Regeringsbeslut i Sierra Leone: Gravida flickor har rätt att gå i skolan

Den 30 mars meddelade Sierra Leones president Julius Maada Bio att förbudet för gravida flickor att gå i skolan upphävs. Han utlovade också satsningar för inkludering av alla elever. Amnesty International välkomnade beskedet att diskrimineringen nu ”förpassas till historieböckerna”.

reportage | 2020-03-31
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020
President Julius Maada Bio meddelade den 30 mars att förbudet mot gravida flickor i skolan är upphävt.

President Julius Maada Bio meddelade den 30 mars att förbudet mot gravida flickor i skolan är upphävt. Foto: Statehouse.gov.sl

Den 30 mars meddelade Sierra Leones president Julius Maada Bio att förbudet för gravida flickor att gå i skolan upphävs. Han utlovade också satsningar för inkludering av alla elever. Amnesty International välkomnade beskedet att diskrimineringen nu ”förpassas till historieböckerna”.

I sitt budskap till nationen den 30 mars lovade Sierra Leones president Julius Maada Bio att hans regering förbinder sig till en ”radikal inkludering av varje medborgare oavsett av deras kön, etnicitet, förmåga, socioekonomiska eller andra omständigheter.”
– Vi har en moralisk och konstitutionell skyldighet att skydda flickor, sade Julius Maada Bio.

 Amnesty Press nummer 1/2019.

Amnesty Press nummer 1/2019.

Marta Colomer, tillförordnad biträdande Amnestychef för Väst- och Centralafrika, välkomnade beskedet från Sierra Leones regering:
– Gravida flickor får tillbaka sin värdighet och vi välkomnar tillkännagivandet från regeringen att förbudet för gravida att gå i skolan upphävs med omedelbar verkan. Det är en seger för de som oförtrutet har kampanjat för att denna stora förändring skulle bli verklighet.

Amnesty publicerade den 6 november 2015 rapporten ”Sierra Leone: Shamed and Blamed: Pregnant Girls’ rights at risk in Sierra Leone” där utestängningen av gravida flickor från skolundervisning belystes. Förbudet tillkännagavs i april 2015 under Ebolakrisen.

Judy Gitau, regional koordinator vid organisationen Equality Now, hoppades att upphävandet av förbudet skulle innebära en ny framtid för flickor i Sierra Leone:
– Det här är underbara nyheter. Det är ett erkännande i Sierra Leone att flickor har rätt att få undervisning; att flickor har rättigheter och att flickor är mänskliga varelser som är jämlika med sina manliga motsvarigheter i samhället.

Equality Now anmälde i maj 2018 tillsammans med Women Against Violence in Society (W.A.V.E.S) och Child Welfare Society i samarbete med Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) Sierra Leone till Ecowas-domstolen. Amnesty International biträdde anmälan som ”amicus curiae” (”vän till domstolen”).

Domstolen i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas.

Domstolen i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas. Foto: Ecowas Court of Justice

Sierra Leone är ett av 15 länder som ingår i Ecowas, Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap, som bildades 1975. Ecowas har en domstol med säte i Abuja, Nigerias huvudstad, som bland annat kan ta upp brott mot mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

Den 12 december 2019 slog domstolen fast att utestängningen av gravida flickor från undervisning stred mot en rad paragrafer i den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. Att flickorna undervisades i ”speciella” skolor utanför de statliga skolorna som var öppna tre dagar i veckan och bara undervisade i fyra ämnen, var diskriminering ansåg domstolen.

Domstolen beordrade Sierra Leone att upphäva förbudet. Regeringen beordrades också att motverka tonårsgraviditeter genom att ge sexualundervisning i skolan och att medvetandegöra samhällen om frågor rörande diskriminering.

Skolelever i huvudstaden Freetown (personerna på bilden har inget samband med artikelns innehåll).

Skolelever i huvudstaden Freetown (personerna på bilden har inget samband med artikelns innehåll). Foto: UNDP/C. THOMAS

I samband med Ebolakrisen 2014-2015 ökade antalet gravida tonåringar. Enligt Judy Gitau berodde detta på sexuellt våld som ökade då många vårdnadshavare dog under epidemin.

Domstolens beslut kan få följdverkningar på den afrikanska kontinenten, hoppas Amnesty.
– Det här ger ett klart budskap till andra länder som har liknande förbud, som Tanzania och Ekvatorialguinea, eller de som överväger att införa förbud, sade Marta Colomer.

Barnäktenskap är vanligt i Sierra Leone. En studie från FN:s barnorgan Unicef visade 2015 att 40 procent av flickorna var gifta när de fyllde 18 år. 28 procent av tjejerna i Sierra Leone mellan 15 och 19 år är gravida eller har fött barn.

Foto: Karta: Lotta Lundin

Förbudet mot gravida flickor i skolan har dock haft ett brett stöd, konstaterar Umaru Fofana, en av landets mest kända journalister, i en analys för BBC.

Memunatu Margao, affärsbiträde i huvudstaden Freetown, uttryckte besvikelse över regeringens beslut:
– Jag kommer inte tillåta att min dotter går i en klass när någon är gravid, det kommer ge ett dåligt inflytande.

Och Hannah Yambasu från W.A.W.E.S säger att det nu gäller att bevaka så att den nya politiken också genomförs i praktiken.

Skolelever i Sierra Leone (personerna på bilden har inget samband med artikelns innehåll).

Skolelever i Sierra Leone (personerna på bilden har inget samband med artikelns innehåll). Foto: MIWGEM/Twitter

Judy Gitau sade att regeringens beslut kom lägligt nu när Sierra Leone rustar för en ny epidemi där skolgången åter kommer påverkas.
Sierra Leone har hittills inte rapporterar några fall av det nya coronaviruset men den 31 mars höll president Julius Maada Bio ett TV-tal och meddelade att det första fallet har konstaterats, rapporterar Reuters. Det rör sig om en 37-årig man som kom från Frankrike till Sierra Leone den 16 mars. Han har sedan ankomsten suttit i karantän i enlighet med de regler Sierra Leone har infört för att undvika att drabbas av pandemin.

Ulf B Andersson

Fotnot: En kortare version av denna text publiceras i Amnesty Press nummer 2/2020.

Läs också
Sierra Leone: Schools Reopen for Pregnant Girls, Teen Moms (Human Rights Watch 31 mars 2020)

Läs mer från Amnesty Press
Portad från skolan (7 mars 2019 – också i nr 1/2019)

Amnestys sektion i Sierra Leone kämpar mot det sexuella våldet (7 mars 2019 – också i nr 1/2019)

reportage | 2020-03-31
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020