IXCHEN – i solidaritet med kvinnor i Nicaragua

reportage | 2010-12-13

En ung flicka som utsatts för sexuellt våld tröstas av en kvinnorättssadvokat.
Bild: Grace Gonzalez

I Nicaragua är all form av abort olaglig. Det innebär att även ett barn som våldtagits eller utsatts för incest kriminaliseras om hon gör abort. Sexuellt våld mot unga flickor och ungdomar är vanligt enligt undersökningar men exakt hur många som utsätts är det ingen som vet. Amnesty Press träffade Argentina Espinoza som är verksamhetschef för frivilligorganisationen IXCHEN som bland annat informerar unga flickor om deras rättigheter. Verksamheter som IXCHEN drivs till stor del av ideella krafter och internationella donationer. – Ibland är det svårt men vi nekar aldrig en kvinna som utsatts för våld hjälp, säger Argentina Espinoza.

I november släppte Amnesty International rapporten Listen to their voices and act som åskådliggör hur barn, framför allt flickors, rättigheter kränks. Rapporten är en del i Amnestys Demand Dignity kampanj och belyser det sexuella våldet mot flickor. Under tre dagar i december bjöd Amnesty in till seminarier i Göteborg, Malmö och Stockholm dit Argentina Espinoza från Centro de Mujeres, IXCHEN bjöds in för att berätta om det utbredda sexuella våldet i Nicaragua.

Amnesty Press träffade Argentina Espinoza när hon besökte Stockholm. Med hjälp av tolken Ernesto Katzenstein berättar hon att Amnetys kampanj är väldigt viktig och att hon tror att påtryckningarna kommer ge effekt. Argentina Espinoza har varit engagerad i människorättsfrågor sedan hon flyttade från landsbygden för att studera. Hon deltog i den nicaraguanska revolutionen i slutet av 1970-talet och började engagera sig i sociala frågor men insåg att man behövde jobba med de här frågorna lite mer ”handfast”. Hon har nu jobbat i 15 år som människorättskämpe på IXCHEN för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld och sexuella övergrepp.

IXCHEN grundades 1989 av en före detta politiker som tyckte att det fanns ett behov av specifik hjälp för kvinnor.

Argentina Espinoza är verksamhetschef på frivilligorganisationen IXCHEN. Deras slagord är: ___IXCHEN är med dig.___ Argentina Espinoza tycker att man lyckats att nå ut med det budskapet och att kvinnor upplever solidaritet genom dem.
Bild: Eva Wikdahl

Stiftelsen har **urbana mottagningsenheter och fem stycken på landsbygden. Verksamheten inriktas på hälsa och omhändertagande av våldsoffer. På centren erbjuds kvinnor som blivit utsatta för våld stöd, man ger familjeplanering, information om hälsa och förebyggande av cancer genom cellprov.
- För de kvinnor som utsatts för våld är det gratis och de enheter som finns på landet är också gratis men de är helt beroende av finansiärer. För cellprov tar vi en liten avgift men det är en fjärdedel av priset man får betala på marknaden, förklarar hon.

Bristen på program för att komma tillrätta med sociala attityder som är accepterande mot sexuella övergrepp mot kvinnor ökar stigmatiseringen sammankopplat till övergreppen. Detta innebär, enligt Amenstys rapport, att brotten inte anmäls och istället blir offren de ”skyldiga”.

2007 avskaffades Nationella Kommissionen för övergripande hälsa och skydd för barn, CONAPINA vilket var den enda officiella instansen **där personer från regeringen och representanter från frivilligorganisationer kunde samverka i frågan kring frågor som rör våld mot barn eller där barn var inblandade. Det finns ännu inte någon motsvarighet till CONAPINA.
Familjeminister Marcia Ramírez tillbakavisar kritiken från Amnesty att Nicarugua försummar de mänskliga rättigheterna. Hon säger att man gjort framsteg men erkänner samtidigt att mycket fattas för att ge ett fullgott skydd för människor, rapporterade El Nuevo Diario den 26 november i samband med att amnestys rapport Hear their voices and act släpptes. Argentina Espinoza säger att regeringen avvecklade CONAPINA för att sedan starta liknade statliga organisationer för att kunna ha full kontroll och inblick i verksamheten.

De center och jourer som bland annat jobbar med reproduktiv hälsa och för att motverka våld är frivilligorganisationer som är helt beroende av att människor jobbar ideellt och internationella donationer. Argentina Espinoza berättar att en av de största utmaningarna för IXCHEN är just finansiering men att man under perioder utan ekonomiskt stöd fortsatt ändå:

  • Vi har väldigt engagerad personal och det händer att några fortsätter att jobba ideellt. Det viktigaste är att vi aldrig säger nej till en kvinna som kommer till oss och att kvalitén bibehålls på det vi gör.
    En annan utmaning är att få kvinnor att ta tillvara på sina rättigheter. För att stärka kvinnorna utbildar vi dem och tillägger att vikten av hälsa inte kan understrykas tillräckligt mycket, tillägger hon.

Arbetet på IXCHENs mottagningar går ut på att bedöma vad personen har för behov. När en person först kommer dit får hon träffa en sjuksköterska som ger rådgivning om exempelvis hälsa och preventivmedel. Det görs en riskanalys av personen för att undersöka om hon löper risk för att utsättas för våld. IXCHEN har idag ingen särskild mottagning för minderåriga men även barn är välkomna. För att kunna fokusera mer på barn söker IXCHEN ekonomiskt stöd, förklarar Argentina Espinoza.

Välkomstskylt på IXCHEN:s center i Managua, Nicaraugua. Bild: Grace Gonzalez
Amnetys rapport lyfter även fram hur lagstiftning i Nicaragua försvårar situationen för landets flickor och kvinnor. 2006 infördes totalförbud mot abort och två år senare kriminaliserades det. FN:s kommitté för barns rättigheter har påpekat att lagar som förhindrar våldtäktsoffer och barn som utsatts för incest tillgång att göra en säker abort är ett brott mot FN:s konvention om barns rättigheter. Genom att kriminalisera aborter kriminaliseras även de som vill göra abort och hälsovårdpersonal som utför

aborten. Som i många andra länder innebär en lagändring inte att aborter inte äger rum. Däremot ökar riskerna för komplikationer vid aborter eftersom de måste utföras under osäkra omständigheter.
Argentina Espinoza berättar att lagen begränsar IXCHEN:s arbete eftersom de enligt lag är förbjudna att hjälpa de som kommer till dem och vill göra abort:
- Innan lagen infördes kunde vi följa med flickorna till ett sjukhus om de ville göra abort. Vi hjälpte dem att förklara situationen för läkarna, men det kan vi inte idag.

Rapporten visar att det finns en negativ attityd mot kvinnor och flickor samtidigt som en misstro till rättsväsendet gör att personer som utsatts för övergrepp undviker att ta kontakt med polis. De som väljer att anmäla övergrepp stöter ofta på misstro och okunskap från exempelvis polis och tjänstemän som inte behandlar ärendet på ett korrekt sätt. Vilket kan bero på att de riktlinjer som getts inte implementeras i verkligheten. Brist på ekonomiska medel för polisen kan också innebära ett hinder. Många flickor vet inte heller att de utsätts för brott och riskerar i värsta fall att förskjutas av sina egna familjer. 2008 infördes lagen mot våldtäkt, sexuellt utnyttjande, incest och sexuella trakasserier. Men lagen tillämpas inte i praktiken, menar Amnesty.

Familjeminster Marcia Ramírez hävdar i intervjun med tidningen El Nuevo Diario

att man arbetar för att myndigheter ska samarbeta för att minderåriga inte ska avfärdas om de vill göra en polisanmälan. Om ett barn
Informationsblad från IXCHENS:s. På framsidan står det ”Förändring börjar inom mig, att leva utan våld. Jag finns också ”
Bild: Grace Gonzalez
säger att det blivit utsatt för övergrepp så ska en psykosocial utredning göras och om det finns behov ska ett skyddat boende erbjudas. Samtidigt påpekar hon att allt inte är gjort än och det är svårt eftersom processerna bryter ner de gamla traditionerna:
- Men det finns en politisk vilja för att man ska stärka och utbilda personal som jobbar med de här frågorna, säger hon till El Nuevo Diario.

Att arbeta mot machokulturen och balansera maktförhållanden mellan män och kvinnor i samhället är viktigt menar Argentina Espinoza. Genom utbildningsinsatser som seminarier och läromedel kan man erbjuda unga män en annan bild av sexualitet och förändra mäns förhållande till kvinnor.
- Det handlar mycket om mäns självbild och det är en jätteviktig del i IXCHEN:s utbildningsprogram, förklarar Argentina Espinoza.

Det är lättare för IXCHEN att påverka exempelvis lärare och kommunalpolitiker på lokal nivå än att påverka på riksnivå. Eftersom lärare har möjlighet att påverka barnen så är de en viktig del för att kunna förändra gamla normer:
- Det är när man lyckas lokalt som man även kan påverka på riksnivå.

Eva Wikdahl

Läs mer

Amnestys rapport Listen to their voices and act

Länk till den nicaraguanska dagtidningen El Nuevo Diario, 26 november 2010 (på spanska) “No más abusos a niñas”

reportage | 2010-12-13