Så här ska  Al Rayyan-stadion, som nu renoveras, se ut när fotbolls-VM för herrar hålls år 2022. Foto: Wikimedia

MR-DAGARNA2019: Arena-arbetarna i fokus


reportage | Av Vera Häggblom | 2019-11-17

Vid avspark i ett fotbolls-VM är det kanske inte så många som tänker på de personer som har byggt de stora arenorna. Arbetarnas väl och ve är dock i fokus för Svenska Elektrikerförbundet, som tillsammans med det globala fackförbundet Bygg- och Träarbetareinternationalen (BWI) har genomfört arbetsmiljöinspektioner av arenorna i Qatar och Ryssland i samband med fotbolls-VM för herrar.

Lena Maria Nilsson, Ellacarin Blind, Christina Mienna, Britt Sparrock och Kristina Sehlin Macneil vid torsdagens seminarium. Foto: Ylva Sundgren

MR-DAGARNA2019: Många urfolkspersoner lider av ohälsa


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-11-16

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå lever många urfolkspersoner betydligt kortare än människor i majoritetsbefolkningen, vilket beror på bland annat förtryck och fattigdom. Hur det ser ut med samernas hälsa i Sverige är till stor del okänt i dag. Men nu pågår ett stort forskningsprojekt. Det berättade deltagarna på seminariet ”Rätten till hälsa för urfolk med särskilt fokus på samerna” som arrangerades av Göteborgs universitet och Umeå universitet på torsdagen. Valmöte inför folkomröstningen om självständighet i Bougainville. Foto: Catherine Wilson/IPS

Bougainville folkomröstar om självständighet


reportage | Av Catherine Wilson | 2019-11-14

Invånarna i Bougainville, en autonom region i östra Papua Nya Guinea, folkomröstar om självständighet den 23 november. Efter det måste resultatet dock godkännas av Papua Nya Guinea varför regionens framtid fortfarande långt ifrån är klar. Tidigare försök att utropa Bougainvilles självständighet har resulterat i blodiga konflikter.