Insiktsfull skildring av Putins Ryssland

Den tidigare Moskvakorrespondenten Shaun Walker ger i sin bok "Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor" en mycket insiktsfull bakgrund till dagens Ryssland. Han lyfter bland annat fram nostalgin över det som gick förlorat när Sovjetunionen upplöstes och mytologiseringen kring landets roll i andra världskriget.

böcker | 2020-05-07
Av: Andrea Bodekull
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020
Shaun Walker har i över ett decennium varit korrespondent i Ryssland. Nu är han The Guardians korrespondent för Central- och Östeuropa.

Shaun Walker har i över ett decennium varit korrespondent i Ryssland. Nu är han The Guardians korrespondent för Central- och Östeuropa. Foto: Brendan Hoffman

Bok: Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor
Författare: Shaun Walker
Översättning: Nils Håkanson
Förlag: Ordfront

Journalisten och författaren Shaun Walker var i mer är tio år korrespondent i Ryssland för brittiska The Guardian och The Independent. Nu har hans bok Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor, som gavs ut 2018, kommit på svenska. Om man är det minsta intresserad av Ryssland och av att förstå den politik som förs idag ger boken en mycket insiktsfull bakgrund.

När Sovjetunionen föll samman 1991 förändrades livet totalt för alla de miljoner människor som levt i det stora imperiets olika delrepubliker. Inte minst i Ryssland. Många hade förhoppningar om en ny era av utveckling, välstånd och demokrati. Men istället kom ett decennium som präglades av av korruption och stagnation. Livsvillkoren förändrades, några gjorde sig enorma förmögenheter på spekulationer men för de allra flesta i Ryssland blev det sämre och fattigdomen bredde ut sig. En av dem som dock lyckades ganska bra under 1990-talet var Vladimir Putin, som gick från att ha varit en relativt obetydlig tjänsteman inom dåvarande säkerhetstjänsten KGB, till att bli chef för efterföljaren FSB.

Shaun Walker var bara 18 år gammal när han kom till Ryssland första gången år 2000, för att under några månader undervisa i engelska på en skola. Samma år hade Vladimir Putin valts till president och i sitt installationstal sagt: ”Jag ser det som min heliga plikt att förena Rysslands folk och samla dess medborgare kring vissa tydliga uppgifter och mål, och i varje stund minnas att vi är ett land och ett folk. Vårt öde är gemensamt.”

Foto: Ordfront

Några år senare återvänder Walker och under mer än tio års tid lever han i Moskva och reser till de mest avlägsna delarna av det gamla Sovjetriket. Han är i Ukraina och på Krim. Han möter människor som själva eller är ättlingar till dem som drabbades av Stalins utrensningar och fördrivningspolitik. Han beskriver i ett målande citat Ryssland som ”en människa som vaknar upp efter en fest, gör några halvhjärtade försök att städa upp i röran men ger snart upp och går och lägger sig igen för att tampas med bakruset”. Den engelska titeln på boken är The Long hangover.

Vad som lyser igenom boken är många människors tappade identitet och nostalgin över det förlorade men också minnesförlusten av de många övergrepp som begicks under sovjettiden. Genomgående är också den mytologisering, nästan av religiösa mått, av Sovjets roll i andra världskriget och upphöjandet av segern som en nationell idé, vilket Putin skickligt använt sig av för att få ryssarna att känna att de är medborgare i en stormakt.

Walker ägnar flera kapitel åt Ukrainas dåtida och nutida historia. Det behövs för att förstå Rysslands roll i vad som skedde 2014 med annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina, och det är ingen trevlig bild.

Mycket berörande är berättelserna om några av de människor, många långt ut i periferin, som drabbades av terrorn och som nu genom Walker får en röst. Intressant är också att följa hans redogörelser och resonemang med några personer som är djupt indragna i Ukrainakonflikten och genom den här boken har jag fått en bra bakgrund till de konflikter i regionen som Ryssland har varit indraget i.

Andrea Bodekull

[email protected]

böcker | 2020-05-07
Av: Andrea Bodekull
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020