Ett annat USA

Läst & Sett | 2012-11-27

»Route 66 och den amerikanska
drömmen«

Peter Kadhammar
Leopard förlag

Peter Kadhammar har skrivit en reportagebok med många bottnar utifrån en resa längs med den mytomspunna landsvägen Route 66 som sträcker sig genom en stor del av den nordamerikanska kontinenten. Med John Steinbecks klassiska roman Vredens druvor som guide intervjuar Kadhammar amerikaner mellan Oklahoma och Kalifornien. Parallellerna mellan den fattiga familjen Joad i Vredens Druvor som tvingas bryta upp från gården i Oklahoma under depressionen på 1930-talet och den nuvarande ekonomiska krisen är uppenbara.

Route 66 och den amerikanska drömmen skildrar ett annat USA än det vi ser i TV-serierna, ett USA av mycket fattiga och utslagna människor, ett USA av härbärgen, pantbanker och nedlagda hotell i orter som dött sedan vägen dragits om. Speciellt intressant för Amnestymedlemmar är kapitlet om Tent City Jail i Arizona, ett tältläger till fängelse som är hett på dagen och kallt på natten.
Fångarna tillåts ha filtar men inte kuddar för det tycker ansvarige sheriffen Joe Arpaio är lyx. Han har också återinfört de svartvitrandiga fängelsekläderna och kedjefångar. I Houston, Texas, intervjuar Kadhammar en reporter från nyhetsbyrån AP vars jobb det är att bevittna avrättningar. Han har sedan länge tappat räkningen men vet att han sett mer än 300 personer avrättas.

Det var länge sedan jag läste en så aktuell, välskriven bok om USA. Författaren förvånas över hur amerikanerna gärna låter sig intervjuas och berättar om sina liv. Det är dessa intervjuer som tillsammans med författarens reflektioner och jämförelser med familjen Joads öden på 1930-talet ger boken dess tyngd och känsla av aktualitet. Kadhammar lyckas skildra nuet samtidigt som dåtiden är ständigt närvarande.

Maja Åberg

Läst & Sett | 2012-11-27