Klartecken till Libyen från ICC

Den 11 oktober beslöt ICC, internationella brottmålsdomstolen, i Haag att Libyen kan ställa Abdullah al-Senussi inför rätta. Han var säkerhetschef under Moammar Khadaffis styre i Libyen och har varit efterlyst av ICC då han misstänks för brott mot mänskligheten under inbördeskriget i Libyen år 2011. ICC i sitt beslut hänvisar till Romstadgan som säger att domstolen i Haag bara ska vara en sista utväg när ett land inte själv kan genomföra rättegångar.

Reportage | 2013-10-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013
Tawargha ligger öde sedan hela befolkningen fördrivits efter Khadaffis fall.

Tawargha ligger öde sedan hela befolkningen fördrivits efter Khadaffis fall. Foto: Amnesty International

Amnesty International har ifrågasatt om Libyen är kapabelt att genomföra korrekta rättegångar men ICC gör en annan bedömning. En Amnestydelegation fick i september möjlighet att träffa Abdullah al-Senussi och Saif al-Islam, som också är eftersökt av ICC. Ingen av dem har tillgång till advokat och Saif al-Islam hålls fängslad av en milisgrupp på hemlig plats i Zintan.

Abdullah al-Senussi flydde 2011 från Libyen till Mauretanien. Enligt Mark Kersten, som driver bloggen Justice in Conflict betalade Libyen 200 miljoner dollar, drygt 1,3 miljarder kronor, för att få al-Senussi utlämnad i september 2012.

Mark Kersten påpekar också att intresset från FN:s säkerhetsråd, och då speciellt Storbritannien, Frankrike och USA, att få rättegångar i Haag istället för i Libyen har varit obefintligt. En rättegång i Haag skulle kunna bli besvärande då al-Senussi troligen skulle vilja ta upp de goda förbindelser Libyen hade med västmakterna fram tills upproret i februari 2011.

Ben Emmerson, den brittiske advokat som av ICC har utsetts att representera Abdullah al-Senussis intressen, har ännu inte fått träffa sin klient. Enligt The Guardian befarar Emmerson att en rättegång i Libyen kommer bli ”en kort och summarisk process som resulterar i fällande dom och avrättning”.

Den 23 oktober väntas Amnesty publicera en rapport om villkoren för de 40 000 människor som fördrevs från staden Tawargha hösten 2011.

Invånarna anklagades för att ha stött Khadaffi och har inte tillåtits återvända hem. Libyen är nu inne i sin värsta politiska kris sedan Khadaffi störtades. Laglösheten är utbredd, rättssäkerheten obefintlig och det uppskattas att minst 8 000 personer hålls fängslade sedan krigsslutet i oktober 2011.

Ulf B Andersson

Reportage | 2013-10-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013