144 fackligt aktiva mördades förra året

reportage | 2007-09-18

Kränkningar av de fackliga rättigheterna fortsätter runt om i världen. Colombia är det land där de fackligt aktiva har det svårast, men även i många andra länder finns exempel på mord, misshandel och förföljelse. Vid en pressträff den 18 september presenterade LO, TCO och Amnesty den årliga rapporten över kränkningar av fackliga rättigheter, som ges ut av Internationella Fackliga samorganisationen, IFS.

Det var en dyster bild som gavs av klimatet för de som vill arbeta fackligt. Antalet mördade har ökat från tidigare år. Under 2006 dödades 144 fackligt aktiva personer. 800 misshandlades och över 14 000 kränkningar av de fackliga rättigheterna anmäldes. Mörkertalet är antagligen stort eftersom många inte vågar anmäla av rädsla för nya övergrepp.

  • Det är alltid regeringen som är ansvarig för att de fackliga rättigheterna respekteras, sade Keth Thapper på LO.

- Vi måste utveckla försvaret för att stå upp för de fackliga rättigheterna, sade Keth Thapper på LO.
Bild: Ida Lindström

FN:s fackorgan ILO har 176 medlemsländer och av dem har nästan 50 ratificerat de grundläggande ILO-konventionerna. Men flera av dessa länder bryter mot dem. Rapporten behandlar två av ILO-konventionerna, nämligen rätten att organisera sig fackligt och rätten att förhandla. De fackliga rättigheterna är en del av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Keth Thapper sade att det är en begynnande trend att kränkningarna också ökar i Europa.
- Många regeringar inom EU är högerregeringar och det är antagligen därför som klimatet för fackliga rättigheter har blivit sämre.

I Vitryssland, som är Europas enda diktatur, kan man tekniskt sett starta en fackförening men de motarbetas på alla möjliga sätt. Arbetsgivarna som gärna vill ha en god relation till president Lukachenko, ser till att de inte har någon möjlighet att utföra sitt fackliga arbete.

Av de som mördades förra året var över hälften colombianer. Colombia är ett av de farligaste länderna att jobba fackligt i. De som ändå försöker kan drabbas av dödshot och tortyr för att de ska sluta jobba fackligt. Sedan år 2000 har minst 852 fackligt aktiva personer mördats där. Amnesty har en pågående kampanj om kränkningarna av de fackliga rättigheterna i Colombia.

  • Kampanjens syfte är att få den colombianska regeringen att fullfölja sina skyldigheter och att få ett slut på straffriheten, sade Amnestys generalsekreterare Lise Bergh.

- Det är otroligt få som ställs inför rätta när det gäller brott mot mänskliga rättigheter, sade Amnestys generalsekreterare Lise Bergh.
Bild: Ida Lindström

Få ställs inför rätta i Colombia när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna och det blir en signal till förövarna att det bara är att fortsätta. Amnesty kräver också att paramilitären ska avmobiliseras. Meningen är att politiker ska ta upp detta med sina kollegor, men även att enskilda medlemmar i Amnesty skriver brev till colombianska myndigheter.

  • Det går att göra något åt det här. Vi samarbetar med fackliga organisationer och vi har en specialgrupp som arbetar mot kränkningar av fackliga rättigheter, sade Lise Bergh.

Zimbabwe är ett annat land där klimatet för de som vill jobba fackligt är svårt. President Robert Mugabe håller landet i ett järngrepp. I augusti 2006 misshandlades och arresterades Wellington Chibhebhe, generalsekreterare i ZCTU som är en motsvarighet till svenska LO. Den 13 september 2006 skulle demonstrationer hållas. Trots att demonstrationerna hade utlysts i förväg var alla vägar blockerade och flera demonstranter greps och misshandlades. Även denna gång var Wellington Chibhebhe bland de gripna. Han och flera andra nekades läkarvård under de första 36 timmarna. Den 19 september 2007 har en ny strejk utlysts. Det blir nästa test för att se hur myndigheterna kommer att agera.

Den fackligt aktive Wellington __Chibhebhe misshandlades vid en demonstration.
Bild: Privat/AI

Amnesty utlyste en blixtaktion för de fängslade zimbabwierna i september förra året. De släpptes vilket visar att det går att göra något.

Lars Bengtsson, internationell sekreterare på TCO, berättade att Australien kraftigt har undergrävt arbetsrätten i landet. De hade tidigare en liknande arbetsrätt som Sverige. De har nu gett individuella anställningsavtal hög status i stället för kollektivavtal. Det gör att de anställda får sämre villkor.

  • Det är oroväckande att det land som hade bäst arbetsrätt i regionen nu försämrar den. Andra länder som redan har ett dåligt fackligt klimat kan påverkas av detta, sade Lars Bengtsson.

- Vitryssland respekterar inte de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, sade Lars Bengtsson, internationell sekreterare på TCO.
Bild: Ida Lindström

Vid pressträffen påpekade alla vikten av att rika fackliga organisationer höjer ribban. LO och TCO hjälper fackförbund i fattiga länder. Av 153 länder i IFS är det ungefär 20 stycken som ger bidrag. IFS har även en solidaritetsfond.

  • Vi måste öka vårt stöd. Men vi måste också försvara mänskliga rättigheter i Sverige för det är även ett försvar för mänskliga rättigheter i andra länder, sade Lars Bengtsson.

LO och TCO är inte nöjda med den svenska regeringens arbete. De menade att regeringen är alldeles för försiktig och skulle i stället vilja att Sverige påverkade andra länder mer. Förra veckan besökte den colombianske utrikesministern, Fernando Araújo Perdomo, Carl Bildt men han förvarnade inte de fackliga organisationerna som då inte fick någon möjlighet att träffa utrikesministern.

  • Det tror vi var medvetet gjort eftersom Bildt visste att vi hade mycket kritik, sade Keth Thapper.

Däremot har de vid tidigare tillfällen fått framföra sin kritik både vid colombianska besök i Sverige och vid möten med den colombianske ambassadören. Både LO och TCO samarbetar även med Svenskt Näringsliv i Colombia.

  • Det finns inte mycket ljusglimtar i rapporten men Oman har fått en lagstiftning som ger dem rätt att bilda fackföreningar och att förhandla. Och i Bulgarien infördes ett strejkförbud men efter påtryckningar från omvärlden drogs det tillbaka, sade Torbjörn Strandberg från LO-TCO:s Biståndsnämnd.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Medlemmar i Cosatu demonstrerar i Johannesburg, Sydafrika.
Bild: APGraphicsBank

Läs mer: Colombia värsta landet för fackligt aktiva (Amnesty Press 27 september 2006)

Text: Lisa Olsson

===

Små ljusglimtar bland mord, hot och avsked

Över hela världen utsätts fackligt aktiva för förföljelse. Det konstateras i årsrapporten över kränkningar av de fackliga rättigheterna som har sammanställts av IFS, Internationella fackliga samorganisationen, som numera är den svenska förkortningen för ITUC.

ITUC bildades förra hösten när Fria fackföreningsinternationalen gick samman med WCL, en facklig international med kristet ursprung. I Sverige ingår LO, TCO och Saco i IFS som totalt finns i 153 länder och har 168 miljoner medlemmar.

Årsrapporten, som omfattar 2006, innehåller en katalog land för land på olika former av repressalier mot fackföreningar och fackligt aktiva. Nedan följer en kort axplock ur årsrapporten.

Mellanöstern : Små strimmor av hopp

I Mellanöstern saknar löntagare i stor utsträckning fackliga rättigheter, men några små framsteg kunde ändå rapporteras under 2006. I Oman har en politisk liberalisering inletts och i ett dekret meddelades att löntagare fick rätt att bilda fackföreningar, förhandla om kollektivavtal och en viss begränsad strejkrätt. I Förenade arabemiraten presenterades ett förslag om att tillåta bildandet av fackföreningar men det hade inte antagits innan året var slut. I Bahrain kom dubbla budskap från regeringen som både förbjöd strejker inom många områden och avskedande av fackliga aktivister. I Saudiarabien har en ny arbetsmarknadslag trätt i kraft men strejker och fackföreningar är fortfarande förbjudna.
I Palestina har konflikten med Israel och inbördesstriderna mellan palestinska fraktioner gjort det omöjligt för palestinierna att använda några fackliga rättigheter. Fackföreningsrörelsen PGFTU drabbades också av direkta angrepp. I oktober 2006 tog sig en grupp maskerade män in på ett lokalt PGFTU-kontor i Gaza och fyra personer sårades av en handgranat innan angriparna satte eld på lokalerna.
Många migrantarbetare finns i regionen och unga kvinnor i hushållssektorn är mest utsatta. I Kuwait drabbas de av förföljelse om de lämnar sina arbetsgivare som i regel lägger beslag på deras pass.

Afrika: Kraftigt våld mot fackliga demonstranter

I kölvattnet av demokratiseringen under 1990-talet på den afrikanska kontinenten har fackföreningarna blivit alltmer stridbara och är en viktig politisk aktör i en rad länder. Men fackföreningarna möter motstånd och i rapporten konstateras att ”oproportionerligt kraftigt våld” riktades mot fackliga demonstranter och strejkande arbetare i flera länder.
I Sydafrika öppnade polisen i Kapstaden eld mot strejkande sjukvårdsanställda och åtta fackföreningsledare fick läggas in på sjukhus sedan polisen brutit upp en demonstration i solidaritet med fackföreningarna i Swaziland.
I Marocko är fackföreningar tillåtna men restriktioner finns vilket bland annat drabbar textilindustrin, som domineras av kvinnliga arbetare. Den 12 december avskedades 486 arbetare, de flesta kvinnor, vid Dewhirst Ladieswear i Tanger sedan de hade deltagit i en strejk i protest mot låga löner, sexuella trakasserier och att fackföreningsanslutna arbetare diskrimineras.
Den 29 juni dödades Moustapha Laaraj, generalsekreterare i kommunanställdas fackförening i Tiflet när polisen stoppade en demonstration i Rabat den 29 juni.
I Guinea blev det allt farligare att bedriva facklig verksamhet. När landets två största fackliga centralorganisationer arrangerade två landsomfattande strejker svarade säkerhetsstyrkorna med oproportionerligt våld och i rapporten sägs att trovärdiga källor uppgav att 20 personer dödades. Fackliga ledare och aktiva hotades också till livet. Rapporten omfattar vad som hände under 2006 men krisen i Guinea fortsatte i början av 2007 när fackföreningarna utlyste generalstrejk som bemöttes med våld

I Djibouti fortsatte myndigheterna kränka de fackliga rättigheterna. Fackliga ledare greps regelbundet och utsattes för trakasserier. Hassan Cher Hared, internationell sekreterare i centralorganisationen UDT, tvingades till sist lämna landet då han fruktade för sitt liv. I Mauritius använde polisen batonger mot kvinnliga arbetare som sittstrejkande på en textilfabrik.
I Egypten, Libyen och Sudan saknas reell föreningsfrihet och i Ekvatorialguinea är diktaturen så absolut att fackliga rättigheter helt saknas.

Asien: 33 fackligt aktiva mördade i Filippinerna

I rapporten beskrivs hur Filippinerna har blivit ”ett nytt Colombia i Asien” där minst 33 fackligt aktiva mördades under 2006. Andra kidnappades och utsattes för tortyr medan ett klimat av straffrihet råder för den som attackerar fackligt aktiva. Den filippinska polisen och armén anklagas för att tillsammans med allierade milisstyrkor ha legat bakom de flesta morden.
Flera interna väpnade konflikter pågår sedan många år tillbaka i Filippinerna, däribland det väpnade uppror som leds av kommunistpartiet CPP och dess väpnade gren NPA. Företrädare för regeringen och armén utpekade offentligt fackföreningsledare och aktiva inom det civila samhället som ”kommunister” vilket satte deras liv i fara.
Amnesty konstaterade att ”morden utgör ett mönster av politiskt motiverade utomrättsliga avrättningar” och den internationella kritiken tvingade president Gloria Arroyo att tillsätta en kommission för att utreda morden. I rapporten konstateras dock att vid årsskiftet hade ännu ingen åtalats för de hundatals utomrättsliga avrättningar som ägt rum sedan 2001.

I flera länder användes ligister som företagsledningar hyrt in för att attackera arbetare som protesterade eller strejkade. I Indonesien misshandlades en facklig ledare på en möbelfabrik och i Kambodja blev tre fackliga ledare på en klädfabrik överfallna vid tre olika tillfällen. I Bangladesh öppnade polisen eld mot strejkande arbetare på en klädfabrik i en frizon.
I Kina tillåts inga fristående fackliga aktiviteter utanför den officiella fackföreningsrörelsen som kontrolleras av kommunistpartiet. Över 100 löntagare greps och häktades sedan de hade varit inblandade i kollektiva protestaktioner. I Burma fortsatte det hårda förtrycket och fem aktivister greps och dömdes till långa fängelsestraff sedan de hade lämnat information till den förbjudna fackliga centralorganisationen FTUB som arbetar underjordiskt.

Amerika: Avsked och gripanden

Colombia - med 78 mord på fackligt aktiva under 2006 - fortsätter vara det farligaste landet i världen för fackföreningsmedlemmar. Men antifackliga trakasserier och övergrepp förekommer i många andra amerikanska länder. I Mexiko dödades två gruvarbetare när polis sattes in mot strejkande arbetare. Under andra halvan av året fortsatte krisen i Oaxaca där bland annat lärarfacket SNTE utsattes för en hård repression. Avsked av arbetare som försökte bilda fackföreningar rapporterades bland annat från Honduras, Argentina och Dominikanska republiken.

Arbetare på bananplantager utsattes för antifackliga trakasserier och arbetsgivarna i frizonerna förblev fientligt inställda till fackliga organisationer. På Bahamas förhindrades kasinopersonal att bilda en fackförening.

Europa: Antifackligt klimat

I Europa klagade en rad fackliga organisationer över ett allmänt antifackligt klimat. Vitryssland utgjorde ett särfall där det praktiskt taget är omöjligt att organisera sig utanför den statligt kontrollerade centralorganisationen FPB men även från Turkiet, Moldavien, Litauen och Bosnien-Hercegovina kom rapporter om svårigheter för oberoende fackföreningar. I Polen avskedades arbetare när de försökte bilda fackföreningar. I Azerbajdzjan krossade det multinationella batteriföretaget REMCO fackföreningen vid företaget genom att göra 700 arbetare övertaliga.

Text: Ulf B Andersson

Läs också:

Burma: Fackliga aktivister dömda till 28 års fängelse (Amnesty Press 11 september)

Iran: Fackliga ledare greps i Teheran (Amnesty Press 11 augusti 2007)

reportage | 2007-09-18