Pearl of Africa. Foto: IMDB

En universell kärlekshistoria under extrema förhållanden


filmer | Av Clara Lee Lundberg | 2017-02-18

I en unik skildring inifrån ett Uganda där homosexualitet är strikt förbjudet och där hbtq-personer lever i en omänsklig, livsfarlig verklighet präglad av förföljelser, hot, våld och mord får vi möta den 28-åriga transkvinnan Cleopatra Kambugu och följa hennes resa från Uganda till Thailand där hon genomgår könskorrigering. Men trots det tydliga hbtq-temat så är ”The Pearl of Africa” först och främst en film om kärlek, en kärlek som är starkare än döden.Evangelium för troll. Foto: Verbum

Genialisk bok


böcker | Av Ulf B Andersson | 2017-01-11 | Publicerad i AP #4/2016

Den svenska flyktingpolitiken har snabbt förändrats. Journalisten och författaren David Qviström diskuterar i ”Evangelium för troll” på ett genialiskt sätt realism kontra idealism i en fråga som dominerat debatten och skapat en djup splittring.Foto: Daidalos

Att leva utan tillstånd i Sverige – tankeväckande antologi om irreguljära migranter


böcker | Av Tilda Norsten | 2017-01-04

I Sverige lever tusentals personer som ibland brukar kallas papperslösa. Många av dem har fått avslag på sina asylansökningar. I en ny antologi berättas om irreguljära migranter i Sverige och deras egna berättelser ges utrymme. Människor utan uppehållstillstånd har idag rätt till sjukvård "som inte kan anstå" och deras barn har rätt att gå i skola men det är rättigheter som ifrågasätts i dagens svenska debatt.Maryam al-Khawaja, människorättsaktivist från Bahrain som lever i exil i Danmark. Foto: Albert Wiking/Fotografiska

”Inga helgon eller superhjältar” men en utställning som ska inspirera till handling


reportage | Av Charlie Olofsson | 2016-12-15

Fotoutställningen ”We have a dream” vill inspirera utan att skapa hjältar. I 15 år har Albert Wiking och Oscar Edlund rest världen runt för att träffa kungligheter, nobelpristagare, bloggare, artister och aktivister med en sak gemensamt: De kämpar för en bättre värld. Nu visas utställningen på Fotografiska i Stockholm.Det nya Kina skildras av Jojje Olsson Foto: Historiska Media

Ett uppväckt lejon


böcker | Av Christoffer Dahlin | 2016-12-13 | Publicerad i AP #4/2016

Den ekonomiska tillväxten har gjort Kina till en stormakt. Kommunistpartiet behåller dock sitt maktmonopol och i Jojje Olssons bok ” Det nya Kina” berättas om nationalism och patriotism i utrikespolitiken och fortsatt repression mot kritiska röster.Foto: Leopard förlag

En stark berättelse om överlevnad


böcker | Av Jenny Sjödin Geraae | 2016-12-11

Gina Ionescu är en av de romer som har lämnat Rumänien och rest till Sverige i hopp om att resan ska leda till en bättre framtid för familjen. I ”Jag är Gina” får vi ett nära möte med en av dem som kallas utsatta EU-medborgare.Rachel (Emily Blunt) åker tåg i ”Kvinnan på tåget”. Foto: Barry Wetcher/Nordisk film

En filmisk pärla om begär och hat


filmer | Av Andreas von Scherling | 2016-11-11

Sällan får man förmånen att bänka sig framför en berättelse som drivs fram av både sexuella begär och svartsjukt hat utspelat i ingenmanslandet mellan de inre emotionernas gestaltningar och de yttre friktionernas inverkningar. Men ”Kvinnan på tåget” är just en sådan film. En film som dessutom har ålagts en lyxig presentförpackning genom sin krypande musik och sitt svalt eleganta foto.