Mångkulturellt Centrums bibliotekarie Tal Lewinsky tillsammans med Khabat Nezamaldin, som är en av dem som bidragit med sin berättelse till insamlingsprojektet och utställningen "Vi är ju grannar" på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Foto: Clara Lee Lundberg

Berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten blir utställning i Fittja


reportage | Av Clara Lee Lundberg | 2021-09-25

På Mångkulturellt centrum i Fittja i Stockholm pågår just nu insamlingsprojektet Vi är ju grannar, om folkmord och brott mot mänskligheten. – Det finns en föreställning om att svenskar inte har upplevt folkmord, men det stämmer inte. Med vår insamling och utställningen i höst vill vi synliggöra berättelser från människor som lever i Sverige och har erfarenheter av folkmord, brott mot mänskligheten och krig, säger bibliotekarien Tal Lewinsky som är en av de som jobbar med projektet.Foto: Silc förlag

Ögonblicksbilder från Hongkong


böcker | Av Maja Åberg | 2021-09-22 | Publicerad i AP #3/2021

I Hongkong har utrymmet för mänskliga rättigheter och demokrati drastiskt krympt sedan de nationella säkerhetslagarna infördes sommaren 2020. I Simona Mohamssons bok ”Hongkong RIP” ges ögonblicksbilder från utvecklingen. Här finns också ett kapitel om den svenske förläggaren Gui Minhai, som var verksam i Hongkong. Han bortfördes från Thailand 2015 och är idag fängslad i Kina.