Leon Willems, chef för Free Press Unlimited, inledningstalade i Haag. Foto: Johan Mikaelsson

Folktribunal i Haag väcker ”åtal” för mord på journalister


reportage | Av Johan Mikaelsson | 2021-11-08 | Publicerad i AP #4/2021

Den 2 november, den internationella dagen för att stoppa straffrihet för brott mot journalister trädde en folktribunal fram i ljuset i Haag. ”A Safer Truth for the World” arbetar brett mot straffrihet. Nu sätts tre mord i fokus. Ett av dessa är mordet på redaktören Lasantha Wickrematunge i Sri Lanka 2009, som Amnesty Press skrivit om genom åren. En åklagare pekar nu ut landets dåvarande regering och nuvarande presidenten, Gotabaya Rajapaksa, som ansvariga.Rapportboken ”Samhällsbärarna”. Foto: Unizon

I skuggan av pandemin – så påverkades jourrörelsen


reportage | Av Soledad Cartagena | 2021-10-11

Pandemin har slagit hårt mot stora delar av världen och kvinnor har drabbats av risk för ökat våld i nära relationer under nedstängningar. I Sverige har nedstängningarna inte varit lika omfattande men det antas att våldet i nära relationer kan ha ökat på grund av pandemin. Journalisten och författaren Joakim Medin har samlat vittnesmål från 20 jourer, anslutna till Unizon, i rapportboken ”Samhällsbärarna”.I Venezuela krävde demonstranter från Ruta Verde att abortlagen förändras. Ruta Verde bildades i augusti för att försvara kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, kräva tillgång till preventivmedel och sexualundervisning i skolorna. Foto: Ruta Verde/Twitter

Demonstrationer för fri abort runt om i Latinamerika


reportage | Av Ulf B Andersson | 2021-10-06 | Publicerad i AP #3/2021

Den 28 september är sedan 2011 en global kampanjdag för rätt till legala och säkra aborter. Det började 1990 som en kampanjdag för avkriminalisering av abort i Latinamerika och Karibien och i år deltog tusentals demonstranter i manifestationer i städer runt om i Latinamerika. Kvinnorättsrörelsen har noterat flera framgångar den senaste tiden sedan Argentina beslutat om fri abort och Mexikos högsta domstol den 7 september slog fast att kriminalisering av abort strider mot landets konstitution. Den 28 september röstade också deputeradekammaren i Chiles kongress för att ett lagförslag om lagliga aborter fram till vecka 14 ska behandlas.

Mångkulturellt Centrums bibliotekarie Tal Lewinsky tillsammans med Khabat Nezamaldin, som är en av dem som bidragit med sin berättelse till insamlingsprojektet och utställningen "Vi är ju grannar" på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Foto: Clara Lee Lundberg

Berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten blir utställning i Fittja


reportage | Av Clara Lee Lundberg | 2021-09-25

På Mångkulturellt centrum i Fittja i Stockholm pågår just nu insamlingsprojektet Vi är ju grannar, om folkmord och brott mot mänskligheten. – Det finns en föreställning om att svenskar inte har upplevt folkmord, men det stämmer inte. Med vår insamling och utställningen i höst vill vi synliggöra berättelser från människor som lever i Sverige och har erfarenheter av folkmord, brott mot mänskligheten och krig, säger bibliotekarien Tal Lewinsky som är en av de som jobbar med projektet.