Mimansa Madheden är utbildad barnmorska och behandlingsassistent för barn och ungdomar med särskilda behov. Hon är också utbildad sjuksköterska och mentalskötare inom psykvården, samt diakon via Svenska Kyrkan med inriktning själavård. Foto: Leonarda Arcidiacono

”Man lever inte bara för sin egen skull”


reportage | Av Leonarda Arcidiacono | 2021-06-09

Under tio år har barnmorskan Mimansa Madheden arbetat med förlossnings- och mödravård i krigsdrabbade länder genom Médecins Sans Frontières International (Läkare utan gränser). – Det man behöver under den här typen av uppdrag är ett flexibelt sinne och att kunna anpassa sig till nya situationer. Och givetvis bör man tycka att det är roligt, vilket det är, säger Mimansa Madheden.

Främlingar på tåg. Foto: Kaunitz-Olsson

Vad hände med informationen om den pågående Förintelsen?


böcker | Av Hannah Laustiola | 2021-05-31 | Publicerad i AP #2/2021

I boken ”Främlingar på tåg” diskuterar Klas Åmark Sverige och informationen om Förintelsen mitt under andra världskriget. Utgångspunkten är mötet den 20 augusti 1942 då SS-officeren Kurt Gerstein och den svenske diplomaten Göran von Otter är på samma tåg mellan Warszawa och Berlin. Åmark gör en trovärdig och lättillgänglig skildring som nyanserar bilden av Sveriges agerande.