Verkligheten på Västbanken genom kamerans öga

reflektion | 2012-11-05

Emad Burnat.

Five broken cameras
Regi: Emad Burnat, Guy Davidi
Palestina, 2011

Byn Bil'in ligger på Västbanken cirka fyra kilometer öster om Gröna linjen, vapenstilleståndslinjen från arabisk-israeliska kriget som utkämpades i samband med staten Israels utropande 1948. Linjen markerar gränsen mellan Israel och det område som ockuperades av Israel 1967 i samband med sexdagarskriget området men är inte en internationellt erkänd gräns.

År 2002 började israeliska myndigheter byggandet av en barriär som skulle hindra palestinier från att ta sig in i Israel och begå terrorbrott. Den internationella domstolen i Haag slog 2004 fast att Israel har rätt och skyldighet att skydda sina medborgare men murens dragning strider mot folkrätten då den inte följer Gröna linjen utan till stor del byggts på ockuperat område.
Barriären, bestående av taggtrådshinder, stängsel och på sina ställen en betongmur, avskiljer inte bara Västbanken från Israel utan även samhällen långt inne på Västbanken från varandra. För några år inleddes konstruktionen vid Bil'in.

En av invånarna i Bil'in är Emad Burnat. Hans fjärde son Gebreel föds 2005 och Emad får då sin första kamera. Till att börja med filmar han sonen och familjen men så småningom tar han kameran ut i byn och börja dokumentera militärens arbete med det stängsel, som så småningom blir en mur, som kommer att avskilja bönderna från stora delar av deras odlingar. Byborna inleder ett motstånd som leds av två av Emads bästa vänner och Emad följer protesterna med sin kamera. Den israeliska militärens svar på protesterna blir ofta våldsamt, tårgas och gummikulor skjuts urskillningslöst rakt in bland människorna och även skarp ammunition används. Men protesterna hjälper föga. Arbetet med muren fortsätter.

Som i en kronologi får vi följa hur kamera efter kamera förstörs i takt med protesterna. Några träffas av direkta skott när Emad filmar och kameran räddar indirekt hans liv. Men Emad ger inte upp, han låter reparera eller skaffar en ny. Samtidigt med filmandet av protesterna får vi följa sonen Gebreels uppväxt och hur han ser sin far och andra familjemedlemmar skjutas och skadas, faderns bäste vän dödas, släktingar och vänner gripas och föras bort. Den tanke som slår en är hur den uppväxten påverkar barnen och vilken bild de får av världen.

Motstånd i __Bil'in.

I slutet av filmen får vi se hur byborna firar den israeliska Högsta domstolens beslut att murens dragning ska ändras så att den går närmare Gröna linjen men segern är inte så stor. Intill Bil'in har en israelisk bosättning vuxit upp med rekordfart vilket bäddar för ytterligare konfrontationer.

Det är starka bilder som möter oss: sekelgamla olivträd slits upp, grävskoporna river upp djupa sår i landskapet som aldrig kan läkas, bybornas förtvivlade och maktlösa motstånd, bosättarna som ser sin självklara rätt att bo på mark som stulits. Ansiktena som åldras och ögon som sett vad ingen människa skulle behöva uppleva.

Vid ett samtal efter filmen berättar Emad Burnat för besökarna på biografen Zita i Stockholm om tillkomsten av filmen och vad han vill med den. Han säger att han vill visa den för världen eftersom många inte vet vad som sker på Västbanken.
Filmen vann Stefan Jarl Documentary Award på Tempofestivalen i Stockholm 2012 och har även vunnit flera andra priser.
Gå och se filmen så får du veta vad som sker i Bil'in liksom på så många andra platser på Västbanken!

Andrea Bodekull

reflektion | 2012-11-05