Rättvisa, inte hämnd

ledare | 2001-10-17

Det här var tänkt att bli ett positivt nummer av Amnesty Press. Ett nummer som skulle berätta om hur ett litet folk efter 24 års brutal ockupation, där en del har uppskattat antalet dödsoffer till 200 000 personer, nu är på väg mot friheten. Det skulle bli ett nummer där jag hoppades att ni som läsare skulle kunna glädjas med María Elena Montero, en av de hundratals fångar som nu kommit ut ur fängelserna i Peru. Utanför japanska ambassaden i Lima samlas nu demonstanter för att kräva att landets förre president Alberto Fujimori ska utlämnas och ställas inför rätta för det som hände under 1990-talet.

I detta nummer skulle också Amnestys medlemmar få information om det internationella rådsmöte i Senegals huvudstad som lyckades ena de olika viljorna och nå fram till en kompromiss som innebär att Amnesty-rörelsen de kommande åren kommer att beträda obruten mark.

Detta material finns förvisso att läsa i detta nummer av Amnesty Press

Men detta nummer har gjorts i skuggan av terrorattacken i USA den 11 september. Världen blev på några timmar till en mycket mer osäker plats. Den anonyma terrorismen visade sig vara ett dödligt hot där det inte behövdes några högteknologiska vapen för att döda tusentals människor.
I efterspelet efter terrorattacken har nya allianser skapats och president George W Bush har växlat mellan Vilda Västern-språk och statsmannalik återhållsamhet. Vi skymtar konturerna av en ny världsordning.

För Amnesty har gamla välkända frågor blivit än mer aktuella.

Frågan om dödsstraff ställs på sin spets när EU ifrågasätter om de skyldiga bakom terroristdådet skulle kunna utlämnas till USA om de grips i något EU-land.

De medborgerliga rättigheterna riskerar att naggas i kanten när terrorismen bekämpas.
Och denna höst är det få politiker som vågar ta ord som ”En generös flyktingpolitik” i sin mun. Medan den redan svåra flyktingsituationen i Afghanistan nu är på väg att förvärras stängs gränser i närområdet och i Europa och Australien vidtas åtgärder för att stänga asylsökande ute.

”Rättvisa, inte hämnd” har varit Amnesty Internationals krav efter attacken i USA. Tillsammans med andra MR-organisationer har Amnesty en mycket viktig uppgift i att alltid, oavsett de stämningar som finns i samhällen i kris, framhålla att mänskliga rättigheter måste respekteras. Det kan vara en obekväm position, men på lång sikt den enda möjliga vägen för att världen ska slippa nya 11 september.

Ulf B Andersson, redaktör Amnesty Press

ledare | 2001-10-17