet för Stockholm Pride

Amnesty och Pride. Läs mer här

Amnesty Press på Stockholm Pride

PRIDE2019: Hård kritik mot Migrationsverket (3 augusti 2019)

PRIDE2019: Nu bryts tystnaden om sexuella övergrepp mot unga hbtq-personer (3 augusti 2019)

PRIDE2019: Dancing Queens bryter ny mark i Indien (3 augusti 2019)

PRIDE2019: Amnesty lyfter fram Turkiet (2 augusti 2019)

PRIDE2019: RFSL Ungdom demonstrerade för en ny könstillhörighetslag (2 augusti 2019)

PRIDE2019: Maskulinitetsnormer bidrar till våldet mot hbtq-personer (2 augusti 2019)

PRIDE2019: Experter vill se tydligare hbtq-perspektiv på säkerhetsfrågor (1 augusti 2019)

PRIDE2019: Växande motstånd mot hbtq-rättigheter (1 augusti 2019)

PRIDE2019: Självmordstankar vanligt bland transpersoner (31 juli 2019)

reportage | 2019-08-03
Av: Jennie Aquilonius