Nyliberalism, staten, funkisrörelsen och den känsliga sexualiteten

Mikael Mery Karlsson belyser i sin avhandling ”Gå eller rulla - alla vill knulla!” funktionsrättsrörelsen och dess förhållande till frågor kring sexualitet. Han visar också hur civilsamhällets roll har förändrats när nyliberalismen har förändrat statens roll.

böcker | 2021-05-01
Av: Sanna Blomgren
Författaren Mikael Mery Karlsson.

Författaren Mikael Mery Karlsson. Foto: Sarah Hirani

Bok: Gå eller rulla - alla vill knulla! Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap
Författare: Mikael Mery Karlsson
Förlag: Arkiv förlag

Sedan jag tog min kandidatexamen är det ganska sällan, för att inte säga aldrig, jag läser en avhandling. Trots att jag själv läst på universitetsnivå känns den akademiska forskningen fortfarande ganska svårtillgänglig. Men Mikael Mery Karlsson har författat en avhandling som i viss mån gör det lättare att närma sig det akademiska. 

I boken Gå eller rulla - alla vill knulla! Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap undersöker Karlsson hur handlingsutrymmet för funktionsrättsrörelsen påverkats av nyliberala samhällsstrukturer. Forskningen belyser särskilt intersektionen mellan funktionsrättsrörelsen och hbtqi-rörelsen och frågor om sexualitet och funktionsvariationer. Karlsson redogör för hur nyliberalismen förändrat förutsättningarna att verka i civilsamhället. Och han visar på hur de båda rörelser han undersökt har förhållit sig till varandra över tid.

Vidare undersöker han några antaganden om grupperna som avhandlingen kretsar kring. Stämmer det till exempel att man aldrig pratar om sexualitet i funktionsrättsrörelsen? Och om det inte stämmer, vad beror antagandet på? 

Det är mycket som är spännande att läsa om i Karlssons avhandling och den rymmer flera intressanta diskussioner. Den jag fastnar särskilt för handlar om civilsamhällets roll i förhållande till, eller inom, den nyliberala staten. För de av oss som på olika sätt verkar inom civilsamhället kan den hjälpa till att få syn på hur vi organiserar vårt förändringsarbete och varför vi gör som vi gör. 

Foto: Arkiv förlag

Karlsson pekar bland annat på att statlig finansiering och bidrag till civilsamhällesorganisationer ofta kommer med krav på verksamhetens utformning och mål. Detta sätter upp ramar kring vad som är möjligt att förändra genom den verksamhet man driver. Dessutom påverkar det vilka verksamheter som över huvud taget kan få finansiering genom staten.

Karlsson lyfter också fram att många civilsamhällesorganisationer som är beroende av denna finansiering tvingas gå från att ställa krav på staten till att snarare bli utförare av välfärdsfunktioner inom den nyliberala samhällsstrukturen. I sina slutsatser understryker han dock vikten av att inte fastna vid huruvida detta är bra eller dåligt, utan snarare se det som en utgångspunkt för vidare samtal kring hur vi ska kunna omforma ramarna för det förändringsarbete eller den aktivism vi vill driva. 

Något annat som gör avhandlingen intressant är Karlssons försök att göra den mer lättillgänglig för den som inte är van vid det akademiska språket. Han skriver ett kort stycke om den balansakt det innebär att å ena sidan leva upp till de formkrav som finns på en akademisk avhandling och å andra sidan vilja bryta mot desamma. Karlsson kompromissar genom att innan varje nytt kapitel skriva en sammanfattning på lättare svenska. Dessutom är de stycken där det finns utrymme att brodera ut texten fint författade och gör avhandlingen mindre akademiker-torr och mer jordnära.

Trots detta går det förstås inte sticka under stol med att det ytterst är en akademisk text, men för alla som vill veta mer om förutsättningarna för civilsamhället i dagens Sverige kan den varmt rekommenderas att dyka ned i.

Sanna Blomgren
[email protected]

Fotnot: För transparensens skull ska påpekas att författaren Mikael Mery Karlsson och recensenten Sanna Blomgren en gång i tiden gick på samma gymnasieskola och också då möttes i föreningsarbete.

Läs också

Ny forskning om funktionshindrades kamp för sex (intervju med Mikael Mery Karlsson på Lunds universitet 26 november 2020)

Lyssna också på

Anna: Många förutsätter att min pojkvän också är blind (Funk i P1 19 juli 2020)

Kan du ha sex? (Tendens i Sveriges radio P1 16 september 2019)

böcker | 2021-05-01
Av: Sanna Blomgren