Överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall i Prideparaden i Stockholm 2016. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten

PRIDE2019: Experter vill se tydligare hbtq-perspektiv på säkerhetsfrågor


reportage | Av Charlie Olofsson | 2019-08-01

Hbtq-personer är särskilt utsatta i länder som drabbats av krig och konflikter. Det har vi sett i till exempel Tjetjenien, forna Jugoslavien och Irak. − För att öka säkerheten för hbtq-personer i konfliktdrabbade områden måste synen på mänsklig säkerhet breddas och inkludera ett uttalat hbtq-perspektiv, säger forskaren Emil Edenborg.

Edward Summanen och Lotta Halvardsson Ekdahl. Foto: Jennie Aquilonius

PRIDE2019: Självmordstankar vanligt bland transpersoner


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-07-31

Hbtq-personer är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och självmordstankar. Särskilt transpersoner sticker ut i statistiken. Den som befinner sig i en stigmatiserande miljö kan suga åt sig negativa värderingar och döma sig själv. Det är viktigt att omgivningen vågar fråga och lyssna, menade deltagarna på seminariet ”Att förebygga självmord” på Pride House i Stockholm på tisdagen.