”Vår tids skandal” - mödrars död i tysthet

Fler döda än i malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Detta i något som inte ens är en sjukdom. Det var den dystra bilden Staffan Bergström, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, målade vid ett seminarium under Almedalsveckan. Det handlar om mödradödligheten i världen.

Av de millenniemål som FN har antagit så finns det ett som går riktigt dåligt. Det handlar om mödradödligheten i världen. Enligt de officiella siffrorna dör 600 000 kvinnor varje år i samband med en graviditet. Det motsvarar en kvinna varje minut.
Men det är värre än så, anser Staffan Bergström:
- Räknar vi in fyra miljoner dödfödda barn och tre miljoner nyfödda som dör direkt efter födelsen så handlar det om totalt 7,5 miljoner döda. Det blir 20 000 dödsfall varje dag.
Det handlar inte om dödsfall i infektioner eller sjukdomar, betonar han, utom ett normalt tillstånd för kvinnor.
- Jag har arbetat som gynekolog 30 år i Sverige, berättar han. Under denna tid var jag aldrig med om att en kvinna avled till följd av graviditet. När jag arbetade i Moçambiques huvudstad Maputo var det ett tusen mammor som dog under mina fem år där.

Staffan Bergström visar bilder och berättar lugnt och stilla om hur mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken i de fattiga länderna bland kvinnor i åldern 15-45 år.
- Det finns inte en chans att nå millenniemålet att halvera mödradödligheten till år 2015, säger han. Det finns ingen prislapp på hur mycket pengar som skulle behövas och därför kommer är det bara tomma löften.

I Sierra Leone på Afrikas västkust är det en kvinna av sex som dör i mödradödlighet, medan motsvarade tal i Sverige är en på 30 000.
- Mödradödligheten är vår tids skandal, säger Staffan Bergström och använder enkla siffror för att förklara hur problemet skulle kunna åtgärdas.
Det behövs 17 miljarder dollar, vilket motsvarar en veckas samlade militärutgifter i världen, säger han och beklagar att den anda av politisk vilja som fanns i samband med befolkningskonferens i Kairo 1994 nu tycks vara borta.
- En egyptisk professor i gynekologi sade till mig att kvinnorna dör för att man har beslutat att det inte är värt att rädda deras liv, säger han.

På mors dag i år drog RFSU igång Mammakampen för att lyfta fram denna fråga och inför Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 kommer 09-nätverket att lyfta fram frågor om SRHR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att påverka svenska regeringen att prioritera dessa frågor.
Mödradödligheten är en katastrof som pågår i det tysta utan att väcka rubriker. ”Låt Staffan Bergström hålla ett TV-sänt föredrag” var ett av förslagen i debatten vid seminariet där Klas Hansson, Svalorna, Lena Ag, Kvinna till Kvinna, Gabi Björnsson, Afrikagrupperna, Maja Åberg, Amnesty och Åsa Regnér, RFSU, deltog.

Läs mer om mödradödligheten:

Ett svåruppnått millenniemål (Amnesty Press 25 maj)

_Amnesty Press i Almedalen:_

”Svenska företag i Kina måste ta sitt ansvar” (9 juli)

Den svåra mångfalden (8 juli)

Rätten till mat är en mänsklig rättighet (8 juli)


Amnesty Press