Bara en skärva om apartheid i Sydafrika

filmer | 2007-09-05

Farväl Bafana
Regi: Bille August
Land: Belgien
Medverkande: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger
Premiär: 7 september 2007

Dennis Haysbert och Joseph Fiennes.

Sydafrika 1968. I den mest brutala rasismens system stationeras fångvaktaren James Gregory (Joseph Fiennes) på Robben Island och sätts där att vakta apartheidstatens viktigaste fiende. Med barndomens kunskaper i xhosa ska han för den vita nationens väl övervaka Nelson Mandelas (Dennis Haysbert) varje rörelse och för egen del gärna komma åt en hägrande befordran. Rasismen och hatet tycks murat i grunden när vår fångvaktare intalar sina barn att ”kaffrerna” är vildar och terrorister som inte tvekar att döda alla vita vid minsta eftergift. Misshandel, trakasserier och ständig förödmjukelse av den svarta majoriteten är för honom lika självklart som att solen går upp och glittrar i havet kring fängelseön. Tills någonting plötsligt händer med James Gregory i Mandelas närhet, och fortsätter att hända in i friheten nästan trettio år senare.

Men vad händer egentligen? Tittaren förstår och vet att Nelson Mandela är en av den moderna historiens märkvärdigaste människor och att kontakten med honom måste förändra var och en på djupet. Hur detta går till är dock ingenting regissören Bille August går närmare in på i en film där fokus istället ligger på hur familjen Gregory ska klara sig ekonomiskt och socialt när pappa lite halvdant vågar trotsa systemet. För att fungera som grepp borde klassaspekten bland de vita sydafrikanerna ha förtydligats och fördjupats. Även bilden av den markbundna hustrun som på kvinnors sätt bara intresserar sig för den ”lilla världen” som bakgrund mot Gregorys själsliga kamp blir besvärande schablonartad.

Behållningen är nu fantastiska glimtar av det som faktiskt bränner till mellan fånge och fångvaktare, frihetskämpe och förtryckare. En viskande diskussion på rastgården om våldet som politiskt medel, om fördelningen av landets rikedomar och om vägen framåt hade om den fått utrymme kunnat göra ”Farväl Bafana” riktigt intressant. Nu känns filmen trots gott skådespeleri (särskilt Dennis Haysbert i den svåra rollen!), goda intentioner och en sann historia i botten ganska ytlig och feldimensionerad. Riktigt provocerande blir den också mot vetskapen om att berättelser om ”Afrika” tydligen bara blir intressanta när sökarljuset riktas mot den vita människan. Farväl Bafana __är helt enkelt den vackra och självupptagna filmen om James Gregorys dåliga samvete, men den är knappast mer än en skärva i historien om Sydafrika.

Kristina Lindquist

filmer | 2007-09-05