Papperslösa är Sveriges rättslösa arbetskraft

reportage | 2008-07-14

Är fri invandring ett hot mot välfärdsstaten? Onsdag eftermiddag under Almedalsveckan visades filmen It´s a free world av Ken Loach. Filmen visar hur papperslösa immigranter kan utnyttjas som arbetskraft på samvetslösa villkor i Europa på grund av att de klassas som illegala.**

Efter filmen hölls en debatt om papperslösa arbetares situation i Sverige, som arrangerades av Liberala Ungdomsförbundet. Deltagarna i panelen var LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, författaren Kristina Mattsson, samt Andreas Bergh, forskare på näringslivsinstitutet Ratio.

Huvudrollsinnehavaren i filmen It´s a free world är Angie som startar en rekryteringsfirma där hon förmedlar papperslösa immigranter som arbetskraft till företag i Storbritannien. Arbetsköparna är nöjda med den svarta arbetskraften. De desperata papperslösa immigranterna har inga möjligheter att klaga på arbetsförhållandena och kan därmed utnyttjas maximalt.

Enligt Papperslösa Stockholm så finns det idag mellan 10 000 och 30 000 papperslösa i Sverige. De saknar idag rätt till sjukvård annan än akut sådan och har ingen möjlighet att kunna anmäla brott de drabbats av. De har inte heller någon möjlighet att kräva en anständig lön. Kristina Mattson berättade om de undermåliga villkor som papperslösa lever under i Sverige idag och påpekade att det enda fack som organiserar papperslösa i Sverige är Syndikalisterna, SAC.

 • Vissa som jag har mött i Sverige från Bolivia lever på 6 000 kronor i månaden. 2 000 går till bostad, 2 000 går till mat och 2 000 skickar de hem till familjen. Jag har inte träffat någon som vill vara papperslös. De från Latinamerika jobbar här ett tag för att försörja sin familj i Latinamerika och åker sedan hem. Jag kan inte svara för dem men de vill säkert vara med i facket, sade Kristina Mattson.


Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, och Kristina Mattson, författare till boken ___De papperslösa och de aningslösa___. Boken för fram att de papperslösa är en resurs för Sverige men att Sverige tillhör de länder i Europa som är sämst på att erkänna de papperslösas mänskliga rättigheter.

LO anser att de inte kan organisera papperslösa i dagsläget då de inte kan acceptera illegalt arbete, att man arbetar för lägre än avtalsenlig lön och utan sociala förmåner. I juni i år meddelade dock LO på initiativ av bland annat Fastighetsanställdas förbund att man ska börja arbeta för att hitta nya former för att biträda papperslösa.

 • Vi vill inte ta ut medlemsavgift av papperslösa och ge sken av att vi kan erbjuda dem samma service som svenskar. Men vi skulle istället kunna vara ombud för papperslösa. De kan få ett särskilt medlemskap under det att vi driver processer i deras sak. Vi kan inte förhandla så som Syndikalisterna gör för då förhandlar vi upp löner som är lägre än våra kollektivavtal, sade Wanja Lundby-Wedin.

I maj i år klubbade riksdagen igenom ett beslut om att papperslösa i Sverige ska nekas vård annan än akut sådan och den måste de betala fullt pris för. Kristina Mattson sade att hon välkomnade att regeringen beslutat att barn till papperslösa ska ha rätt till skolgång men att hon är mycket kritisk till att papperslösa nekas en så grundläggande mänsklig rättighet som vård.

 • Det är löjligt att tycka att det skulle ge några signaler till immigranter att bosätta sig i Sverige om vi ger papperslösa grundläggande mänskliga rättigheter. Det är arbetsmarknaden som drar, svarta tjänster. Många är inte så noga med papper i vårt land. Det är efterfrågan på svart arbetskraft som gör att papperslösa bosätter sig här, sade Kristina Mattson.

Wanja Lundby-Wedin höll med om att det är efterfrågan på svarta tjänster som drar. Hon menar att det är arbetsgivarna som anställer svart som är det främsta problemet, inte de papperslösa:

 • Vi har gjort för lite i Sverige vad gäller att ändra uppfattningen om svartjobb. Det är arbetsgivarna som ska angripas i Sverige, inte de papperslösa. LO har ett krav på avkriminalisering av de papperslösa.

Angie (Kierston Wareing) i ___It´s a___ ___free world__ ___tjänar stora pengar på de papperslösa immigranterna då hon inte skattar eller betalar för arbetarnas försäkringar. Foto: NonStop Entertainment

Andreas Bergh anser att det nuvarande svenska välfärdssystemet och Sveriges nationella gränser är de papperslösas främsta problem.

 • Det är positivt att de papperslösa utför arbetsuppgifter som behövs i Sverige. Papperslöshet är ett hinder för detta, liksom kollektivavtal och höga skatter. Facket är en klubb för de redan starka och organiserar inte papperslösa. Jag tycker att facket bör fundera på sin roll i framtiden, sade Andreas Bergh.

Andreas Bergh tycker att det skulle kunna vara acceptabelt med större löneskillnader i Sverige för att kunna öppna gränserna.

 • Sverige är ett land med mycket låg lönespridning. Vi har höga trösklar vad gäller att komma in på arbetsmarknaden. Det skulle kunna vara acceptabelt med lite mer lönespridning om det hjälper människor att komma hit, sade Andreas Bergh.

Wanja Lundby-Wedin invände mot tanken på fri invandring och ansåg att detta skulle medföra ett samhälle med lönedumpning, stora klasskillnader och ”invandrarjobb”. Istället anser hon att Sverige ska ha en reglerad arbetskraftsinvandring.

 • Man ska ha jobb innan man kommer till Sverige. Arbetsmarknaden ska inte bara vara en marknad. Vi har arbetslöshet i Sverige och fri invandring förutsätter att vi kan erbjuda arbete. De som kommer hit med dålig svenska och låg utbildning är inte de som kommer att få jobb och då kommer de med sin kraft att dumpa lönerna i Sverige och det är ett hot mot välfärdsstaten, sade Wanja Lundby-Wedin.

Kristina Mattson återknöt till att papperslösa utnyttjas till orimligt låga löner i Sverige.

 • Jag blir orolig när jag hör denna debatt. Jag har mött papperslösa som säger att det finns städjobb för 10, 20, 30 kronor i timmen. Men på arbetsförmedlingen får människor som migrerat hit höra att de inte kan ta ett städjobb för att de inte kan tillräckligt bra svenska. Ska vi ha människor som jobbar för 30 kronor i timmen i Sverige? frågade sig Kristina Mattson.

Immigranter kommer till Europa med drömmar om den fria världen men hamnar i ett modernt slaveri. Foto: NonStop Entertainment

Kristina Mattson är för fri invandring men ser det inte som en lösning i dagsläget.

 • Fri invandring är inte något som löser alla problem. Jag är för fri invandring men i dagsläget ser jag det som en utopi. Jag tycker istället att vi bör fråga oss hur vi ska göra invandringen friare så att vi inte längre behöver bryta lika mycket mot de mänskliga rättigheterna.

På plats i Visby under Almedalsveckan var även nätverket Ingen människa är illegal, IMÄI. Under en föreläsning på den Alternativa politikerveckan delade Cattis Laska och Helena Parsmo från IMÄI ut pass som istället för personuppgifter innehöll uppgifter om papperslösas situation i Sverige. De var kritiska till regeringens nya förslag om arbetskraftsinvandring. Förslaget innebär att det ska bli lättare för arbetsgivare i Sverige att rekrytera arbetskraft utanför EU men kommer inte att gälla papperslösa som redan arbetar i Sverige.

 • Vi har ju redan tusentals papperslösa i Sverige, varför inte låta dem få arbeta här? Lagen om arbetskraftsinvandring urholkar dessutom totalt asylrätten. Den nya lagen blandar ihop om man kommer till Sverige av politiska skäl eller ej. Har man fått avslag på asylansökan ska man med den nya lagen få stanna om man haft arbete i sex månader. Men flyr man på grund av att man blivit torterad och är sjuk så kanske man inte haft chans att söka arbete, menade Cattis Laska.

Cattis Laska och Helena Parsmo talade om begreppet ”fort Europa”. De påpekade att det idag praktiskt taget är omöjligt att ta sig in legalt i Sverige för flyktingar och att Europas och Sveriges flyktingpolitik blir allt strängare.

Cattis Laska och Helena Parsmo från nätverket IMÄI presenterade sitt arbete för papperslösa i Sverige på Alternativa politikerveckan.

 • På 70-talet blev flyktingar från Latinamerika mottagna som hjältar för att Sverige ville stödja demokrati där. Begreppet illegala immigranter är inte så gammalt. I och med kriget mot terrorismen så blir flyktingar allt mer misstänkliggjorda, menade Cattis Laska.

Grundtanken med IMÄI är en värld utan gränser. Så länge det fortfarande finns gränser kämpar asylrättsorganisationen för att alla i Sverige ska ha tillgång till lika rättigheter. IMÄI förmedlar bland annat boende, läkarvård, juridisk hjälp, kontakter och pengar till papperslösa. De planerar även att starta fackligt arbete och tycker det är en självklarhet att papperslösa ska få hjälp av facket.

 • SAC har direktaktioner för papperslösa. Det vore bra om fackföreningarna kunde vara solidariska. Jag har ett globalt perspektiv. Jag tycker att vi har samma ansvar för arbetare i Indien som för arbetare i Sverige. Men hjälpen till papperslösa från facket kanske måste se ut på ett annat sätt än den traditionella, sade Helena Parsmo.

Text och bild: Nina Eneroth

Amnesty i Almedalen:

"Isolera inte Kina" (13 juli)

Unga hedershjältar bekämpar hedersförtryck (11 juli)

Oenighet om terroristhot (11 juli)

"Vår tids skandal" - mödrars död i tysthet (10 juli)

"Svenska företag i Kina måste ta sitt ansvar" (9 juli)

Rätten till mat är en mänsklig rättighet (9 juli)

Den svåra mångfalden (8 juli)

reportage | 2008-07-14