Ett Kina i förändring

Läst & Sett | 2007-09-20

»Rött damm. En resa genom Kina«
Ma Jian. Övers: Anna Gustafsson Chen
Fischer & Co

»Kina – Tio röster om mänskliga
rättigheter«
Mats Wingborg (red.). Bilda Förlag

Peking 1983. Konstnären och författaren Ma Jian arbetar på det statliga propagandaministeriet, där han fotograferar stålverk och intervjuar mönsterarbetare. På fritiden rör han sig i Pekings intellektuella kretsar, där man anordnar förbjudna privatfester, dansar tryckare, drar dåliga Mao-vitsar och törstar efter frihet. I den »kampanj mot andlig förorening« som inleds, blir Ma Jian en klar måltavla. Så han lämnar allt och ger sig ut på en tre år lång resa, mestadels till fots, runt sitt vidsträckta hemland.

Rött damm är en skildring av en inre resa lika mycket som en yttre. Naturens skönhet, nära döden-upplevelser, intellektuella samtal i de avlägsnaste byar (Kina tycks vara ett land fyllt av poeter), minoritetsfolkens uråldriga sedvänjor och Ma Jians egen tvehågsna buddhistiska livsåskådning beskrivs lakoniskt och lite slängigt, och på samma sätt skildras förtrycket.

När man läser Rött damm parallellt med antologin Kina – Tio röster om mänskliga rättigheter, undrar man hur de människor som Ma Jian träffade då, för över två decennier sedan, har det idag. De ekonomiska reformerna har lett till att flera människor har tagit sig ur fattigdomen, och Kina är en storspelare i den globala världsekonomin.

Antologins mest hoppingivande budskap är att människor i Kina har börjat utveckla ett rättsmedvetande och fått mer självkänsla. En ny aktivism har skapats bland journalister och jurister, och författarnas budskap är att kritisk dialog, inte isolering, är vägen att gå om man vill främja de mänskliga rättigheterna i Kina.

Men jag önskar att någon ville göra om Ma Jians resa. Att någon åter lyssnar på nomaden i Ordosöknen, eller bondkvinnan i Kunming. Deras historier säger så mycket mer än ekonomisk statistik och politiska slagord.

Jenny Sjöö Saers

Läst & Sett | 2007-09-20