Foto: Jennie Aquilonius

Turkiet: ”Det mest skrämmande är oförutsägbarheten”


reportage | Av Jennie Aquilonius | 2019-05-28

När ingen vet vad som är olagligt blir tillvaron otrygg. I Turkiet har rättsstatens principer satts ur spel och vad som är tillåtet ändras från dag till dag. Ordet ”oförutsägbart” återkom gång på gång under Amnestys seminarium ”Hot, risker och hopp – läget för MR-aktivister i Turkiet” den 24 maj på ABF i Stockholm. I sommar fortsätter terroristrättegången för İdil Eser, tidigare generalsekreterare för Amnesty Turkiet.