Dödsstraff i religionens namn?

Reportage | 2002-04-03
Även publicerad i AmnestyPress #2/2002

Kristna guvernörer verkställer dödsstraff i USA. I norra Nigeria utfärdar islamiska domare dödsstraff enligt sharia, sin tolkning av Koranen. Och i taoismens och buddismens Kina inför staten då och då antibrottskampanjer som innebär att människor straffas med döden för brott som annars leder till fängelse.
Dödsstraffet verkar inte vara bundet till någon livsåskådning. Men för att rättfärdiga dödsstraffet hänvisas ofta till budskap både i Koranen och i Bibeln. Svenska företrädare för protestantismen, katolicismen, judendomen och islam tolkar de våldsamma texterna i de gamla skrifterna på olika sätt.

”Jag tycker inte om dödsstraff.
Men att säga att det bör avskaffas
är att sätta sig över min Gud
och det är omöjligt för mig.”
Abd al Haqq Kielan,
ordförande i svenska islamiska samfundet

Abd al Haqq Kielan är imam och ordförande i Svenska islamiska samfundet. Han säger att alla har rätt till liv, men att man inte får göra vad som helst. Brott mot samhällets stabilitet och fortbestånd ger dödsstraff enligt Koranen. Abd al Haqq Kielan exemplifierar med äktenskapsbrott, landsvägsrån och vissa typer av mord.

I ett fungerande islamiskt samhälle ska dock ingen behöva dömas till döden. Ingen ska lockas till äktenskapsbrott och ingen ska behöva råna andra för att försörja sig själv.

– I ett samhälle där alla är trogna så gör det inget att otrohet är belagt med dödsstraff, säger Abd al Haqq Kielan. Då får straffen bara en avskräckande effekt. Men som världen ser ut idag kan man inte införa islamiska lagar utan måste ha humanare straff.

– Jag tycker inte om dödsstraff. Men att säga att det bör avskaffas är att sätta sig över min Gud och det är omöjligt för mig. Jag ställer mig bakom Koranen men vill att man ska hitta så många ursäkter som möjligt för att inte utdöma dödsstraffet, säger Abd al Haqq Keilan och tillägger att hans fru som också är muslim blir galen när han försvarar dödsstraffet eftersom hon är helt emot det.

Han anser också att en människa som blir oskyldigt dömd får upprättelse i paradiset och att den som inte sonar nu får göra det efter döden.

”Jag anser att man måste se
det Gamla testamentet i sitt
historiska sammanhang.
Då var det kanske rimligt
med dödsstraff, men det är det inte nu.”
KG Hammar, ärkebiskop
Ärkebiskop KG Hammar säger att Svenska kyrkan grundar sin tro på Gud och inte på texter.

– Livet är en gåva till varje individ och något ingen annan kan disponera. Grunden för människans värde är enbart att hon finns, inte vad hon gör, säger KG Hammar.

– Jag anser att man måste se det Gamla testamentet i sitt historiska sammanhang. Då var det kanske rimligt med dödsstraff, men det är det inte nu. Vi baserar vår syn på förståelse av Jesusgestalten och hans handlingar. Jesus säger aldrig något konkret om dödsstraffet, men han vill till exempel att man ska be för fienden och vända andra sidan till.

KG Hammar anser att straffsystemet i USA är en stor börda för den kristna världen och poängterar att man aldrig kan hämnas fram fred.

– Min är hämnden säger Herren. Det har jag funderat över efter den 11 september och jag tolkar det som att Herren uppmanar människan att inte hämnas utan att överlåta det.

Rabbinen Morton Narrowe vill också undvika hämnd eftersom det blir en ond spiral. Men han framhåller att man också måste skydda människor från dem som begår brott.

– När brottslingarna inte är farliga längre kan de släppas ut. Men det är ett stort ansvar att avgöra när det kan ske. Jag är inte glad för dödsstraff men om man tänker på samhällets försvar så kan det vara enda möjligheten, säger Morton Narrowe.

Enligt Talmud, judendomens tolkning av Bibeln som utgör den judiska läran, kan man inte döma till dödsstraff om den som begår brottet inte blivit varnad för att handlingen kan medföra dödsstraff. Därmed har man i praktiken gjort det omöjligt att utdöma dödsstraff.

Morton Narrowe säger ändå att det är omöjligt för en enskild rabbin att uttala sig för judendomen som helhet eftersom det inte finns en enda synagogorganisation.

Thomas Corry som är ekonom och är engagerad i den katolska freds- och människorättsrörelsen Justitia et pax kan däremot luta sig mot påvens uttalanden.

Enligt den katolska katekesen är dödsstraffet förbjudet i nästan alla fall och påven har i sina officiella brev skrivit att det inte finns någon situation som berättigar till dödsstraff.

– Det ligger ett straff i själva gärningen, säger Thomas Corry. Man kan se det som att det är straff nog att vara brottsling eftersom man då inte är en hel människa.

Fotnot: Alla de intervjuade kommer att medverka vid ett seminarium om religion och dödsstraffet arrangerat av Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraffet den 20 april i Stockholm.

Text: Teresa Lindstedt

Reportage | 2002-04-03
Även publicerad i AmnestyPress #2/2002