Vi som var så lyckliga. Foto: Natur & Kultur

Människorna som styrde Albanien


böcker | Av Christoffer Dahlin | 2017-05-24 | Publicerad i AP #2/2017

Efter att Enver Hoxha och kommunistpartiet efter andra världskriget tagit makten i Albanien utvecklades landet samtidigt som Hoxha styrde med järnhand. Nu har Peter Kadhammar träffat de som under kommunisttiden levde i ”kvarteret” i huvudstaden Tirana och styrde över invånarna i det som var Europas mest slutna land.

Evangelium för troll. Foto: Verbum

Genialisk bok


böcker | Av Ulf B Andersson | 2017-01-11 | Publicerad i AP #4/2016

Den svenska flyktingpolitiken har snabbt förändrats. Journalisten och författaren David Qviström diskuterar i ”Evangelium för troll” på ett genialiskt sätt realism kontra idealism i en fråga som dominerat debatten och skapat en djup splittring.Foto: Daidalos

Att leva utan tillstånd i Sverige – tankeväckande antologi om irreguljära migranter


böcker | Av Tilda Norsten | 2017-01-04 | Publicerad i AP #1/2017

I Sverige lever tusentals personer som ibland brukar kallas papperslösa. Många av dem har fått avslag på sina asylansökningar. I en ny antologi berättas om irreguljära migranter i Sverige och deras egna berättelser ges utrymme. Människor utan uppehållstillstånd har idag rätt till sjukvård "som inte kan anstå" och deras barn har rätt att gå i skola men det är rättigheter som ifrågasätts i dagens svenska debatt.Det nya Kina skildras av Jojje Olsson Foto: Historiska Media

Ett uppväckt lejon


böcker | Av Christoffer Dahlin | 2016-12-13 | Publicerad i AP #4/2016

Den ekonomiska tillväxten har gjort Kina till en stormakt. Kommunistpartiet behåller dock sitt maktmonopol och i Jojje Olssons bok ” Det nya Kina” berättas om nationalism och patriotism i utrikespolitiken och fortsatt repression mot kritiska röster.Foto: Leopard förlag

En stark berättelse om överlevnad


böcker | Av Jenny Sjödin Geraae | 2016-12-11

Gina Ionescu är en av de romer som har lämnat Rumänien och rest till Sverige i hopp om att resan ska leda till en bättre framtid för familjen. I ”Jag är Gina” får vi ett nära möte med en av dem som kallas utsatta EU-medborgare.Drottningen av kaos. Foto: Karneval förlag

USA:s nästa president?


böcker | Av Ulf B Andersson | 2016-11-06 | Publicerad i AP #3/2016

I ”Drottningen av kaos” granskar Diana Johnstone presidentkandidaten Hillary Clintons politiska gärning med fokus på utrikespolitiken. Tyvärr hamnar Johnstone i resonemang där Clintons fiender ses som värda att försvara även om boken trots detta har sina poänger.