Kina, Venezuela, Vietnam

Fatta Pennan | 2017-09-27
Även publicerade i AmnestyPress #3/2017

Venezuela : Ex-general åter isolerad

Den tidigare generalen och försvarsministern Raúl Isaías Baduel hålls återigen isolerad hos den nationella underrättelsetjänsten i Venezuelas huvudstad Caracas. Han har suttit fängslad sedan 12 januari men fördes bort från sin cell 8 augusti och hans familj har bara träffat honom en gång, 31 augusti och oroas över hans hälsotillstånd.
Baduel satt fängslad 2009-2016, dömd för korruption, sedan han år 2007 hade avgått som försvarsminister och brutit med dåvarande presidenten Hugo Chávez.

Skriv till:
Ministro de Interior y Justicia
Gen. (Ej.) Néstor Luis Reverol Torres,
Ministerio del Interior y Justicia,
Avenida Urdaneta Esquina de Platanal,
Edificio Interior y Justicia,
Despacho del Ministro,
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 506 1685

Señor Ministro,

Permítame expresar mi preocupación por Sr. Raúl Isaías Baduel, quien según informes se encuentra incomunicado en las instalaciones del SEBIN en Caracas. Ha sido negado el acceso a su familia y abogados, y tampoco se ha permitido entrega de comida y medicación que necesita.

Sr. Baduel fue encarcelado en 2009 por una serie de delitos que aparentemente son de motivación política, dada su oposición pública a las políticas gubernamentales. Después una temporada en libertad condicional fue encarcelado de nuevo en enero pasado.

Pido a las autoridades que faciliten de inmediato información sobre la integridad física y mental de Sr. Baduel, y que garanticen que su integridad sea protegido.

Además pido que concedan de inmediato a Sr. Baduel acceso libre y privado a su familia y a abogados de su elección.

Las autoridades tienen que garantizar que se respetan plenamente los derechos de Sr. Baduel, especialmente su derecho al debido proceso.

Sinceramente,

Sammanfattning av brevet på svenska:
Låt mig uttrycka min oro för Raúl Isaías Baduel, som enligt uppgift hålls isolerad på SEBIN i Caracas. Han har nekats tillgång till sin familj och advokater, och har inte heller tillåtits att få den mat och medicin som han behöver.

Herr Baduel fängslades 2009 för en serie brott, som anses vara politiskt motiverade med tanke på hans öppna kritik mot regeringens politik. Efter en tid villkorad frihet fängslades han igen i januari.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart informera om herr Baduels fysiska och psykiska integritet och för att säkerställa att den skyddas.

Jag uppmanar er också att se till att herr Baduel får fri tillgång till familj och advokater efter eget val.

UA:194/17


Vietnam: Demokratiaktivister hålls isolerade

Den 30 juli greps Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn och Phạm Văn Trội på olika platser i Vietnam. De tillhör ”Brotherhood for Democracy” som med fredliga medel förespråkar demokrati i Vietnam. De anklagas nu för aktiviteter ”i syfte att störta folkets styre” som kan ge livstids fängelse eller dödsstraff.
De tre männen har hållits isolerade och deras fruar är oroade över de fängslade makarnas hälsotillstånd. Alla tre har tidigare varit samvetsfångar.

Skriv till:
Prime Minister
Nguyễn Xuân Phúc
Prime Minister’s Office
Hanoi, Vietnam
E-post: nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn

Your Excellency,

Allow me to express my concern for Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, and Phạm Văn Trội who are being held incommunicado at B14 prison in Ha Noi after their arrest on 30 July 2017. They are all members of a group which peacefully advocate for democracy in Viet Nam.

I call on Your Excellency to release Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, and Phạm Văn Trội immediately and unconditionally as they have been deprived of their liberty solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression and association.

Pending their release, I urge You Excellency to ensure that they are protected from torture and other ill-treatment and are allowed access to their family, a lawyer of their choice, and adequate medical care.

I also call for an immediate end to the arbitrary arrests and harassment of members of the Brotherhood for Democracy and other activists who peacefully express their views.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska:
Jag vill uttrycka min oro för Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn och Phạm Văn Trội som hålls isolerade på B14-fängelset i Hanoi sedan de greps den 30 juli. De tillhör en grupp som fredligt förespråkar demokrati i Vietnam.

Jag uppmanar er att att omedelbart och villkorslöst frige Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn och Phạm Văn Trội då de har frihetsberövats enbart för att de med fredliga metoder har använt sin yttrande- och föreningsfrihet.

I avvaktan på deras frigivning ber jag er att se till att de skyddas från tortyr och misshandel och tillåts ha kontakt med sina familjer, får välja advokat efter egna val och får adekvat medicinsk tillsyn. Jag uppmanar er också att upphöra med godtyckliga gripanden och trakasserier mot medlemmar i ”Brotherhood for Democracy” och andra aktivister som fredligt uttrycker sina åsikter.

UA: 204/17


Kina: Poet fängslad för ”illegala affärer”

OBS! Wu Mingliang är frigiven. Läs mer här

Wu Mingliang, mest känd som ”Langzi” (Vandraren), greps den 18 augusti i sitt hem i Guangzhou och polisen beslagtog hans datorer. Han anklagas för ”olagliga affärer”. Han är en välkänd poet och medlem i dens oberoende PEN-klubben i Kina.

Wu Mingliangs advokat och vänner tror att gripandet beror på att han varit inblandad i en poesiantologi till minne av Liu Xiaobo, mottagare av Nobels fredspris år 2010, som avled den 13 juli efter att ha suttit fängslad sedan december 2008.

Skriv till:
Director
Haizhu District Detention Centre
No. 655 Nanzhoulu
Haizhuqu, Guangzhou Shi
Guangdong Sheng,
Folkrepubliken Kina

Dear Director,

In writing to you I would like to draw your attention to the case of the poet Wu Mingliang, also known as Langzi. He was taken away from his home on August 17, 2017, and is criminally detained on suspicion of “illegal business operations”. I have reason to believe that Wu Mingliang has been targeted for helping publish an anthology commemorating the late Nobel Peace Prize Laureate Liu Xiaobo.

I call on the authorities to immediately and unconditionally release Wu Mingliang unless there is sufficient credible and admissible evidence that he has committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards.

Further, I ask you to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment, and that he is allowed prompt and regular access to his family, a lawyer of his choice and adequate medical care.

Finally, the authorities must end the use of politically motivated criminal charges against writers, journalists and human rights, trade union and other civil society activists, in an attempt to harass, intimidate and punish them.

Sammanfattning av brevet på svenska:
Jag skriver till er för att fästa er uppmärksamhet på fallet med Wu Mingliang, också känd som Langzi. Han fördes bort från sitt hem den 17 augusti och hålls i häkte misstänkt för ”illegal affärsverksamhet”. Jag har skäl att tro att Wu Mingliang har blivit måltavla då han hjälpt till med att publicera en antologi till minne av den framlidne Liu Xiaobo, mottagare av Nobels fredspris.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Wu Mingliang om det inte finns trovärdiga bevis att han har begått ett internationellt erkänt brott och garanteras en korrekt rättegång.

Vidare vill jag be er att se till att han skyddas från tortyr och misshandel och att han tillåts ha regelbunden kontakt med sin familj, en advokat efter eget val och adekvat medicinsk tillsyn.

Till sist; myndigheterna måste sluta använda politiskt motiverade brottsanklagelser mot författare, journalister, människorättsaktivister, fackföreningsaktivister och aktivister inom civilsamhället, i syfte att trakassera och straffa dem.
Högaktningsfullt,

UA: 201/17


Fatta Pennan | 2017-09-27
Även publicerade i AmnestyPress #3/2017