Tep Vanny på väg till rättegångsförhandling. Foto: LICADHO

ÅRSMÖTE2017: ”Allt går åt fel håll i Kambodja”


reportage | Av Lisa Olsson | 2017-05-08

Det blir allt vanligare att människorättsförsvarare världen över själva utsätts för människorättsbrott. Ee Sarom från Kambodja arbetade mot tvångsvräkningar och för att förbättra fattigas villkor i Phnom Penh. Förra året kände han sig tvingad att lämna landet då situationen blev allt mer hotfull.Försöksvotering under söndagen. Foto: Annie Beckman

ÅRSMÖTE2017: Brett stöd för utökad abortpolicy


reportage | Av Ulf B Andersson/Lisa Olsson | 2017-05-08

På söndagen avslutades Amnestys årsmöte. Det blev en avslagen debatt i plenum och årsmötet avslutades i förtid. Årsmötet beslöt att svenska sektionen ska arbeta för att Amnesty International ska genomföra en granskning av fängelseförhållanden i USA. Styrelsen fick också stöd för att verka för att Amnestys policy om rättigheter kopplade till abort ska utvidgas. Amnesty Press har också intervjuat några deltagare om årsmötet.En domstol i Kenya stoppade den 9 februari den kenyanska regeringens beslut att stänga Dadaab. Regeringen har dock överklagat beslut och världens största flyktingläger hotas av stängning. Foto: Film Aid/AI

ÅRSMÖTE2017: Amnesty kräver att somaliska flyktingars rättigheter respekteras


reportage | Av Lisa Olsson | 2017-05-06

”Kenya, respektera flyktingars rättigheter nu!” Så stod det på några av plakaten under Amnestys manifestation på lördagen för flyktingars rättigheter. Kenyas regering vill stänga Dadaab, som är världens största flyktingläger med en majoritet somalier. Dessa kan nu tvingas att åka tillbaka till Somalia där de riskerar att utsättas för kränkningar.

Den 7 april 2017 genomförde myndigheterna i Neapel i södra Italien en tvångsvräkning av den informella romska bosättningen i Gianturco där cirka 1 300 romer från Rumänien hade bott. Foto: @Amnesty International/ Catrinel Motoc

ÅRSMÖTE2017: Kränkningar av utsatta EU-medborgare i Sverige ska utredas av Amnesty


reportage | Av Lisa Olsson | 2017-05-06

Idag finns det mellan 4000 och 5000 utsatta EU-medborgare i Sverige, varav de allra flesta är romer. De försörjer sig ofta genom att tigga, panta burkar eller ta enklare ströjobb och många av dem saknar tak över huvudet. Sverige har skyldigheter enligt folkrätten att se till att dessa människor garanteras grundläggande rättigheter, något som uppenbarligen inte fungerar. Nu börjar svenska Amnesty ett utredningsarbete för att se vilka kränkningar den här gruppen utsätts för. Johanna Westeson, som är sakkunnig i diskrimineringsfrågor, berättar om hur arbetet kommer att se ut.