Den 25 maj hålls folkomröstning i abortfrågan i Irland. Foto: Mattias Lundblad/ Johannes Frandsen

Irland och abort: Ingen förändring av abortförbudet i Nordirland


reportage | Av Mattias Lundblad/Johannes Frandsen | 2018-05-23

Den 25 maj går republiken Irland till folkomröstning och Ja-sidan väntas vinna. I så fall banas väg för en ny lagstiftning kring abort. I Nordirland finns en av Europas strängaste abortlagstiftningar, trots att det är en del av Storbritannien med betydligt liberalare lagar. Storbritannien har kritiserats hårt av FN-organ och Amnesty International för att Nordirlands lagar inte har förändrats.

 Tania Bruguera på besök i Stockholm i april. Foto: Clara Lee Lundberg

Konsten som aktivistmetod – Tania Bruguera från Kuba på Sverigebesök


reportage | Av Clara Lee Lundberg | 2018-05-17

Tania Bruguera är den kubanska diplomatdottern och konstnären som blev känd för omvärlden när hennes performance ”Tatlin’s Whisper #6”, som bestod av en talarstol som vem som helst i Havanna fick gå upp och prata i under en minut, censurerades. Amnesty Press fick en pratstund med henne när hon besökte Stockholm i samband med Civil Right Defenders konferens ”Defenders Day”. Vårsolen i Göteborg nådde in till årsmötet i Folkets Hus. Foto: Annie Beckman

ÅRSMÖTE2018: Kostnadsfritt för alla under 18 år att gå med i Amnesty


reportage | Av Ulf B Andersson/Marina Henrikson | 2018-05-08

Under söndagen var det dags för Amnestys årsmöte i Göteborg att gå till beslut om de motioner och förslag som på lördagen hade behandlats på påverkanstorg. Efter viss förvirring i beslutsprocessen blev det till sist beslut om att personer under 18 år ska få kostnadsfritt medlemskap i Amnesty. Vi har också frågat årsmötesdeltagare vad de tyckte var bäst med årsmötet.Manifestation i Budapest i april 2017. Foto: Gergo Toth/AI

ÅRSMÖTE2018: Allt svårare för människorättsförsvarare


reportage | Av Marina Henrikson | 2018-05-07

När situationen för personer som arbetar för mänskliga rättigheter blir allt svårare blir arbetet för att underlätta för dessa individer än viktigare. Amnesty driver kampanjen Brave sedan år 2017. Amelia Wingqvist, kampanjledare region nordväst på Amnesty, och Teresia Carlgren från Amnestyfonden berättade på söndagen om det viktiga arbete som bedrivs.