Abortförbudets Nicaragua

Reportage | 2012-10-17
Även publicerad i AmnestyPress #3/2012

Demonstration mot abortförbudet i Nicaraguas huvudstad Managua 28 september 2011. Den 28 september är en internationell kampanjdag för avskaffande av abortförbud i Latinamerika och Karibien. Foto: Grace Gonzalez/AI

Hösten 2006 infördes totalförbud i Nicaragua mot abort. Flickor och kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt eller incest har inget annat val än att fullfölja graviditeten.Både kvinnorna själva och sjukvårdspersonal som utför en abort riskerar hårda fängelsestraff.

Innan lagförändringen infördes hade terapeutisk abort varit tillåten i Nicaragua i över 100 år. Med terapeutisk abort menas om graviditeten innebär en fara för kvinnans liv eller om fostret är gravt missbildat. I vissa fall var det möjligt att göra abort efter våldtäkt.
– Förbudet utgör ett hot mot alla kvinnor i reproduktiv ålder i Nicaragua. Alla kvinnor kan hamna i en situation där det kan bli nödvändigt med abort. Det är en orättvis och diskriminerande lag som drabbar fattiga kvinnor hårdast. De som inte har ekonomiska och sociala resurser tvingas använda riskfyllda metoder för att avbryta sin graviditet.
Det säger Marta Blandón som är ordförande för IPAS i Nicaragua. IPAS, International Pregnancy Advisory services, är en internationell organisation vars huvudmål är att sprida kunskap om abortfrågan och säkerställa kvinnors reproduktiva rättigheter.

Inför valet 2006 demonstrerade anhängare från katolska kyrkan för ett totalförbud av abort. Deras dramatiska propagandakampanj visade bilder på stympade foster och kvinnorättskämpar med texten ”mördare”. De stora partierna beslöt att förhandla med såväl katolska som evangeliska kyrkan. FSLN, den sandinistiska befrielsefronten som tidigare varit ett abortvänligt parti ändrade nu ståndpunkt, för att vinna röster. Sandinisternas nya slogan blev ”kristendom, socialism och solidaritet”. De vann valet 2006 efter att ha varit borta från makten sedan 1990 och Daniel Ortega blev åter Nicaraguas president. I valet november 2011 behöll sandinisterna makten.
– De säger officiellt att de är för ”livet från befruktningen, även om det innebär att kvinnans liv krävs”, berättar Marta Blandón.

Det totala abortförbudet infördes sedan sandinisterna och kyrkan allierat sig i abortfrågan. Här syns valpropaganda för sandinistledaren Daniel Ortega. Foto: Elin Sahlin

Frågan om ett totalt abortförbud avgjordes snabbt utan att det gjordes någon utredning. Man ville inte heller lyssna på varningar från människorättsorganisationer eller medicinska experter. Den 26 oktober 2006 infördes förbud även mot terapeutisk abort och år 2008 trädde lagen i kraft. I världen finns endast ett fåtal länder som har så stränga abortlagar, däribland El Salvador och Chile.
Läkare kan bli åtalade för att oavsiktligt ha orsakat skador på fostret eller dess död, trots att läkaren handlat efter riktlinjerna och gjort allt för att rädda barnets eller moderns liv, till exempel under en svår förlossning. Kvinnor med obstretiska problem har därmed blivit beroende av enskilda läkares goda vilja för att få behandling.

Nicaragua har flest antal ungdomsgraviditeter i
Latinamerika. Vid en fjärdedel av alla födslar är
modern 15-19 år. Foto: Elin Sahlin

Marta Blandón uppskattar att minst 12 kvinnor per år hade kunnat räddas ifall terapeutisk abort hade varit tillåten. Tillgången till officiell statistik är dock mycket begränsad och mörkertalet stort.
– Vi kan bara göra uppskattningar. De fall vi känner till är genom medierna samt statistik över de indirekta orsakerna. Regeringen förnekar att någon kvinna skulle ha dött till följd av lagen, säger hon.
Ofta beror dödsfallen på försening i behandlingen vid en komplicerad graviditet, eller en sjukdom som förvärras under graviditeten. Kvinnor med till exempel hiv, cancer eller hjärtproblem nekas ofta behandling under graviditeten, eftersom det finns en risk att fostret skadas. För första gången sedan 1986 har även flera kvinnor dött av utomkvedshavandeskap i Nicaragua. Detta på grund av att vissa läkare misstolkat den nya abortlagen, trots att utomkvedshavandeskap räknas som obstretiskt akutfall och inte abort.
I en analys av mödradödlighet gjord av hälsoministeriet framkom att en av de vanligaste dödsorsakerna för unga gravida var intag av gift.
– Vi ser många fall där våldtagna flickor tagit livet av sig. Våldtäkten och tvånget att fullfölja graviditeten gör att många inte ser andra lösningar, säger Marta Blandón.

Wendy Flores arbetar på CENIDH, centrum för mänskliga rättigheter i Nicaragua. Hon berättar om fallet
”Maria”, en flicka på 11 år som blev gravid efter incest. Hon var helt undernärd och hade problem med lungor, hjärta och njurar.
– Hennes hälsotillstånd var så dåligt att de var tvungna att göra ett kejsarsnitt. När de till slut lyckades och barnet föddes friskt beskrev president Daniel Ortegas fru barnet som Guds välsignelse. På så sätt gjordes våldtäktsmannen till helgon. Det gjordes aldrig någon utredning av brottet.

Marta Blandón ser inget hopp om att lagen skulle ändras.
Foto: Elin Sahlin

Enligt Marta Blandón är det omöjligt att veta hur många kvinnor som gör illegala aborter, eftersom det inte finns tillförlitliga data. Tidigare var det möjligt att använda läkemedel mot gastrit för att avbryta en graviditet.
– Sedan hösten 2011 är import av dessa läkemedel förbjuden. Vi förutspår att detta kommer att öka dödsfallen då fler tvingas använda riskfyllda metoder, säger Marta Blandón.

Kvinnor som gör abort riskerar upp till två års fängelse och läkare upp till tre års fängelse samt fem års yrkesförbud. Ännu har ingen blivit fängslad, dock har några kvinnor som gjort abort fått sex månaders utegångsförbud.
– Vi har anmält till Högsta domstolen att lagen bryter mot fundamentala rättigheter som rätten till liv, hälsa, rätt att leva utan våld samt respekt för varje människas integritet, berättar Marta Blandón.
FN:s kommitté mot tortyr har kritiserat abortförbudet och totalt har sju olika FN-instanser gett rekommendationer till Nicaragua, däribland barnrättskommittén som menar att lagen måste revideras då det inte är rimligt att våldtagna flickor tvingas fullfölja graviditeten. Regeringen har inte svarat på kritiken.

Jag talar med en läkare inom obstretisk medicin som vi kan kalla Ricardo eftersom han vill vara anonym.
– Förbudet mot terapeutisk abort hindrar läkare att agera efter medicinska riktlinjer. Om en kvinna får för tidig vattenavgång, till exempel i vecka 16, får vi inte avbryta graviditeten förrän fostret har dött vilket kan ta flera dagar. Under tiden kan kvinnan få en allvarlig infektion.
Andra exempel han ger där abort borde vara tillåtet är fall där fostret har så grava missbildningar att det inte kommer att överleva, till exempel foster med anencefali, avsaknad av storhjärna. De kan födas levande men dör oftast inom de första levnadstimmarna.

”Ricardo”, liksom de flesta på sjukhuset där han arbetar, har valt att fortsätta att följa de medicinska riktlinjerna, även om det innebär att han riskerar sin frihet och karriär som läkare.
– Rätt ofta måste jag ta hand om fall där terapeutisk abort gör det möjligt att rädda en kvinna just i det ögonblicket för att undvika att hon dör eller får allvarliga komplikationer.
Läkaren menar att de diagnoser han nämnt snuddar vid själva kärnfrågan till problemet med abortförbudet:
– Om du gör det du måste som en god läkare, bryter du mot lagen. Eller så följer du lagen men gör inte vad du borde som läkare.

Text: Elin Sahlin

Fakta/Abortförbudet

• Läkare kan enligt lagen straffas med 1–3 års fängelse plus 2–5 års förbud att arbeta inom läkaryrket. För skador på fostret (även oavsiktliga) riskerar de 2–5 års fängelse plus 2–8 års förbud att arbeta inom vårdyrket. Kvinnor som gör abort kan få 1–2 års fängelse.
• Enligt FN är förbudet ett brott mot kvinnors reproduktiva rättigheter, rätt till hälsa och liv samt mot tortyrförbudet eftersom kvinnor tvingas fullfölja graviditeten efter en våldtäkt.
• Amnesty International kräver att Nicaragua avskaffar paragraf 143, 145, 148, 149 i brottsbalken.
• Enligt Rättsmedicinska Institutet i Nicaragua rapporterades år 2010 4 764 fall av sexuellt våld. Av dessa var
4 000 flickor under 18 år, varav 1 371 var 10 år. Det beräknas att cirka 300 kvinnor under 18 år varje år blir gravida efter att ha utsatts för våldtäkt.

Reportage | 2012-10-17
Även publicerad i AmnestyPress #3/2012