Mirelle Gyllenbäck, Maria Bogeblad, Karin Junehag Källman, Abedin Denaj och Jeanette Olsson vid seminariet. Foto: Ylva Sundgren

MR-DAGARNA2019: Diskriminering kan påverka romers hälsa


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-11-17

Många romer vågar inte vara öppna med sin romska identitet av rädsla för diskriminering. En rapport som Folkhälsomyndigheten gjorde 2010 visar också att romers hälsosituation ofta påverkas av en känsla maktlöshet, utanförskap och diskriminering. Det diskuterades på seminariet ”Rätten till hälsa inom strategin för romsk inkludering” som arrangerades av Länsstyrelsen Stockholm på fredagen på MR-dagarna.Så här ska  Al Rayyan-stadion, som nu renoveras, se ut när fotbolls-VM för herrar hålls år 2022. Foto: Wikimedia

MR-DAGARNA2019: Arena-arbetarna i fokus


reportage | Av Vera Häggblom | 2019-11-17

Vid avspark i ett fotbolls-VM är det kanske inte så många som tänker på de personer som har byggt de stora arenorna. Arbetarnas väl och ve är dock i fokus för Svenska Elektrikerförbundet, som tillsammans med det globala fackförbundet Bygg- och Träarbetareinternationalen (BWI) har genomfört arbetsmiljöinspektioner av arenorna i Qatar och Ryssland i samband med fotbolls-VM för herrar.

Lena Maria Nilsson, Ellacarin Blind, Christina Mienna, Britt Sparrock och Kristina Sehlin Macneil vid torsdagens seminarium. Foto: Ylva Sundgren

MR-DAGARNA2019: Många urfolkspersoner lider av ohälsa


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-11-16

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå lever många urfolkspersoner betydligt kortare än människor i majoritetsbefolkningen, vilket beror på bland annat förtryck och fattigdom. Hur det ser ut med samernas hälsa i Sverige är till stor del okänt i dag. Men nu pågår ett stort forskningsprojekt. Det berättade deltagarna på seminariet ”Rätten till hälsa för urfolk med särskilt fokus på samerna” som arrangerades av Göteborgs universitet och Umeå universitet på torsdagen.