Kulturhuset har under veckan förvandlats till Europride House. Foto: Charlie Olofsson

EUROPRIDE2018: En bit kvar till rättvisa på arbetsplatsen


reportage | Av Marina Henrikson | 2018-08-03

Enligt diskrimineringslagen måste arbetsgivare bland annat jobba förebyggande för att motverka diskriminering baserat på kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Många arbetsgivare har tagit steg i rätt riktning för att skapa en mer inkluderande arbetsplats, men mycket återstår att göra. Det konstaterades vid seminarier under Europride i Stockholm.