Från vänster: Fredrik Wallén (KD), Magdalena Schröder (M), Alireza Akhondi (C), Rasmus Ling (MP) och Barbro Westerholm (L). Foto: Jennie Aquilonius

PRIDE2019: Hård kritik mot Migrationsverket


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-08-03

Hur bevisar någon sin sexuella läggning eller könsidentitet? Under två seminarier i Pride House på onsdagen fick Migrationsverket hård kritik från bland annat asylrättsjurister för sina trovärdighetsbedömningar av hbtqi-personer som söker asyl. I politikerdebatten ville Vänsterpartiet granska Migrationsverket och Moderaterna öka hbtqi-kompetensen.Hans Linde (till höger) frågade ut minister Lena Hallengen om bland annat förlossningsvårdens bemötande av hbtq-personer. Foto: Jennie Aquilonius

PRIDE2019: Få svar när RFSU mötte socialministern


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-08-03

Blir det något HPV-vaccin för pojkar? Hur påverkar regeringens nya SRHR-strategi hbtq-personer? Hur ska människor med funktionsnedsättning få tillgång till sin sexualitet? Frågorna var många men svaren färre när RFSU:s ordförande Hans Linde frågade ut socialminister Lena Hallengren i Pride House torsdagen den 1 augusti.