Gravplatsen vid Srebrenica i östra Bosnien. Över 8 000 män dödades i juli 1995 i vad som ICTY i domar har fastställt var folkmord. Foto: Michael Büker/Wikimedia

Den långa vägen för att få krigsförbrytare inför rätta


reportage | Av Vera Häggblom | 2019-12-12

Vikten av att krigsförbrytare ställs till svars för sina brott är det få som ifrågasätter. Vägen till ansvarsutkrävande kan dock vara både lång och krokig. Under ett seminarium i Stockholm diskuterades alternativa sätt att ställa förövare till svars då landets egna domstolar inte räcker till, liksom vad som krävs utöver rättvisa för att uppnå en hållbar fred.

Aminatou Haidar i Stockholm. Foto: Ivar Andersen

Aminatou Haidar är besviken på omvärldens tystnad kring Västsahara


Reportage | Av Ivar Andersen | 2019-12-03 | Publicerad i AP #4/2019

Med icke-våldsprincipen som ledstjärna har Right Livelihoodpristagaren Aminatou Haidar ägnat sitt liv åt kampen mot den marockanska ockupationen. På besök i Stockholm berättar ”Västsaharas Gandhi” om vad som skrämmer henne mer än fängelse, förföljelse och tortyr: att självständighetsrörelsen återigen ska ta till vapen i frustration över omvärldens tystnad. Den 4 december tar hon emot priset i Stockholm.