Evangelium för troll. Foto: Verbum

Genialisk bok


böcker | Av Ulf B Andersson | 2017-01-11 | Publicerad i AP #4/2016

Den svenska flyktingpolitiken har snabbt förändrats. Journalisten och författaren David Qviström diskuterar i ”Evangelium för troll” på ett genialiskt sätt realism kontra idealism i en fråga som dominerat debatten och skapat en djup splittring.Foto: Daidalos

Att leva utan tillstånd i Sverige – tankeväckande antologi om irreguljära migranter


böcker | Av Tilda Norsten | 2017-01-04 | Publicerad i AP #1/2017

I Sverige lever tusentals personer som ibland brukar kallas papperslösa. Många av dem har fått avslag på sina asylansökningar. I en ny antologi berättas om irreguljära migranter i Sverige och deras egna berättelser ges utrymme. Människor utan uppehållstillstånd har idag rätt till sjukvård "som inte kan anstå" och deras barn har rätt att gå i skola men det är rättigheter som ifrågasätts i dagens svenska debatt.Det nya Kina skildras av Jojje Olsson Foto: Historiska Media

Ett uppväckt lejon


böcker | Av Christoffer Dahlin | 2016-12-13 | Publicerad i AP #4/2016

Den ekonomiska tillväxten har gjort Kina till en stormakt. Kommunistpartiet behåller dock sitt maktmonopol och i Jojje Olssons bok ” Det nya Kina” berättas om nationalism och patriotism i utrikespolitiken och fortsatt repression mot kritiska röster.Foto: Leopard förlag

En stark berättelse om överlevnad


böcker | Av Jenny Sjödin Geraae | 2016-12-11

Gina Ionescu är en av de romer som har lämnat Rumänien och rest till Sverige i hopp om att resan ska leda till en bättre framtid för familjen. I ”Jag är Gina” får vi ett nära möte med en av dem som kallas utsatta EU-medborgare.Drottningen av kaos. Foto: Karneval förlag

USA:s nästa president?


böcker | Av Ulf B Andersson | 2016-11-06 | Publicerad i AP #3/2016

I ”Drottningen av kaos” granskar Diana Johnstone presidentkandidaten Hillary Clintons politiska gärning med fokus på utrikespolitiken. Tyvärr hamnar Johnstone i resonemang där Clintons fiender ses som värda att försvara även om boken trots detta har sina poänger.Den lilla svarta. Foto: Ordfront förlag

Reflektion över hela modeindustrin


böcker | Av Kathleen McCaughey | 2016-11-01

Att det har publicerats två svenska böcker om klädindustrins mörka baksida på kort tid kan tolkas som en otålighet gentemot en bransch som gärna framstår som hållbar samtidigt som väldigt lite händer i deras produktionskedja. Uppförandekoderna verkar inte lösa miljöproblemen och de urusla arbetsförhållanden i produktionsländerna. Kathleen McCaughey har läst ”Den lilla svarta”.