Svag kritik

Läst & Sett | 2007-06-13

»Humanitär imperialism«
Jean Bricmont.
Övers: Margareta Norlin
Karneval förlag

Jean Bricmont är professor i teoretisk fysik i Belgien. Han är besviken på vänstern, fredsrörelsen och NGOs som alla har fallit för talet om mänskliga rättigheter och vill se humanitära interventioner som lösningen. Därmed går de imperialismens ärenden.
Bricmonts kritik har sina poänger när han kritiserar de (få) intellektuella som med humanitära argument anslöt sig till USA och Storbritanniens angreppskrig mot Irak , men hans lösningar är poänglösa för andra än dem som sörjer att Mao, Stalin och Pol Pot inte längre sitter vid makten. Statens territoriella suveränitet ställs av Bricmont mot de universiella mänskliga rättigheterna på ett sätt som bara gynnar förtryckare.
Bricmont är också upprörd över att trotskister, anarkister och huvuddelen av dagens kommunister är upptagna med att ta avstånd från »stalinismen«, som i hans historiska tolkning var »överdrivet och missriktad defensiv«. I Bricmonts världsbild är den sovjetiska erövringen av Östeuropa inget att bry sig om. Det är också noterbart att hans framställning av konflikterna på Balkan bygger på den kontroversiella Diana Johnstone (centralfigur i Ordfrontstriden 2003), fast Bricmont tycks anse att massakern i Srebrenica verkligen ägde rum.

Ulf B Andersson

Läst & Sett | 2007-06-13