Foto: Tempo

Tempo tar ett brett grepp kring familjen


filmer | Av Hannah Laustiola Frydman | 2020-03-15

Vad är en familj? Är blod tjockare än vatten och vilken roll spelar egentligen de olika självvalda familjegemenskaper många människor är en del av? När den tjugoförsta upplagan av Tempo dokumentärfilmfestival går av stapeln i Stockholm står dessa frågor i centrum genom temat ”familj”. Tempofestivalen 2020 visar på ett smart sätt hur vi genom det lilla, till synes personliga sammanhanget, kan lära oss något om det stora, om världen. Om det så handlar om buddistiskt skolade föräldralösa barn i Malawi eller en amerikansk sexrobot, förmedlar filmerna starkt, liksom all bra konst, det allmängiltiga i upplevelsen av att vara människa.Dagens Varosha. Foto: Julia Lindblom

Cypern – En delad ö


reportage | Av Julia Lindblom | 2020-03-14 | Publicerad i AP #1/2020

För många är Cypern mest känt som ett turistmål. Men det är också en ö präglad av en konflikt som har pågått sedan 1960 och som 1974 resulterade i en delning som har blivit permanent. En FN-styrka vakar över freden och arbetet med att hitta försvunna människor fortsätter. Krisen kring Coronaviruset har gjort att gränsövergångar åter stängs vilket har lett till protester.FN-palatset i Genève. Foto: Johan Mikaelsson

Elva år utan rättvisa – Sri Lanka tar ett nytt steg tillbaka i MR-rådet


reportage | Av Johan Mikaelsson | 2020-03-08

Utredning av krigsbrott under inbördeskriget har förhalats av Sri Lanka under elva år. Nyvalde presidenten, Gotabaya ”Gota” Rajapaksa, som ansvarade för krigföringen 2005–2009, förklarar nu att Sri Lanka drar sig ur resolutioner i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det innebär att nya vägar måste öppnas när det blir tydligt att MR-rådet inte kan hantera en stat som är ovillig att skipa rättvisa. Amnesty Press rapporterar från Genève.