Årsmöte 2024: Överraskande beslut i frågan om sexarbete

Svenska Amnesty ska driva på för en förändring av Amnesty Internationals policy om mänskliga rättigheter för dem som säljer sex. Det bestämde årsmötet. Beslutet om den globala policyn 2015 väckte starka reaktioner och ledde till närmare 2 000 medlemsavhopp inom svenska Amnesty.

artiklar | 2024-05-05
Av: Anna Dahlqvist
Parul Sharma och Anna Johansson

Parul Sharma och Anna Johansson Foto: Maja Brand

Motionen om att “stötta den nordiska modellen gällande prostitution” röstades igenom med de mycket jämna siffrorna 44 mot 41. Amnestys styrelse hade yrkat på avslag och hänvisade bland annat till att det inte finns något stöd för en ändring av policyn i Amnesty International.

Under debatten lyfte Anna Fairbrass, avgående vice ordförande, fram att beslutet om policyn 2015 byggde på en omfattande och gedigen process. Hon menade också att ett ja till motionen skulle innebära att viktiga resurser avsätts till ett arbete som saknar förutsättningar att nå resultat på Amnestys Global Assembly.

Christine Gandal, som låg bakom motionen, menar att det är värt resurserna.

− Vi måste vara progressiva och stå upp för de mest utsatta, även om det är svårt att få igenom.

Styrelsen får nu i uppdrag att verka för en kriminalisering av sexköp i Amnestys globala policy, i linje med den svenska lagen. Utgångspunkten är att det inte är ett frivilligt val att sälja sex, och att det inte kan handla om samtycke.

Christine Gandal

Christine Gandal Foto: Ira Mallik

− Jag är så otroligt glad att jag fick det här stödet, att Amnestys medlemmar vågar stå upp för det vi tycker, sade Christine Gandal efter omröstningen.

Amnesty Internationals policy ”Staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex” tar avstamp i möjligheten att vuxna kan samtycka till sex mot ersättning och att kriminalisering bidrar till större utsatthet för den som säljer sex. Beslutet ledde till närmare 2 000 medlemsavhopp i svenska Amnesty. Det jämna resultatet i omröstningen visar att det fortfarande är en polariserad fråga.

Men enligt svenska Amnestys generalsekreterare Anna Johansson finns det inte en enda sektion som kan förväntas stötta den ändring som Amnesty i Sverige nu ska driva.

− Då måste man fråga sig hur viktigt det är med symbolpolitik, men också hur det påverkar vår trovärdighet efter åtta års arbete utifrån policyn, då vi byggt allianser med andra rättighetsbaserade organisationer, säger hon.

Samtidigt poängterar Anna Johansson att beslutet på årsmötet är ett tecken på en levande demokrati inom Amnesty. Hon får medhåll av Parul Sharma.

− Vi visar att vi har en dynamisk, demokratisk process med aktiva medlemmar. Det uppskattas enormt. Det är målet med våra årsmöten. Sen kan det vara så att vi från styrelsen inte varit tydliga med att det finns en obefintlig chans att det här får gehör i den globala rörelsen, säger avgående ordförande Parul Sharma.

Artikeln har uppdaterats

LÄS MER:

ÅRSMÖTE 2024: möt Amnestys nya ordförande

Årsmöte 2024: "Vi behövs mer än någonsin"

Livlig debatt om sexarbete på årsmötet 2023

Policyn om sexarbetares rättigheter på årsmötet 2016

Beslutet som skakade Amnesty

artiklar | 2024-05-05
Av: Anna Dahlqvist