Livslust mot dödshot

ledare | 2001-06-26

De senaste månaderna har i genomsnitt 19 personer dödats varje dag i politiskt motiverat våld i Colombia. Att färdas mellan olika städer är förenat med stora risker. Överallt sätts det upp vägspärrar, av gerillan, paramilitären eller av armén. Vad som händer dem som stoppas i vägspärren blir en latinamerikansk form av rysk roulett i vilken livet är insatsen. De som beordrar, planerar och utför morden ställs inte inför rätta och straffriheten gör att de kan fortsätta att begå övergrepp.

Den USA-finansierade Plan Colombias syfte sägs vara att bekämpa kokaodlingarna, men den tycks drabba framför allt civilbefolkningen. Besprutningen av kokaodlingarna tar död på alla andra grödor. Följden blir att befolkningen tvingas fly, både på grund av sina förstörda åkrar och från de politiska förföljelserna. Närvaron av någon grupp – armén, gerillan eller paramilitären – på den egna marken är tillräckligt skäl för att betraktas som medhjälpare och därmed som någon som förtjänar att dö.

Att i denna politiska situation arbeta för de mänskliga rättigheterna är givetvis förenat med stora risker. Många människorättsaktivister har mist sina liv till följd av att de krävt att landets lagar ska respekteras och att internationella överenskommelser ska följas.

Nyligen besökte Amnestyfonden Colombia. Syftet med vår resa var att följa upp en del av de biståndsprojekt som arbetar med att skydda människorrättsaktivister och hjälpa dem att lämna landet när deras liv är i fara.

Ironiskt nog kan en människorrättsaktivist i Colombia genom ett statligt skyddsprogram få tillgång till en skottsäker väst, en bomb-detektor till kontoret eller till och med en livvakt, utan att detta på någon sätt vare sig garanterar MR-aktivisternas liv eller verksamhet. Staten kan av allt att döma inte ge medborgarna det skydd de behöver

I den kaotiska situation som idag råder i Colombia förvånas man av det mod och den övertygelse som man möter hos människorrättsaktivisterna. Ja, skrattet och livslusten tycks också vara ännu ett vapen som människorättsaktivisterna använder sig av för att fortsätta arbetet trots de ofta förekommande dödshoten.

Låt oss fortsätta att ge människorättsaktivisterna i Colombia vårt stöd. Låt oss fortsätta att kräva att de ansvariga för alla övergrepp ställs inför rätta. Låt oss kräva att den statliga ironin ersätts med en rättsstat.

Carlos Figueredo, ordförande i Svenska Amnestyfonden

ledare | 2001-06-26