Oenighet om terroristhot

På det säkerhetspolitiska torget i Björkanderska magasinet nere vid hamnen i Visby hade fredsorganisationer som Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, gått samman med Försvarsmakten, Utrikespolitiska institutet och Svenska FN-förbundet till ett brett program som lockade stor publik. I publiken fanns nyfikna rapportörer från utländska ambassader, folk från försvaret och veteraner från fredsrörelsen.

Vid ett seminarium på onsdagen, arrangerat av Försvarsmakten, FN-förbundet och Försvarshögskolan diskuterades ”Sveriges roll i internationella insatser”. Försvarsminister Sten Tolgfors beskrev hur behovet av internationella militära insatser har ökat och att händelser de senaste 15 åren som krigen på Balkan, Rwanda och Kongo har lärt oss att det inte går att isolera sig från omvärlden.
- Idag har omfattningen i FN:s militära operationer vuxit från cirka 50 000 personer till 140 000 personer. Den genomsnittlige FN-soldaten idag är en ung muslimsk man, sade Sten Tolgfors. Det är viktigt att Europa fortsätter bidra med trupp och det är regeringens ambition att Sverige ska fördubbla sina insatser.

Enligt försvarsministern handlar det om att ”värna svenska värden och intressen” genom att delta i FN:s militära operationer. För Sverige är värnandet om mänskliga rättigheter och demokrati viktigt, liksom att insatser ska ses som en hjälp till återuppbyggnad.
Försvarsministern betonade att det är viktigt att ha en hög beredskap för att snabbt kunna delta i militära operationer över hela världen.

Anders Lindström, insatschef på Försvarsmakten, förklarade att Sverige inte ensamt kan lösa problem:
- Men däremot kan vi tillsammans med FN, EU, OSSE och Nato göra viktiga insatser.
Han sade att det är viktigt att ge stöd till de män och kvinnor som nu tjänstgör långt borta från Sverige och att öka medvetenheten om de faror som de utsätter sig för.

Alexander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, efterlyste förebyggande insatser för att minska risken för att konflikter blir väpnade, men samtidigt var han kritisk mot undfallenhet i kritiska lägen:
- När Sudans president Omar el-Bashir i november förklarade att svenska och norska soldater inte var välkomna i Darfur med argumenten att de var agenter för Mossad (Israels underrättelsetjänst) borde man inte falla undan utan ta diskussionen fullt ut.

Hoten mot svenska soldater i Isaf-styrkan har i FRA-debatten nämnts som ett argument för den nya lagen. På torsdagen arrangerade IKFF en debatt under rubriken ”Terrorism - ett globalt hot” under ledning av Ingela Mårtensson. Sex riksdagsledamöter; Eva Selin Lindgren (c), Allan Widman (fp), Ulrika Karlsson (m), Mehmet Kaplan (mp), Magdalena Streijffert(s) och Kalle Larsson (v) svarade på frågor om terrorismen som ett hot. De hade åsikter som gick starkt isär.

Medan Kalle Larsson ansåg att den störste terroristen finns ”i eller nära ovala rummet i Vita huset” i Washington stödde Ulrika Karlsson och Allan Widman regeringens syn att det största terroristhotet mot Europa kommer från grupper som gör en extrem uttolkning av islam.
- Det här skapar en grogrund för att extrema idéer vinner terräng bland människor som känner sig utpekade, varnade Mehmet Kaplan. Muslimer känner sig alienerade och trakasserade.
- Jag tycker det är fel att peka ut en religion, sade Eva Selin Lindgren.
- Det handlar inte om att peka ut islam, förklarade Ulrika Karlsson. Men det finns ett hot från våldsamma grupper som använder islam för sina egna syften och de är ett hot mot vår säkerhet.

I debatten hänvisades till att Europols statistik över våldsdåd i Europa visar att islamistiska grupper står för en mycket liten andel (2 av 498), medan separatistiska grupper ligger bakom över 90 procent av våldsdåden.

Kalle Larsson varnade för att terroristhotet blåses upp för att legitimera en ökad övervakning och krävde att Sverige drar sig ur Isafstyrkan i Afghanistan och tar avstånd från USA:s ockupation av Irak. Allan Widman var för fortsatt svenskt engagemang i Afghanistan men var samtidigt kritisk mot att biståndet till Afghanisan är betydligt mindre än kostnaderna för det militära engagemanget från västvärlden.

Amnesty Press i Almedalen:

Unga hedershjältar bekämpar hedersförtryck (11 juli)

”Vår tids skandal” - mödrars död i tysthet (10 juli)

”Svenska företag i Kina måste ta sitt ansvar” (9 juli)

Rätten till mat är en mänsklig rättighet (9 juli)

Den svåra mångfalden (8 juli)


Amnesty Press