The Fortress i Kampala – här får unga gravida kvinnor hjälp när de stötts bort av familjen

De är ofta tonåringar, gravida och bortstötta av sina familjer. De lever i ett samhälle med ett svagt socialt skyddsnät där de står ensamma inför mödraskap utan någon hjälp. Tillgången till kvalificerad vård är dålig men också dyr och abort är olagligt. Utan hjälp riskerar de att inte överleva graviditeten.

reportage | 2015-10-16
Av: Annica Ögren
Rehema är höggravid. Idag är det hennes tur att förbereda lunchen på The Fortess. Det är en del i utbildningen för alla kvinnor på hemmet, att lära sig försörja sig själva och ett barn.

Rehema är höggravid. Idag är det hennes tur att förbereda lunchen på The Fortess. Det är en del i utbildningen för alla kvinnor på hemmet, att lära sig försörja sig själva och ett barn. Foto: Annica Ögren

Josephine sitter vid ett bord i skuggan på gården. Runt henne sitter åtta gravida flickor och åtta barn i åldrarna noll till tre. Hon är 32 år gammal och sedan år 2011 driver hon The Fortress.

Det är ett så kallat safehouse för utsatta gravida tonåringar, beläget i västra utkanten av Kampala, i Uganda. De är alla här för att de blivit bortstötta och övergivna av sina familjer. Många av dem har blivit våldtagna och andra är här för att de haft samlag innan äktenskapet. De flesta av dem kommer från slumområden utanför Kampala. Det är fattiga, överbefolkade områden där familjer och släkt ofta sover alla tillsammans i det enda rum som finns.
– Det är en väldigt riskabel miljö för en ung flicka, säger Josephine.

Det är förmiddag och bibelstund. Idag läser de Esters bok. Det är en berättelse ur Gamla testamentet om hur en föräldralös flicka utan någonting lyckades förändra sitt livsöde till ett framgångsrikt liv. Budskapet är att förlåta sitt förflutna och våga blicka mot en ljus framtid.
– Vi försöker jobba mycket med flickornas självkänsla, intala dem att de fortfarande kan leva ett värdigt liv oavsett förflutet, säger Josephine. Att det handlar om deras egen vilja.

Det är bibelstund och Shantal läser högt inför de andra ur Esters bok. Efteråt går de igenom vad berättelsen handlar om och vilken budskapet är, liksom hur de själva kan ta lärdom av berättelsen.

Det är bibelstund och Shantal läser högt inför de andra ur Esters bok. Efteråt går de igenom vad berättelsen handlar om och vilken budskapet är, liksom hur de själva kan ta lärdom av berättelsen. Foto: Annica Ögren

Våld och sexuellt våld mot kvinnor är ett utbrett problem i Uganda. På grund av skam för familjen blir många unga gravida flickor bortstötta och övergivna. Det är heller inte ovanligt att gravida flickor blir misshandlade, nedtryckta och tvingade till olagliga aborter utförda i hemmen utan kvalificerad vård. Osäkra aborter innebär risker och kan i värsta fall leda till döden.
– De tvingas till abort av sina familjer eller män, säger Josephine. Det är olagligt men det finns små privata kliniker som utför dem om familjen inte gör dem själva i hemmen. Det är mycket grymt och infektionsrisken är extremt hög.

Josephine har jobbat med att hjälpa och stödja utsatta kvinnor i Kampala i över åtta år. På The Fortress har hon hjälpt 64 unga kvinnor till ett bättre liv.

Josephine har jobbat med att hjälpa och stödja utsatta kvinnor i Kampala i över åtta år. På The Fortress har hon hjälpt 64 unga kvinnor till ett bättre liv. Foto: Annica Ögren

Hon berättar att många även tvingas föda helt ensamma, utan någon hjälp alls. Dessa kvinnor är oförmögna att kunna försörja sig själva och ett barn. De lämnas i slummen för att dö. Så många som 6 000 kvinnor beräknas dö varje år i samband med graviditeter och förlossningar. Enligt Josephine beror detta samhällsproblem till stor del på brist på kunskap:

– Det handlar om människor som har sexuella drivkrafter, de förgriper sig på en kvinna eller flicka och ligger med henne, berättar hon. De har ingen kunskap, och de som blir utsatta saknar kunskap och mod att våga tala om det. Det blir en ond cirkel.

Få kvinnor i Uganda har tillgång till preventivmedel, de saknar information om sexuell och reproduktiv hälsa och de känner inte till vad de har för rättigheter. Ett av målen med The Fortress är därför att skapa medvetenhet hos kvinnorna, att få dem att våga prata. Genom att sprida kunskap kan en förändring ske även på samhällelig nivå, menar Josephine.

Hon är utbildad samtalsrådgivare och barnmorska på universitet i Kampala. Det är ett viktigt jobb i ett land som har ett av världens högsta födelsetal på 5,9 barn per kvinna. Josephines föräldrar dog när hon var ung och som äldst av fyra syskon lämnades hon att försörja en hel syskonskara när hon var bara 13 år gammal.

– Jag vet hur det är att gå igenom tuffa utmaningar, berättar Josephine. Även om mitt liv inte började bra har det gett mig styrka att motivera andra att ta sig igenom kriser i livet.

Hon berättar att problematiken med våld och sexuellt våld mot kvinnor alltid funnits runtomkring henne. Det handlar om vänner som blev våldtagna av sina pappor eller mor- och farbröder i släkten.
– Man visste att det hände men ingen vågade prata om det, säger hon.

Michael är tre år. Han är född och uppvuxen på The Fortress. Michaels mamma studerar till kokerska under veckodagarna men kommer och bor med Michael på The Fortress på helgerna.

Michael är tre år. Han är född och uppvuxen på The Fortress. Michaels mamma studerar till kokerska under veckodagarna men kommer och bor med Michael på The Fortress på helgerna. Foto: Annica Ögren

Under Josephines praktik hjälpte hon en sexårig flicka som åtskilliga gånger blivit våldtagen av sin farbror. Hon kom till Josephine för en undersökning när hon inte längre kunde gå på toaletten. Det var då Josephine visste att hon ville ägna sitt liv åt att hjälpa dessa utsatta flickor.

År 2011 träffade Josephine fem svenska kvinnor som gjorde sin socionompraktik i Kampala. Tillsammans samlade de in pengar från bidragsgivare i Sverige och senare samma år kunde Josephine öppna The Fortress. Än idag finansieras verksamheten från bidragsgivare och administreras av Josephine i samarbete med The Fortress Sverige.

Vid bordet, till vänster om Josephine sitter Shantal. Hon är 21 år och kom till The Fortress för fem månader sedan. Då var hon gravid i andra månaden. Josephine hittade henne i ett skjul vid en kyrka strax utanför Kampala. Där hade hon sovit under två veckors tid. Shantal hade tidigare blivit utslängd från sitt hem efter att hennes moster fått reda på att hennes man utsatt Shantal för sexuella övergrepp under uppväxten. Men det var inte det enda. Shantal hade dessutom blivit gravid med en kille hon just träffat och inte var gift med. Det accepterades inte av familjen.

– Min moster hade varnat mig under hela min uppväxt. Jag visste att hon skulle slänga ut mig om jag blev gravid. Hon sa att jag var en skam för familjen, säger Shantal.

Hon flackar med blicken under de långa ögonfransarna och tittar ned på sin mörkblå klänning. Håret är inbakat i korta flätor som tajt följer huvudets form. Hon pillar på en söm som släppt i klänningens nedkant. Shantal berättar att mostern övergav henne i ett slumområde och sade att Shantal skulle straffas för vad hon hade gjort mot familjen:
– I slummen grävde jag från tidig morgon till sen kväll men pengarna jag tjänade räckte knappt för att jag skulle kunna försörja mig själv. Hur skulle jag då kunna ta hand om ett barn?

Det gick nästan två månader och efter ett misslyckat abortförsök kunde Shantal endast hoppas och be till Gud att hon skulle överleva graviditeten och att Gud skulle ge henne och barnet ett bättre liv. En sen kväll lämnade hon slummen och begav sig mot en kyrka i en by nära Kampala.

– Det var min sista utväg att ta mig till kyrkan, jag hoppades att Gud skulle se mig, berättar Shantal.

Och det blev hennes räddning. Pastorn i församlingen kontaktade Josephine som tog med Shantal till The Fortress. Här får hon bo i skyddad miljö under hela sin graviditet och här är hon inte ensam. Alla unga kvinnor på The Fortress är här av liknande skäl och tillsammans hjälps de åt i kampen för en bättre framtid. De utbildas i självförtroende, självförsörjning och hur man tar hand om ett barn. The Fortress medlar även med flickornas familjer i hopp om acceptans för graviditeten och det nyfödda barnet. Shantal har skapat vänskapsband för livet här och har lärt sig att se hoppfullt på framtiden.

Shantal blev bortstött av sin familj på grund av graviditeten. Hon har bott på The Fortress i fem månader och ser nu fram emot att bli mamma.

Shantal blev bortstött av sin familj på grund av graviditeten. Hon har bott på The Fortress i fem månader och ser nu fram emot att bli mamma. Foto: Annica Ögren

– Jag har lärt mig att älska mitt barn och ser nu fram emot att bli mamma, säger hon. Hennes mörka ögon glittrar. Hon stryker handflatan omsorgsfullt över magen.
– Om det blir en flicka ska hon heta Joyce Treasure, annars blir det Justice Clever, säger hon och ler.

Totalt har The Fortress hjälpt över 64 gravida tonåringar och förlöst 62 friskfödda barn (två har varit dödfödda) sedan starten år 2011. Det innebär ett kliv framåt för kvinnors rättigheter i Uganda.

Text och bild: Annica Ögren
[email protected]

Bakgrund

Våldtäkt är olagligt i Uganda. Trots det är våldtäkt och alla former av våld mot kvinnor ett utbrett samhällsproblem och det är få fall som anmäls. En undersökning av Ugandas statistikmyndighet – som är en av få gjorda på området - visar att 60 procent av kvinnorna i åldrarna 15-49 år blivit utsatta för fysiskt våld, inklusive sexuellt våld, efter 15 års ålder. Men på grund av att fallen sällan anmäls bedöms mörkertalet kring dessa siffror vara stort.

Ofta utförs övergreppen mot kvinnor av en närstående. Abort till följd av våldtäkt och i fall av incest är olagligt men ska innebära rätt till utförande i undantagsfall om graviditeten hotar kvinnans liv. Ofta utförs de på små privata kliniker under svåra förhållanden där många kvinnor dessutom dör.

Det finns även en lag som förbjuder våld mot sin partner i hemmet. Men även om anmälan görs har polisen ingen skyldighet att utreda. Det måste först gå via det lokala rådet, vilket först har skyldighet att söka förlikning mellan parterna. Endast när övergrepp har skett två gånger har offret tillåtelse att anmäla till polisen.
Annica Ögren

Fotnot: Shantal heter egentligen något annat.

reportage | 2015-10-16
Av: Annica Ögren