Hbtq-flyktingars väg till ett liv i USA

I dokumentärfilmen "Unsettled" följer den amerikanske regissören Tom Shepard fyra hbtq-flyktingar som just har landat i gayparadiset San Francisco i Kalifornien. Amnesty Press träffade honom när filmen visades på festivalen Cinema Queer i Stockholm.

filmer | 2019-10-17
Av: Charlie Olofsson
Jen Gilomen, producent och Tom Shepard, regissör.

Jen Gilomen, producent och Tom Shepard, regissör. Foto: Cinema Queer

I vissa delar av världen vinner hbtq-rörelsen rättigheter i stadig takt. På andra håll går utvecklingen i motsatt riktning.

− Jag ville skildra det genom flyktingars ögon, säger Tom Shepard om filmen, som hade premiär i USA i våras, och visades på festivalen Cinema Queer i Stockholm.

I fem år har han och hans team följt Subhi Nahas från Syrien, Junior Mayema från Demokratiska republiken Kongo och paret Cheyenne Adriano och Mari N’timansieme från Angola.

Filmen Unsettled skildrar deras första tid i Kalifornien och ger glimtar tillbaka till de liv som de har lämnat. Subhi Nahas berättar hur hans situation i Syrien blev ohållbar efter att en milis med anknytning till al-Qaida stormade hans hemstad år 2012.

− Jag fick höra att de hade kidnappat och torterat 20 homosexuella män. Efter det vågade jag inte gå ut. Jag vågade inte gå till universitetet längre, säger han i filmen.

Hemma misshandlades han av sin pappa och till slut flydde han till Turkiet, men när kriget i Syrien intensifierades kunde han inte stanna i Turkiet heller. Han fick ta emot dödshot, bland annat från gamla vänner som hade anslutit sig till IS, Islamiska staten.

Junior Mayema från Demokratiska republiken Kongo , Mari N’timansieme från Angola, Cheyenne Adriano också från Angola och Subhi Nahas från Syrien.

Junior Mayema från Demokratiska republiken Kongo , Mari N’timansieme från Angola, Cheyenne Adriano också från Angola och Subhi Nahas från Syrien. Foto: Cinema Queer

Subhi Nahas och Junior Mayema hade redan beviljats asyl när de anlände till USA medan Cheyenne Adriano och Mari N’timansieme kom genom studentvisum och sökte asyl på plats. Scenen där de köar för att få sitt beslut är nästan outhärdlig, och när det äntligen står klart att det blir ett ja uteblir ändå den riktiga glädjen. Det är svårt att inte tänka på alla som får nej.

Under tiden som Tom Shepard har arbetat med filmen hade Donald Trump valts till president och antalet flyktingar som tas emot har dragits ner med 70 procent.

− Nu har Trump gått ut och sagt att han vill dra ner det till noll. Det är slående i ett land där migrationen har haft så stor betydelse, säger Tom Shepard.

Åtstramningen innebär både att USA tar emot färre kvotflyktingar och att bedömningarna av asylärendena har blivit hårdare, menar han.

− De som gör bedömningarna har fått veta att de ska vara vaksamma på eventuellt fabricerade historier men risken är att de blir alltför cyniska. Att personer som flyr från samma land berättar liknande historier behöver inte betyda att berättelserna inte stämmer, säger han.

Tom Shepard ser den politik som förs just nu i USA som ett tillfälligt konservativt bakslag:

– Jag tror inte att det kommer hålla i sig. Det är tydligt att unga amerikaner stöttar queerrörelsen, flyktingars rättigheter och arbetet mot klimatförändringarna, säger han.

Junior Mayema från Demokratiska republiken Kongo, Subhi Nahas från Syrien, Cheyenne Adriano från Angola och Mari N’timansieme också från Angola i sin nya hemstad.

Junior Mayema från Demokratiska republiken Kongo, Subhi Nahas från Syrien, Cheyenne Adriano från Angola och Mari N’timansieme också från Angola i sin nya hemstad. Foto: Cinema Queer

Under visningen av Unsettled i Stockholm sitter publiken knäpptyst i långa perioder, men det finns också plats för skratt. Filmens huvudpersoner kastas mellan saknad efter det de har lämnat bakom sig och hoppfullhet inför framtiden.

Berättelsen om Subhi Nahas första tid i USA låter periodvis nästan som en saga. Samma år som han landar i USA vittnar han om sina upplevelser i FN:s säkerhetsråd under ett möte om förföljelsen av hbtq-personer i Mellanöstern.

Subhi Nahas och Samantha Power, USA:s FN-ambassadör, möter pressen i FN den 24 augusti 2015.

Subhi Nahas och Samantha Power, USA:s FN-ambassadör, möter pressen i FN den 24 augusti 2015. Foto: Skärmdump från UN Web TV

Mötet den 24 augusti 2015 var historiskt då det var första gången säkerhetsrådet höll möte om hbtq-frågor.

− Jag har kommit från en plats där jag inte har kunnat säga någonting till att stå i FN och prata öppet inför hela världen, konstaterar han i filmen.

För Junior Mayema, från Demokratiska republiken Kongo, blir den första tiden i USA inte lika sagolik. Han möter motgång på motgång. I filmen återkommer scenerna där hans väskor står uppradade vid vägkanten. Under sitt första år som nyanländ flyttar han tio gånger. Han lider av posttraumatiskt stressyndrom efter attackerna han utsattes för i sin hemstad, och ovanpå det måste han nu leta bostad och jobb i ett helt nytt land.

Junior Mayema mötte många utmaningar efter flykten till USA. Han flyttade tio gånger under sitt första år.

Junior Mayema mötte många utmaningar efter flykten till USA. Han flyttade tio gånger under sitt första år. Foto: Cinema Queer

Tom Shepard berättar att den som kommer till USA som flykting får 350 dollar i månaden som bidrag under en etableringsfas.

− Den summan räcker inte långt. Särskilt inte i San Francisco, som är en av USA:s dyraste städer, säger han.

Cheyenne Adriano och Mari N’timansieme, som har tagit sig till USA med studentvisum, får inget ekonomiskt stöd alls efter som de inte har flyktingstatus. Dessutom tar processen att bli beviljad arbetstillstånd som asylsökande lång tid.

− I praktiken innebär systemet att många tvingas att jobba svart tills de får arbetstillstånd, säger Tom Shepard.

I filmen berättar Cheyenne Adriano och Mari N’timansieme om livet i Angola, där de utsattes för trakasserier och angrepp. Grannarna klottrade på deras hus, häcklade dem på gatan och dödade deras hund. När de blev förgiftade av en släkting gick det inte längre och de satsade allt för att få ett liv tillsammans i USA.

Tom Shepard tror att ökat psykologiskt stöd skulle göra stor skillnad för hbtq-flyktingar i USA.

− Många har djupa trauman bakom sig som de skulle behöva hjälp att bearbeta, säger han.

Han tror också att själva strukturen för mottagandet delvis behöver anpassas i hbtq-flyktingars fall. I USA finns till exempel ett system där nyanlända flyktingar knyts till mer etablerade personer med liknande geografisk bakgrund. Om du till exempel kommer från Irak kan du kopplas ihop med en irakisk familj som hjälper dig att komma till rätta.

− Det fungerar säkert bra för vissa grupper men som hbtq-person kan detta vara det sista du vill. Efter vad du har upplevt är du kanske rädd för personer från ditt forna hemland, säger Tom Shepard.

Han hoppas att filmen ska bidra till att öka kunskapen om situationen för hbtq-flyktingar i USA.

− Det svåraste med att göra filmen var att se dem vi följde gå igenom så mycket motgångar utan att kunna hjälpa till. Att vi är där och filmar kan förhoppningsvis bidra till förändring på sikt men det löser ju inte deras problem där och då, säger han.

Charlie Olofsson
[email protected]

Se också

Samantha Power, USA:s FN-ambassadör och Subhi Nahas möter pressen i FN (UN Web TV 24 augusti 2015)

filmer | 2019-10-17
Av: Charlie Olofsson