Venezuela : Ex-general åter isolerad

Fatta Pennan | 2017-09-27
Även publicerad i AmnestyPress #3/2017

Den tidigare generalen och försvarsministern Raúl Isaías Baduel hålls återigen isolerad hos den nationella underrättelsetjänsten i Venezuelas huvudstad Caracas. Han har suttit fängslad sedan 12 januari men fördes bort från sin cell 8 augusti och hans familj har bara träffat honom en gång, 31 augusti och oroas över hans hälsotillstånd.
Baduel satt fängslad 2009-2016, dömd för korruption, sedan han år 2007 hade avgått som försvarsminister och brutit med dåvarande presidenten Hugo Chávez.

Skriv till:
Ministro de Interior y Justicia
Gen. (Ej.) Néstor Luis Reverol Torres,
Ministerio del Interior y Justicia,
Avenida Urdaneta Esquina de Platanal,
Edificio Interior y Justicia,
Despacho del Ministro,
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 506 1685

Señor Ministro,

Permítame expresar mi preocupación por Sr. Raúl Isaías Baduel, quien según informes se encuentra incomunicado en las instalaciones del SEBIN en Caracas. Ha sido negado el acceso a su familia y abogados, y tampoco se ha permitido entrega de comida y medicación que necesita.

Sr. Baduel fue encarcelado en 2009 por una serie de delitos que aparentemente son de motivación política, dada su oposición pública a las políticas gubernamentales. Después una temporada en libertad condicional fue encarcelado de nuevo en enero pasado.

Pido a las autoridades que faciliten de inmediato información sobre la integridad física y mental de Sr. Baduel, y que garanticen que su integridad sea protegido.

Además pido que concedan de inmediato a Sr. Baduel acceso libre y privado a su familia y a abogados de su elección.

Las autoridades tienen que garantizar que se respetan plenamente los derechos de Sr. Baduel, especialmente su derecho al debido proceso.

Sinceramente,

Sammanfattning av brevet på svenska:
Låt mig uttrycka min oro för Raúl Isaías Baduel, som enligt uppgift hålls isolerad på SEBIN i Caracas. Han har nekats tillgång till sin familj och advokater, och har inte heller tillåtits att få den mat och medicin som han behöver.

Herr Baduel fängslades 2009 för en serie brott, som anses vara politiskt motiverade med tanke på hans öppna kritik mot regeringens politik. Efter en tid villkorad frihet fängslades han igen i januari.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart informera om herr Baduels fysiska och psykiska integritet och för att säkerställa att den skyddas.

Jag uppmanar er också att se till att herr Baduel får fri tillgång till familj och advokater efter eget val.

UA:194/17

Fatta Pennan | 2017-09-27
Även publicerad i AmnestyPress #3/2017