I övergivna lagerlokaler i Serbiens huvudstad Belgrad finns omkring 1 200 migranter och flyktingar. I januari har det varit hård vinterkyla med temperaturer ner mot 20 minusgrader. Foto: Amnesty International

Kritik mot EU-förslag om vidarebosättning: ”Kvotflyktingar görs till ett verktyg för migrationskontroll”


reportage | Av Vera Häggblom | 2017-01-19

Att som flykting ta sig in i EU på laglig väg är idag väldigt svårt. Enligt ett förslag från EU-kommissionen skulle ett EU-gemensamt system för så kallad vidarebosättning vara en av lösningarna på problemet. Men Malin Björk (V), som är Europaparlamentets rapportör i frågan, är starkt kritisk till förslaget i dess nuvarande form.Evangelium för troll. Foto: Verbum

Genialisk bok


böcker | Av Ulf B Andersson | 2017-01-11 | Publicerad i AP #4/2016

Den svenska flyktingpolitiken har snabbt förändrats. Journalisten och författaren David Qviström diskuterar i ”Evangelium för troll” på ett genialiskt sätt realism kontra idealism i en fråga som dominerat debatten och skapat en djup splittring.Foto: Jesper Andersson

Protesterna växer i irakiska Kurdistan: ”Vi har blivit visselblåsare och jag tror att de kommer vilja hämnas”


reportage | Av Jesper Andersson | 2017-01-05

Sedan några månader tillbaka har en proteströrelse mot korruption och ekonomiska besparingar vuxit sig allt större i irakiska Kurdistan. Samtidigt har ledare för rörelsen utsatts för allt värre övergrepp. Den kurdiska regeringens säkerhetsapparat utpekas som ansvarig. Amnesty Press rapporterar från Sulimaniya.Foto: Daidalos

Att leva utan tillstånd i Sverige – tankeväckande antologi om irreguljära migranter


böcker | Av Tilda Norsten | 2017-01-04

I Sverige lever tusentals personer som ibland brukar kallas papperslösa. Många av dem har fått avslag på sina asylansökningar. I en ny antologi berättas om irreguljära migranter i Sverige och deras egna berättelser ges utrymme. Människor utan uppehållstillstånd har idag rätt till sjukvård "som inte kan anstå" och deras barn har rätt att gå i skola men det är rättigheter som ifrågasätts i dagens svenska debatt.

 I samband med utdelningen av Sacharovpriset återförenades Lamiya Aji Bashar med sin lillebror, som hon varit skild ifrån under 18 månader. På bilden även Nadia Murad och Europaparlamentets talman Martin Schulz. Foto: © European Union 2016 - Source: EP

Yazidiska Sacharovpristagare: ”Det finns ingen framtid i Irak om vi inte får skydd”


reportage | Av Vera Häggblom | 2016-12-19

Fasorna som årets Sacharovpristagare, Nadia Murad och Lamiya Aji Bashar, har gått igenom är svåra att föreställa sig. De har sett sina föräldrar och syskon dödas och själva har de sålts som sexslavar av IS. Den 13 december tog de unga yazidiska kvinnorna emot Sacharovpriset i Europaparlamentet i Strasbourg för sin kamp för yazidiernas rättigheter.