Från vänster Marie Haesert, utredare våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, Margot Olsson, samordnare mot alla former av våld i nära relation och Klas Forsberg, chef för avdelningen för mänskliga rättigheter Göteborgs stad. Foto: Åsa Wallin

MR-DAGARNA2018: Utsatt för våld i hederns namn


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2018-11-18

Nästan var sjätte niondeklassare lever under hedersförtryck. Det visar en kartläggning där 6 000 unga i Stockholm, Göteborg och Malmö har deltagit. Unga som lever med hedersnormer är dessutom betydligt mer våldsutsatta än andra. Resultatet från studien presenterades på seminariet ”Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck” på Mänskliga Rättighetsdagarna på fredagen.Sylvie Ndongmo leder IKFF:s sektion i Kamerun. Foto: Åsa Wallin

MR-DAGARNA2018: Kvinnorna som kämpar mot våldet i Kamerun


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2018-11-17

Våldet ökar i Kamerun. De som protesterar utsätts för trakasserier och arresteras. Det berättade Sylvie Ndongmo, ordförande för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet i Kamerun, under Mänskliga Rättighetsdagarna. Och hon hade en uppmaning till Sverige: – Sverige exporterar vapen och jag vill säga att det är viktigt att tänka på säkerheten hos andra människor. Det är många i världen som lider, sade hon.En protest i Ankara den maj 2017 mot avskedande av offentliganställda i Turkiet. Foto: Adem Altan/AFP/TT

MR-DAGARNA2018: Fackligt aktiva trakasseras och mördas


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2018-11-17

Fackligt aktiva har mördats för sitt engagemang i nio länder under 2018. I 65 länder utsätts arbetstagare för fysiskt våld. Det visar en sammanställning från International Trade Union Confederation. – I vissa länder är det farligt att gå till jobbet, sade Maja Aase, moderator på fredagens seminarium ”Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull” på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Från vänster Jakob Kiefer, utrikesdepartementet,  Luisa Book från H&M, Baskut Tuncak, specialrapportör vid FN, Frances Quimpo från ”Center for Environmental Concerns in the Philippines” och Malin Oud från Raoul Wallenberg-institutet.  Foto: Åsa Wallin

MR-DAGARNA2018: Dödligt uppdrag att försvara naturen


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2018-11-16

Fler än 300 människorättsförsvarare mördades 2017. Ofta finns det kopplingar till företag och deras verksamheter. Är det nu dags för ett bindande regelverk om mänskliga rättigheter för företag? Det diskuterades på seminariet ”Violence Against Human Rights Defenders – Role of Business” på Mänskliga rättighetsdagarna på torsdagen.Lynn al Khatib, statslös palestinier från Syrien, berättar om sin situation på Svenska kyrkans seminarium på MR-dagarna. Till höger moderatorn Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete. Foto: Åsa Wallin

MR-DAGARNA2018: ”Jag är fast i limbo” – tio miljoner människor är statslösa


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2018-11-15

Mänskliga rättigheter är starkt kopplade till medborgarskap. Det gör livet svårt för de tio miljoner statslösa som finns i världen, personer som inte är medborgare i något land. 25-åriga Lynn al Khatib är en av dem. Hon har levt i Sverige i fyra år – och befinner sig i limbo. Hon deltog i seminariet ”Statelessness – an increased risk of being subjected to violence” som arrangerades av Svenska kyrkan på Mänskliga rättighetsdagarna på torsdagen.Alexej Navalny när han greps vid en demonstration i Moskva 26 mars 2017. Foto: Evgeny Feldman/Wikimedia

Rysslandsdagarna: Förtryck som reaktion på ökande politiskt engagemang


reportage | Av Marina Henrikson | 2018-11-15

Myndigheternas förtryck av oliktänkande har ökat de senaste två åren i Ryssland, men detta kan ses som ett svar på att befolkningen i högre grad än förut går ut på gatorna och protesterar mot orättvisor. Under årets Rysslandsdagar, som arrangerades av Östgruppen i Stockholm 6-8 november, gavs en dyster men samtidigt hoppingivande bild av utvecklingen.