Våldtäkt i sanningens namn

böcker | 2003-11-02

Under tortyr- en turkisk historia
Asiye Güzel
Översättning: Ulla Lundström
Pan .doc

När journalisten Asiye Güzel kom hem till sin lägenhet en februarikväll 1997, fann hon fem främmande män i sitt vardagsrum. Männen, som tillhörde den turkiska säkerhetspolisen MIT, inväntade hennes ankomst för att kunna arrestera henne.
Som redaktör på vänstertidskriften ”Arbetarens väg” ansågs Asiye ha samröre med ett förbjudet kommunistparti och måste därför tystas. Hon fördes till säkerhetspolisens högkvarter, där hon torterades och våldtogs. I ett land där patriarkalisk hederskultur är norm, är våldtäkt ett sätt för säkerhetspolisen att tvinga fram bekännelser till grundlösa anklagelser.

För att inte riskera att utsättas för ytterligare övergrepp, skrev Asiye under ett antal dokument där hon erkände brott hon inte gjort sig skyldig till. Hon valde ett fängelsestraff för att tyna bort bakom galler, långt bort från släkt och vänner som hon förmodade inte ville ha med henne att göra efter att hedern tagits ifrån henne. När hon insåg att hon delade sitt öde med hundratals andra turkiska kvinnor och att våldtäkten var ett inslag i tortyren hon utsatts för, valde hon att gå ut och berätta sin historia.

Boken är en gripande och skakande berättelse om en människa som tvingades underkasta sig ett diktatoriskt rättssystem, men som slutligen fann kraften att kämpa för sin upprättelse.

Den kan också läsas som ett inlägg i debatten huruvida Turkiet, vars regim fortfarande anklagas för att kränka de mänskliga rättigheterna, ska bli en fullvärdig medlem i EU hösten 2004.

Den svenske journalisten Esref Okumus skriver i sitt förord att boken kan ses ”…som ytterligare en anledning att stödja de miljontals modiga människor som i sin vardag trotsar militärstaten Turkiet”.

Daniel Johansson

böcker | 2003-11-02