MR-DAGARNA: Stora insatser krävs om millenniemålet om mödradödligheten ska kunna nås - men finns viljan?

Antalet dödsfall som orsakas av dålig mödravård och graviditets- eller förlossningskomplikationer är fler än antalet dödsfall som orsakas av aids, tbc och malaria tillsammans. Trots det finns det ingen global fond för att minska dödsfallen som det finns för de tre sjukdomarna.

reportage | 2013-11-19
Av: Bella Frank
En hälsovårdsarbetare i en by i norra Sierra Leone ger en vaccination i februari 2009. Då hade hon inte fått lön av regeringen på fyra år.

En hälsovårdsarbetare i en by i norra Sierra Leone ger en vaccination i februari 2009. Då hade hon inte fått lön av regeringen på fyra år. Foto: Amnesty International

Orden är Staffan Bergströms, professor emeritus på Karolinska Institutet, och de upprepades flera gånger för att få publiken på seminariet under MR-dagarna att verkligen ta in den mörka statistiken. Totalt är det nära 6,5 miljoner dödsfall per år som är en direkt följd av dålig mödrahälsa och dålig förlossningsvård, det blir nästan 20 000 dödsfall dagligen, i något som inte ens är en sjukdom.
I dessa siffror finns förutom omkring 300 000 mödrar som årligen dör också omkring tre miljoner dödfödda barn som dör på grund av moderns dåliga hälsa under graviditeten, samt omkring tre miljoner barn som dör strax efter förlossningen. I jämförelse dör omkring 4,5 miljoner varje år i aids, tbc och malaria.

– Trots att det dör fler i dålig mödravård så satsas det inte lika mycket på det, det finns ingen global fond som för aids, tuberkulos och malaria, sade Staffan Bergström.
– Det finns en psykologisk förklaring till detta – aids, malaria och tuberkulos kan drabba vem som helst, det kan hota oss i den rika världen, vilket mödradödligheten inte gör, sade han på seminariet som anordnades av Sida och som modererades av Susanna Wasielewski Ahlfors.

Det har gjorts framsteg vad gäller Millenniemål 5 som handlar om mödrahälsan, mödradödligheten har sjunkit med 47 procent sedan 1990. Men det är fortfarande långt kvar till målet att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015. Och bland låginkomstländerna är mödradödlighet en av de största dödsorsakerna bland unga kvinnor. Stora insatser krävs alltså.

Staffan Bergström berättade om ett projekt som han jobbar med i Tanzania, ett land med 50 miljoner invånare som är glesbefolkat och där många mödrar dör då de försöker ta sig till sjukhus eller kliniker. I projektet har vårdpersonal som inte är läkare utbildats i vissa former av kirurgi för att kunna decentralisera vården.
– 50 procent av de som var sjuka dog på vägen, alltså måste man operera dem här ute i periferin. Så vi delegerade kirurgin till icke-läkare som får ta hand om kejsarsnitt, säger Staffan Bergström.

Bistra tongångar när Anders Molin, Marcus Nyberg och Staffan Bergström deltog vid seminariet om mödradödligheten på MR-dagarna. Det är långt kvar om millenniemålet kring mödradödlighet ska kunna nås till år 2015.

Bistra tongångar när Anders Molin, Marcus Nyberg och Staffan Bergström deltog vid seminariet om mödradödligheten på MR-dagarna. Det är långt kvar om millenniemålet kring mödradödlighet ska kunna nås till år 2015. Foto: Annie Beckman

För att möjliggöra detta har man dels byggt om små hälsocentraler så att de har operationssalar, utrustade med solpaneler på taken, och för att stötta vårdgivarna som befinner sig långt från närmaste sjukhus kontaktade man Ericsson Research för att genom goda kommunikationer kunna förbättra vården även långt ut på landsbygden.
Marcus Nyberg från Ericsson Research berättade om hur de utvecklat en webbtjänst med utbildningsmaterial som också ska förenkla distanssamarbete.

Staffan Bergström anser att detta är en nödvändig utveckling:
– Det är den enda vägen att gå, De människor som arbetar med oss jobbar helt ensamma, där finns inget bakjourssystem som i Sverige men nu har vi skapat ett elektroniskt bakjourssystem där man kan ringa någon som svarar på frågor och som kan vägleda.

Staffan Bergström förklarade att avståndet mellan landets viktigaste stad Dar es Salaam och vissa kliniker på landsbygden kan vara lika långt som mellan Stockholm och London. Det är alltså inte möjligt att vara fysiskt på plats på alla små hälsokliniker men med systemet som projektet bygger upp kan en skärm och en webbkamera vara avgörande för en lyckad förlossning.

Staffan Bergström refererade till en fråga han fått under en konferens om inte mödradödligheten med dess stora konsekvenser borde kunna ses som ett brott mot mänskligheten, och därmed kunna tas upp i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Jurister anser dock inte att det kan anses vara ett sådant brott eftersom det inte finns någon avsiktlighet i det.

Anders Molin, hälsorådgivare på Sida menade att det faktum att mödradödligheten fortsätter att skörda så många liv väcker frågor om varför vi inte har nått längre: beror det på att världen inte har råd, inte har kunskap om hur mödradödligheten ska förhindras eller har det att göra med att man inte vill nå dit? Medan svaren kan handla om resursfördelning, eller brist av, mellan och inom länder kan det också i vissa fall ha att göra med bristande vilja.

– Det finns starka krafter som inte vill ha förbättring som innebär till exempel säkra aborter eller preventivmedel för ungdomar, det är en viktig komponent, sade Anders Molin som tror att det måste till en vrede från befolkningen mot att deras mammor, systrar, döttrar och fruar dör i onödan.

Bella Frank

reportage | 2013-11-19
Av: Bella Frank