Iran, Belarus, Madagaskar,

Fatta Pennan | 2021-11-29
Även publicerade i AmnestyPress #4/2021

Iran: Aktivister fängslade

Tysk-iranska kvinnorättsaktivisten Nahid Taghavi och brittisk-iranske arbetarrättsaktivisten Mehran Raoof fängslades i oktober 2020 och den 4 augusti 2021 dömdes de till tio år och åtta månaders fängelse av en revolutionsdomstol i Irans huvudstad Teheran. Rättegången hade stora brister och Amnesty anser att de bägge är samvetsfångar.

Skriv till
Head of judiciary,
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgien

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

German-Iranian Nahid Taghavi, aged 67, and British-Iranian Mehran Raoof, aged 64, are serving unjust sentences in Tehran’s Evin prison for peacefully exercising their rights to freedom of expression and association, including supporting workers’ and women’s rights.

On 4 August 2021, Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran convicted them of “forming a group composed of more than two people with the purpose of disrupting national security” and sentenced them to 10 years and eight months in prison.

I ask you to immediately and unconditionally release Mehran Raoof and Nahid Taghavi as they are prisoners of conscience detained solely in connection with peacefully exercising their rights to freedom of expression and association. Pending their release, ensure they are provided adequate health care and given regular access to a lawyer of their choosing and family, and ensure that they are granted access to relevant consular assistance.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Tysk-iranska Nahid Taghavi, 67, och brittisk-iranske Mehran Raoof, 64, avtjänar orättfärdiga straff i Evin-fängelset i Teheran. De har fredligt använt sin yttrande- och föreningsfrihet, inklusive att stödja arbetares rättigheter och kvinnors rättigheter. Den 4 augusti 2021 dömde avdelning 26 av revolutionsdomstolen i Teheran dem till 10 år och åtta månaders fängelse för att ha ”bildat en grupp på fler än två personer med syfte att störa nationell säkerhet”.

Jag ber er att omedelbart och villkorslöst frige Mehran Raoof och Nahid Taghavi då de är samvetsfångar som är fängslade enbart i samband med att fredligt ha använt sin yttrande- och föreningsfrihet. I avvaktan på deras frigivning måste de tillförsäkras adekvat hälsovård och få regelbunden möjlighet att träffa advokat de själva väljer och sina familjer. De måste också få tillgång till relevant konsulär hjälp.

Högaktningsfullt,

UA: 8/21


Belarus: Vägras medicinsk vård

Marfa Rabkova är koordinator för det belarusiska Människorättscentret Vjasnas volontärtjänst. Den 17 september 2020 häktades hon och anklagas bland annat för ”utbildning eller annan förberedelse av personer för deltagande i upplopp eller finansiering av sådana aktiviteter” och hotas av upp till tolv års fängelse.

I häktet har Marfa Rabkovas hälsa försämrats och fängelsemyndigheterna har vägrat henne hjälp.

Skriv till

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Andrei Shved
Internatsiyanalnaya str. 22
220030 Minsk
Belarus

E-post: info@prokuratura.gov.by

Dear Prosecutor General,

I am deeply worried about the medical condition of Marfa Rabkova, a woman human rights defender and coordinator of the Volunteer Service of the Human Rights Center “Viasna”, who since 17 September 2020 has been held in pretrial detention.

She has multiple health problems and has been denied medical care for months. According to her family, she has not been allowed to treat her aching teeth for over six months, and a part of her front tooth has chipped off. After contracting COVID-19 her lymph nodes became inflamed and she had pain in the lower abdomen for several months.

Marfa Rabkova, who faces up to 12 years in jail if convicted, is being targeted for her legitimate activities as a human rights defender.

I urge you to take all the necessary steps to ensure that:
Marfa Rabkova is released immediately and all charges against her are dropped;
Pending her release, she is urgently provided with adequate medical care.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är mycket oroad över Maria Rabkovas hälsotillstånd. Hon är en kvinnlig människorättsförsvarare och samordnare av volontärverksamhet hos människorättsorganisationen Vjasna. Maria Rabkova har sutit i häkte sedan 17 september 2020.

Hon lider av flera hälsoproblem och har i månader förvägrats vård. Enligt hennes familj har hon vägrats behandling för tandvärk i över ett halvår och en del av hennes framtand har gått sönder. Efter ha fått covid-19 fick hon inflammation i lymfkörteln och hon hade i åtskilliga månader smärtor i nedre delen av buken.

Maria Rabkova hotas av 12 års fängelse om hon döms trots att hon bara har utövat legitima aktiviteter som människorättsförsvarare. Jag ber er att vidta alla nödvändiga steg för att se till att:

  • Maria Rabkova omedelbart friges och att åtalet mot henne läggs ned
  • att hon, i väntan på sin frigivning, skyndsamt får adekvat medicinsk vård.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras i Amnesty Press nummer 4/2021.

UA: 148/20


Madagaskar : Visselblåsare åtalas

Ravo Ramasomanana, tidigare anställd på hälsovårdsdepartementet i Madagaskar, hotas av fem års fängelse för att ”hota allmän ordning och säkerhet” och uppvigling. Han är en visselblåsare som i en video på sociala medier har larmat om korruption och förskingring hos sin tidigare arbetsgivare. Denna typ av avslöjanden är en del av yttrandefriheten.

Skriv till
Ministre de la Justice
Herilaza Imbiki
43 Rue Joel Rakotomolala
Faravohitra - Antananarivo
Madagaskar

E-post: spminjus@yahoo.fr
doleancesminjus@gmail.com

Monsieur le Ministre,
Je vous écris pour porter à votre attention le cas du lanceur d’alerte Ravo Ramasomanana, ancien agent du ministère de la Santé publique. Ravo Ramasomanana risque la prison uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression, car il a dénoncé des irrégularités financières présumées, dont il aurait été témoin quand il travaillait au ministère de la Santé publique.

Le 15 avril 2021, Ravo Ramasomanana a publié une vidéo qui a ensuite été largement relayée sur les réseaux sociaux. Il y révélait des agissements illégaux présumés au sein du ministère de la Santé publique - appels d’offres truqués, emplois fictifs, contrats de gré à gré non autorisés par la législation, faux, usage de faux lors de l’attribution de marchés publics et détournement de 44 milliards d’ariary.

Je vous prie instamment de respecter le droit à la liberté d’expression de Ravo Ramasomanana et le droit à l’information du peuple malgache, en veillant à ce que les autorités de poursuite abandonnent immédiatement toutes les charges retenues contre lui. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uppmärksamma er på fallet med visselblåsaren Ravo Ramasomanana, tidigare anställd på hälsovårdsdepartementet. Ravo Ramasomanana riskerar ett fängelsestraff enbart för att ha använt sin yttrandefrihet för uppmärksamma påstådda ekonomiska oegentligheter som han bevittnade under sitt arbete på hälsovårdsdepartementet.

Den 15 april 2021 lade Ravo Ramasomanana ut en video på sociala medier som fick stor spridning. Här fanns information om riggade anbud, fiktiva jobb, kontrakt som inte var lagliga, förfalskningar, och användande av falska förutsättningar för att få kontrakt och förskingring av 44 miljarder Ariray (motsvarar cirka 93 miljoner kronor).

Jag ber er att respektera Ravo Ramasomananas yttrandefrihet och rätten till information för folket i Madagaskar. Jag ber er att se till att åklagarmyndigheten omedelbart lägger ner åtalet mot honom.

Högaktningsfullt

Läs också uttalande från 19 civilsamhällesorganisationer, däribland Transparency International och Amnesty International, den 25 november.

UA: 111/21


Fatta Pennan | 2021-11-29
Även publicerade i AmnestyPress #4/2021