Utvisad. Foto: Blank Spot Project

Stark nutidshistoria


böcker | Av Malin Österberg | 2018-03-05 | Publicerad i AP #1/2018

I ”Utvisad” ger Martin Schibbye, Jonatan Fried, Brit Stakston, Annika Hamrud, Göran Engström, och Adam Sjöborg ett stycke nutidshistoria när de beskriver afghanska ungdomar som skickas ut från Sverige och den rörelse som vill låta ungdomarna stanna i Sverige.De kidnappade Kinasvenskarna. Foto: Historiska Media

En skrämmande bild av dagens Kina


böcker | Av Andrea Bodekull | 2018-03-01

I sin senaste bok, ”De kidnappade Kinasvenskarna”, berättar Jojje Olsson om hur kinesiska myndigheter förde bort de två svenska medborgarna Gui Minhai och Peter Dahlin. Jojje Olsson varnar också för hur omvärlden böjer sig när Kina ökar sitt globala inflytande.Foto: Ordfront

En bok som ger hopp


böcker | Av Sanna Blomgren | 2018-01-30

Den som känner sig uppgiven inför det politiska klimatet och vill söka inspiration ska läsa Rebecca Solnits ”Hopp”, som nu återutges på svenska, anser Sanna Blomgren.

Foto: Daidalos Förlag

Var finns vägen mot fred?


böcker | Av Malin Österberg | 2017-12-28

Fredsprocessen mellan Israel och Palestina är sedan länge avstannad och ockupationen, som inleddes år 1967, fortsätter utan någon lösning i sikte. I Matts Mattssons bok ”Status Quo” ges en personligt färgad berättelse med start under 1950-talet.