Lika giftermål för alla?

reportage | 2007-07-16

När kommer en könsneutral äktenskapslagstiftning att införas? Det var huvudfrågan under en debatt på onsdagseftermiddagen som RFSL och RFSU arrangerade på Almedalens Hotell. Representanter från de sju riksdagspartierna och Sören Juvas (tidigare Andersson) ordförande i RFSL och Åsa Regnér generalsekreterare i RFSU medverkade på debatten.

"Tiden är mogen för en könsneutral äktenskapslagstiftning", sade Anti Avsan ledamot för moderaterna i civilutskottet.

Alla partier förutom kristdemokraterna var rungade eniga om att skrota partnerskapslagen och införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.
- Jag längtar till den dag då jag slipper leva i partnerskap och då jag och min man kan ingå ett äktenskap som alla heterosexuella par, sade Martin Andreasson, riksdagsledamot från folkpartiet. Det är en grundläggande rättighet att alla har lika tillträde till alla lagar och därför tycker jag att det är fullständigt ointressant att partnerskap och det traditionella giftermålet juridiskt sätt är lika.

Till skillnad från de andra riksdagspartierna tyckte Stefan Attefall från kristdemokraterna däremot att den uppdelning som finns i dag mellan partnerskapet och det traditionella giftermålet fungerar utmärkt och var helt oförstående till varför de andra partierna vill ändra på något som enligt honom fungerar alldeles ypperligt. Han ställde sig även frågande till varför denna uppdelning skulle vara diskriminerande. Moderatorn Tasso Stafilidis, före detta riksdagsledamot för vänsterpartiet, replikerade snabbt och menade att denna uppdelning påminner om uppdelningen av svarta och vita fram till 1950-talet i USA.
- Heterosexuella får ingå äktenskap medan homosexuella nekas och får så att säga "nöja sig" med att ingå partnerskap. Detta kan till exempel jämföras med uppdelningen av svarta och vita människor i USA. Vita, som i vårt fall är de heterosexuella, fick sitta längst fram i bussen, medan de svarta, i detta fall homosexuella får stå längst bak. Att hela tiden dela upp människor i två läger är diskriminerade och fullständigt obegripligt.
Även Hillevi Larsson (s) var inne på samma linje och menade att denna uppdelning är långtifrån oproblematisk.
- Att samkönade par inte får ingå äktenskap blir en statusfråga.

Sören Juvas, fd Andersson, och Daniel Juvas gifte sig den 10 juli 2007 i Visby. Fotograf: Mathilda Piehl

Under debatten kom Svenska kyrkan i centrum vid ett flertal gånger. Flera personer i publiken menade att det är konstigt och beklagligt att Sverige som är ett så pass sekulariserat samhälle ändå tar så mycket hänsyn till kyrkan och deras åsikter. Riksdagspartierna var eniga om att man inte kan tvinga kyrkan att viga samkönade och att den valfriheten för kyrkan är mycket viktig.
- När den könsneutrala äktenskapslagstiftningen införs kommer trycket på kyrkan att öka och jag tror att det då kommer ligga i kyrkans eget intresse att börja viga samkönade par, sade Hillevi Larsson (s), ledamot i civilutskottet. Men i dagsläget kan man inte tvinga kyrkan. Enskilda präster ska däremot givetvis själva få välja och få viga heterosexuella som homosexuella par.

Äktenskaps- och partnerskapsutredningen, som har haft till uppgift att ta ställning till om även samkönade par ska kunna ingå äktenskap, har nu lämnat sitt betänkande. Förre justitiekanslern Hans Regner var utredare, biträdd av två referensgrupper; en parlamentariskt sammansatt referensgrupp och en med företrädare för trossamfunden. Frågan har grundligt analyserats och samtliga skäl som talar för och emot har redovisats. Äktenskaps- och partnerskapsutredningen föreslår att även samkönade par ska få ingå äktenskap och att den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte kan stoppa även par med samma kön att gifta sig. Utredningen anser därmed att partnerskapet kan avskaffas. Homosexuella par ska få vigas i kyrkan, men utredningen vill inte införa någon vigselplikt.

Utredningens förslag är nu ute på remiss. Därefter väntas regeringen lägga fram ett lagförslag. Komplikationen är dock att endast tre av de fyra regeringspartierna är för utredningens förslag. Intrycket efter debatten var ändå att Alliansen kommer att lägga ett förslag och att en ny lag i så fall skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2008. Skulle regeringspartierna inte kunna enas är det möjligt att företrädare för de sex partier som är för utredningen kommer att ta ett initiativ i civilutskottet.

Text och bild: Emelie Ring

Läs mer om könsneutrala äktenskap

Amnesty Press i Almedalen:

"Tortyrflyg i Visby"

"När tortyren är på entreprenad"

reportage | 2007-07-16