Iris Angola fick legal status sommaren 2018. Foto: Iris Angola

Angola avkriminaliserar samkönat sex


reportage | Av Ulf B Andersson | 2019-01-27

Den 23 januari antog nationalförsamlingen i Angola nya lagar och bestämmelserna i 1886 års brottsbalk som har gjort sexuella handlingar ”i strid med naturen” till ett brott slopas nu. När lagen har undertecknats av president João Lourenço blir samkönat sex avkriminaliserat och därmed återstår 69 länder i världen som har kvar lagar mot samkönat sex. Diskriminering på grund av sexuell läggning blir också förbjudet i Angola.